Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/37950
Title: Διερεύνηση του βαθμού χρήσης και της αποτελεσματικότητας των συμμετοχικών τεχνικών σε μη υποχρεωτικά προγράμματα εκπαίδευσης δασκάλων.
Authors: Τάσσος, Δημήτρης
metadata.dc.contributor.advisor: Χαρατσάρη, Χρυσάνθη
Keywords: εκπαίδευση ενηλίκων;αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών τεχνικών;συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές;βιωματική εκπαίδευση
Issue Date: 22-Sep-2018
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τις απόψεις των δασκάλων σχετικά με τις συμμετοχικές τεχνικές σε προαιρετικά προγράμματα εκπαίδευσής τους. Διερευνάται η χρήση των τεχνικών και η αποτελεσματικότητά τους, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο και περιέχει τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος είναι το ερευνητικό και εμπεριέχει το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο εμπεριέχονται τα εισαγωγικά στοιχεία της έρευνας, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αποσαφήνιση της έννοιας της εκπαίδευσης ενηλίκων, των σημαντικότερων θεωριών εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και ανάλυση ποικίλων στοιχείων της, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης κατανόηση του αντικειμένου. Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει ανάπτυξη της βιωματικής εκπαίδευσης και των κυριοτέρων τεχνικών που περιλαμβάνει. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών ερευνών που δύνανται να συγκριθούν και να εμπλουτίσουν τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με μεθοδολογικά ζητήματα, με τον σκοπό, με τα ερωτήματα και με το εργαλείο συλλογής δεδομένων της έρευνας. Στο έκτο κεφάλαιο εμπεριέχονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε κάθε θεματικό άξονα, αρχικά εκτελώντας περιγραφική ανάλυση των δεδομένων και έπειτα επιχειρώντας επαγωγική ανάλυση στοχευμένων ζευγαριών μεταβλητών. Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αφορά τα συμπεράσματα σχετικά με τον εκάστοτε άξονα ερωτήσεων, τους περιορισμούς της έρευνας και τις προτάσεις για μελλοντικές εργασίες.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική - Τάσσος Δημήτρης.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.