Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36525
Title: Περιβαλλοντικός Εγγραμματισμός και η Προώθησή του στη Διδασκαλία: η Περίπτωση των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σάμου
Authors: Παπαδοπούλου, Μερόπη
Advisor: Δημητρίου, Αναστασία
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση -Environmental Education;Περιβαλλοντικός Εγγραμματισμός -Environmental Literacy;Περιβαλλοντικές γνώσεις -Environmental Knowledge;Περιβαλλοντική επίγνωση -Environmental awareness;Περιβαλλοντική συμπεριφορά -Environmental behavior;Περιβαλλοντικές στάσεις -Environmental attitudes
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020. Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε το επίπεδο του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών /τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Σάμου και η σχέση του με την προώθησή του στη διδασκαλία. Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι γνώσεις, οι στάσεις, η συμπεριφορά και η επίγνωση των εκπαιδευτικών για περιβαλλοντικά ζητήματα και ο βαθμός που αυτά επηρεάζουν την διδασκαλία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στη διατριβή χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Πριν τη κύρια έρευνα πραγματοποιήθηκε πιλοτική δειγματοληψία οκτώ ατόμων καθηγητών /τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να διαμορφωθεί το τελικό ερωτηματολόγιο και να διεξαχθεί αποτελεσματικότερα η έρευνα. Ο πληθυσμός στον οποίο απευθυνόταν η έρευνα περιλάμβανε 220 εκπαιδευτικούς από το νομό Σάμου οι οποίοι είτε διδάσκουν μόνιμα στα σχολεία του νομού, είτε κάποιοι από αυτούς είναι αναπληρωτές. Από το συγκεκριμένο πληθυσμό επιλέχθηκε με τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας το δείγμα της έρευνας. Δηλαδή τα ερωτηματολόγια μοιράζονταν στα σχολεία μέσω αντιπροσώπων σε εκπαιδευτικούς που ήθελαν να συνεργαστούν. Τελικά το δείγμα περιλάμβανε 141 άτομα, δηλαδή περίπου το 64% του πληθυσμού αρκετά πάνω από το μισό και προέρχονταν από όλες τις περιοχές του νησιού, από διαφορετικές ειδικότητες και από διαφορετικά είδη σχολείων (γυμνάσια, λύκεια κ.λ.π.), οπότε μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο SPSS 24 και πραγματοποιήθηκαν διάφορες στατιστικές αναλύσεις όπως: «κατανομές συχνοτήτων», και υπολογισμός γραμμικής συσχέτισης Pearson’s r και Spearman rho ανάλογα με την κανονικότητα ή όχι των μεταβλητών. Μετά την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερο περιβαλλοντικά εγγράμματοι εκπαιδευτικοί ανελάμβαναν και περισσότερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης οι περισσότερο περιβαλλοντικά εγγράμματοι εκπαιδευτικοί ενσωμάτωναν στη διδασκαλία τους στη τάξη περισσότερο συχνά περιβαλλοντικά θέματα με αφορμή το μάθημα τους. Οι πιθανοί λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι το μεγαλύτερο επίπεδο περιβαλλοντικού εγγραμματισμού συνολικά αλλά και περιβαλλοντικών γνώσεων που παρατηρείται ανάμεσα σε αυτούς που αναλαμβάνουν προγράμματα περιβαλλοντικής και σε αυτούς που όχι. Παρόμοια μεγαλύτερο επίπεδο περιβαλλοντικού εγγραμματισμού και περιβαλλοντικών γνώσεων παρατηρείται και μεταξύ αυτών που ενσωματώνουν συχνά περιβαλλοντικά θέματα στη τάξη με αφορμή το μάθημα τους και αυτών που ενσωματώνουν λιγότερο συχνά. Για να διερευνηθεί ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός των εκπαιδευτικών έπρεπε να δημιουργηθούν κλίμακες των οποίων οι ερωτήσεις διερευνούσαν τις μεταβλητές του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού δηλαδή : γνώσεις για το περιβάλλον, συμπεριφορά ως προς το περιβάλλον, περιβαλλοντική επίγνωση για παγκόσμια και τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα και στάσεις για το περιβάλλον απέναντι σε ζητήματα όπως τα όρια εκμετάλλευσης πόρων Γης, ή η αντιληπτική ορατότητα οικολογικής κρίσης. Στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις των κλιμάκων έγινε επεξεργασία και το σύνολο μετατράπηκε σε ποσοστό, έτσι ώστε να βγαίνει ένα τελικό σκόρ για το ποσοστό του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού του κάθε εκπαιδευτικού. Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της Σάμου κατέχουν υψηλό ποσοστό περιβαλλοντικής επίγνωσης ενώ το συνολικό ποσοστό του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού τους είναι κατά μέσο όρο αρκετά καλό της τάξης του (71,9%). Επίσης διαπιστώθηκαν οι εξής συσχετίσεις: μεταξύ του ποσοστού του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών και του αριθμού προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν, μεταξύ του ποσοστού του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών και της συχνότητας ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών θεμάτων στη διδασκαλία στη τάξη με αφορμή το μάθημα που διδάσκουν και συσχετίσεις μέτριας έντασης μεταξύ των κλιμάκων των συνιστωσών του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.