Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/jspui/handle/repo/37410
Title: Μελέτη της διεπιφάνειας ηλεκτρολυτικού διαλύματος στερεών με βιολογικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον
Authors: Σκαρτσίλα, Κυριακή
metadata.dc.contributor.advisor: Σπανός, Νικόλαος
Keywords: Υδροξυαπατίτης;Ρευματικό δυναμικό;Ρόφηση φωσφοσερίνης;Εκρόφηση φωσφοσερίνης;Ποτενσιομετρικές τιτλοδοτήσεις
Issue Date: 2007
Abstract: Ο υδροξυαπατίτης {Ca5(PO4)3OH, HAP}, ο οποίος είναι θερμοδυναμικά η σταθερότερη κρυσταλλική φάση του φωσφορικού ασβεστίου, αποτελεί το βασικό ανόργανο συστατικό των σκληρών ιστών των ανώτερων θηλαστικών και ως εκ τούτου είναι ένα πολύ καλό βιοσυμβατό υλικό. Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων διαφόρων βιομορίων με την επιφάνεια του ΗΑΡ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε συστήματα, στα οποία βιολογικά υγρά έρχονται σε επαφή με σκληρούς ιστούς. Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες σιελογόνες πρωτεϊνες ή/και πεπτίδια, όταν προσροφώνται στην επιφάνεια του ΗΑΡ παρεμποδίζουν ή επιταχύνουν την κρυσταλλική ανάπτυξή του. Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν αρχικά οι οξεο-βασικές ιδιότητες του συνθετικού ΗΑΡ υπό μορφή αιωρήματος, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με ηλεκτρολυτικό διάλυμα KNO3 στους 25 oC, με τη μέθοδο ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων και με μετρήσεις ηλεκτροφορητικής κινητικότητας. Κατά τη διάρκεια της τιτλοδότησης, μια μικρή ποσότητα από το κυρίως διάλυμα αφαιρείται κάθε 0.5 μονάδα pH και αναλύεται για φωσφορικά και ασβέστιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε ότι ακόμη και σε πειράματα γρήγορων τιτλοδοτήσεων, μία ποσότητα ιόντων H+, ( ), καταναλώνεται στο κυρίως διάλυμα αντιδρώντας με τα ιοντικά είδη τα οποία προκύπτουν από τη διάλυση του ΗΑΡ. Αυτά τα ιόντα Η+ πρέπει να ληφθούν υπόψη στο ισοζύγιο μάζας των ιόντων Η+ προκειμένου να προσδιοριστεί το ΣΜΦ και στη συνέχεια το επιφανειακό φορτίο. Καταλήξαμε έτσι στο συμπέρασμα ότι, εκτός από την κλασική μέθοδο των ποτενσιομετρικών τιτλοδοτήσεων, το ΣΜΦ μπορεί να προσδιοριστεί πιο εύκολα από το σημείο τομής της καμπύλης τιτλοδότησης του αιωρήματος και της «διορθωμένης» καμπύλης τιτλοδότησης του διαλύματος (δηλαδή της καμπύλης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ποσότητα των ιόντων H+ που καταναλώνεται στο κυρίως διάλυμα αντιδρώντας με τα ιοντικά είδη τα οποία προκύπτουν από τη διάλυση του ΗΑΡ, ), σε μία τιμή ιοντικής ισχύος. Τέλος, προτάθηκε ένα μοντέλο για την ανάπτυξη του επιφανειακού φορτίου. Η χρήση του μοντέλου της σταθερής χωρητικότητας για τη δομή της ηλεκτρικής διπλοστοιβάδας με μια τιμή για τη χωρητικότητα ίση με 4.2 F m-2, οδήγησε σε πολύ καλή προσαρμογή των πειραματικών αποτελεσμάτων.
metadata.dc.description.uri: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/14798
Appears in Collections:Διδακτορικές διατριβές Σ.Θ.Ε.Τ.

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.