Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36458
Title: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ Β2/Γ1 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ "ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΕΛΜΑ"
Authors: ΡΟΜΠΕΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
metadata.dc.contributor.advisor: ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Keywords: GRAMMATIKVERMITTLUNG;MEDIZIN;BERUFSBEZOGEN
Issue Date: 23-Sep-2017
Abstract: Στις μέρες μας, η εκμάθηση ξένων γλωσσών καθίσταται όλο και περισσότερο ως ένα αναγκαίο προσόν, που έχει εφαρμογή τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην καθημερινή ζωή. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών από ενήλικες πραγματώνεται συνειδητά και στοχευόμενα. Παρόλα αυτά, ο καθηγητής κάθε φορά αντιμετωπίζει το δίλημμα του πώς να σχεδιάσει το μάθημά του, έτσι ώστε να εμπνεύσει το κίνητρο και το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, ο ενήλικας μαθητής συχνά κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της ξένης γλώσσας, αδημονεί διότι επιθυμεί την ταχεία και άπταιστη κατοχή της με αποτέλεσμα, με τις πρώτες ελλείψεις στη γνώση αυτής, να αποθαρρύνεται. Για το λόγο αυτό, ο καθηγητής αναζητά πάντα τρόπους, για να προσπελάσει αυτά τα εμπόδια. Πέραν τούτου, θα ήθελε να τους προσφέρει βιώματα επιτυχίας στην τάξη μέσω επικοινωνίας προσανατολισμένης στην δράση. Ορισμένα πράγματα που τον απασχολούν είναι, αφενός ποια θεματολογία, ποιο λεξιλόγιο, αφετέρου πόση γραμματική πρέπει να ενσωματώσει στο μάθημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να εκμάθουν επαγγελματικώς προσανατολισμένα την ξένη γλώσσα, γεγονός που οδηγεί σε μια συγκεκριμένη θεματολογία. Αυτό αποδίδει τα βέλτιστα σε υψηλό επίπεδο, καθώς ο εκπαιδευόμενος έχει ήδη αποκτήσει μια εικόνα για την ξένη γλώσσα, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της χώρας-στόχου του. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει πως η διδασκαλία με νέους γιατρούς θα προσανατολιστεί επαγγελματικά και ότι τόσο η εξειδικευμένη όσο και η επαγγελματική γλώσσα, καθώς και η διδασκαλία της γραμματικής μπορούν να συνδυαστούν, για να τους προετοιμάσουν μελλοντικά για πραγματικές επαγγελματικές συνθήκες. Καθώς εργαζόμαστε με το διδακτικό εγχειρίδιο με τίτλο „Menschen im Beruf - Medizin“ με ελληνική μετάφραση "Άτομα στο ιατρικό επάγγελμα", είναι απαραίτητο να προστεθεί αρκετά συμπληρωματικό υλικό στο μάθημα. Ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο όπου η ύλη της γραμματικής φαίνεται να έχει ήδη διδαχθεί πλήρως, ο καθηγητής ανακαλύπτει κενά που μπορούν να καλυφθούν μέσω επανάληψης. Επίσης, οι ασκήσεις και εργασίες που επινοεί από μόνος του ο καθηγητής μπορούν να καταστούν αρωγοί στην τάξη. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το κίνητρο του εκπαιδευόμενου, χρησιμοποιείται στην τάξη η μέθοδος του σεναρίου, η οποία είναι μια αλυσίδα φανταστικών ενεργειών που σχετίζονται με ρεαλιστικά καθήκοντα. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι έτοιμος να χειριστεί αυθόρμητα την ξένη γλώσσα στο μελλοντικό εργασιακό του περιβάλλον, να συνεργαστεί με τους συναδέλφους και να εφαρμόσει τις αποκτημένες μαθησιακές στρατηγικές. Το θεωρητικό μέρος χρησιμεύει ως θεωρητικό μοντέλο, στο οποίο βασίζεται η εκτέλεση του πρακτικού μέρους. Οι στόχοι διδασκαλίας και εκμάθησης, τα μαθήματα εξειδικευμένου λεξιλογίου και η επαγγελματική κατάρτιση αναλύονται. Τα λεξιλόγια και οι γραμματικές αναφορές παρουσιάζονται, για να δώσουν στον αναγνώστη μια επισκόπηση του ακόλουθου πρακτικού μέρους. Η επιλογή του καθηγητή να εργαστεί με τη μέθοδο του σεναρίου αντικατοπτρίζει έναν άλλο τρόπο εργασίας με τους ενήλικες, που δεν μοιάζει με τη γνωστή ανάθεση ρόλων. Το πρακτικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει δύο διδακτικές ενότητες, οι οποίες αποτελούνται από τρεις διαφορετικές, σύμφωνα με τη μέθοδο του σεναρίου, ανατιθέμενες εργασίες και πραγματοποιούνται από διάφορες δραστηριότητες στην τάξη. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να καταλήξει σε αυτόνομη χρήση της ξένης γλώσσας. Στο τέλος η παρούσα εργασία αντικατοπτρίζεται.
Appears in Collections:ΓΕΡ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Αγγελική Ρομπέα.pdf
  Restricted Access
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ7.58 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.