Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36385
Title: Η διαχείριση της ετερότητας στην καθημερινότητα του σχολείου: η οπτική των εκπαιδευτών/τριών ενηλίκων του ΣΔΕ Βόλου
Authors: Γεωργούση, Ελευθερία
Advisor: Μάγος, Κωνσταντίνος
Keywords: πολιτισμική ετερότητα;διαπολιτισμική ικανότητα;τεχνικές διδασκαλίας
Issue Date: 23-Sep-2017
Abstract: Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και πρωτοπόρους δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Εφαρμόζοντας ενεργητικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές μάθησης και αξιοποιώντας τις γνώσεις και την κατάρτισή τους στις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, οι εκπαιδευτές/τριες που εργάζονται στα ΣΔΕ υλοποιούν ευέλικτα προγράμματα μάθησης. Μέσα από αυτά ο κάθε εκπαιδευόμενος/η οδηγείται μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης της τυπικής εκπαίδευσης σε μονοπάτια πρωτόγνωρα, γεμάτα από ανταλλαγή βιωμάτων ζωής, αλλά και προσωπικών αναζητήσεων. Μέσα σ’ αυτό το μαθησιακό περιβάλλον υφίσταται έντονα στις μέρες μας η ανάγκη εκπαίδευσης εκτός των άλλων ενδιαφερομένων, και των μεταναστών και των Ρομά. Αυτό οφείλεται στην αυξημένη εισροή των μεν στην Ελλάδα, καθώς και στην αλλαγή στάσης και νοοτροπίας των δε απέναντι στην εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων του ΣΔΕ Βόλου αναφορικά με το ρόλο της πολιτισμικής ετερότητας στη μαθησιακή διαδικασία στα τμήματα ενηλίκων εκπαιδευομένων. Για τη διερεύνηση του θέματος επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση. Η συλλογή των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης που διεξήχθη στο ΣΔΕ Βόλου, στην οποία συμμετείχαν συνολικά έντεκα εκπαιδευτές/τριες. Από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων προκύπτουν ορισμένες πολύ χρήσιμες διαπιστώσεις για τα άτομα που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε δομές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με υψηλά ποσοστά πολιτισμικής ετερότητας. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν απαντήσεις σε τέσσερα καίρια ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με α) την αντιμετώπιση του φαινομένου της πολιτισμικής ετερότητας και τις δυσκολίες που δημιουργούνται εξαιτίας αυτού, β) το ρόλο του εκπαιδευτή/τριας σε ένα μεικτό τμήμα, γ) τις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική πράξη και δ) τις αντιδράσεις και συμπεριφορές των συνεκπαιδευόμενων. Η διαχείριση φαινομένων πολιτισμικής ετερότητας σε μεικτά τμήματα καθίσταται μια έντονη πρόκληση για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Όπως αποδεικνύεται όμως από τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών της βιβλιογραφίας, που συνάδουν με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, η εφαρμογή ενεργητικών – βιωματικών τεχνικών μάθησης και η αξιοποίηση των Αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχή εκπαιδευτική διεργασία στα τμήματα ενηλίκων με πολιτισμική ετερότητα. Όπως αναφέρουν οι συνεντευξιαζόμενοι/ες της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, η διδασκαλία σ’ ένα ΣΔΕ αποτελεί μια πολυδιάστατη και πολυσήμαντη διαδικασία, εφόσον στο ρόλο του εκπαιδευτή/τριας εμπεριέχονται: η κατάρτιση του μαθησιακού συμβολαίου κατά την έναρξη των μαθημάτων, ορίζοντας σε όλους ισότιμα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η από κοινού επιλογή του περιεχομένου της ύλης, η διερεύνηση των αναγκών του κάθε εκπαιδευομένου/ης, ο σεβασμός στα εμπόδια και τις δυσκολίες τους, η καθοδήγηση στο δρόμο προς την κατάκτηση της γνώσης, η κατανόηση και η υποστήριξη σε κάθε βήμα της προσπάθειάς τους, το κάλεσμα για συμμετοχή και έκφραση απόψεων και συναισθημάτων, η αξιοποίηση ενεργητικών τεχνικών (όπως ομάδες εργασίας, καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση κά.), η χρήση του διαλόγου για την επίλυση διαφωνιών, η προσπάθεια μετασχηματισμού αποκρυσταλλωμένων δυσλειτουργικών αντιλήψεων και στάσεων, αλλά και στερεοτυπικών ρατσιστικών συμπεριφορών όλων των συμμετεχόντων. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε πως η εγγραφή και παρακολούθηση μεταναστών και Ρομά εκπαιδευομένων στο ΣΔΕ επηρεάζει θετικά την όλη διαδικασία της μάθησης, εφόσον βέβαια ξεπεραστούν ορισμένες δυσκολίες που αυτή δημιουργεί. Τα προβλήματα επικοινωνίας κατεξοχήν, λόγω ελλιπούς κατάκτησης του γλωσσικού κώδικα και κατόπιν τα προβλήματα ρατσιστικών εκδηλώσεων, λόγω λανθασμένων στερεοτυπικών απόψεων, ξεπερνιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα χάρη στο καλό μαθησιακό κλίμα που δημιουργείται με τη συνδρομή όλων. Από τη μια ο καθοριστικός ρόλος του εκπαιδευτή/τριας, με την εξειδικευμένη γνώση και κατάρτισή του στις Αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και από την άλλη η ανάγκη των εκπαιδευομένων για αυτοεκτίμηση, αλληλοσεβασμό και αναγνώριση της προσωπικότητας και των ιδιαιτέρων πολιτισμικών τους χαρακτηριστικών, τους οδηγεί στην κατάκτηση του κοινού στόχου: της κατάκτησης της γνώσης με τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgousi Eleftheria - EKE - MSc Thesis.pdfΚυρίως σώμα της Διπλωματικής Εργασίας4.53 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.