Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36252
Title: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Η ζωή με τη ραδιενέργεια: Απόψεις μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου για τις επιπτώσεις και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
Authors: Καραβά, Μαρία
metadata.dc.contributor.advisor: Σκορδούλης, Κωνσταντίνος
Keywords: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση , Environmental Education;Ραδιενέργεια, radiation;Πυρηνική ενέργεια, Nuclear Energy;πυρηνικά απόβλητα, nuclear waste;εφαρμογές ραδιενεργών διασπάσεων στην ιατρική και επιστήμη,Applications of radioactive decays in medicine and science;πυρηνικά όπλα, nuclear weapons;αφοπλισμός, disarmament;ερωτηματολόγιο, questionnaire
Issue Date: 30-Sep-2017
Abstract: Το ανθρώπινο γένος μέσα στα χιλιάδες χρόνια ζωής του καταναλίσκεται καθημερινά σε έναν αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης και κυριαρχίας πάνω στο φυσικό του περιβάλλον. Η τεχνολογική πρόοδος και η κατάκτηση νέας γνώσης έφερε το σημερινό άνθρωπο αντιμέτωπο με νέες μορφές κινδύνου που δεν έχουν μόνο άμεσες καταστροφικές συνέπειες , αλλά απειλούν τη ζωή του με τρόπο που δεν μπορεί να πιστοποιήσει με τις αισθήσεις του αλλά ούτε και να προβλέψει το μέγεθος τους στο σύνολο της ζωής πάνω στη Γη. Αναφερόμαστε βέβαια στην ιονίζουσα ακτινοβολία που μέσα στα 100 περίπου χρόνια που μας έχει γίνει γνωστή , δεν έχουμε καταφέρει να αντιληφθούμε τη βλαβερή και μακροχρόνια δράση της πάνω στον άνθρωπο, τους ζωντανούς οργανισμούς πάνω στον πλανήτη , όπως και στο άβιο περιβάλλον του .Τονίζεται δε και η προσφορά των ραδιενεργών ακτινοβολιών στην ιατρική και την επιστήμη γενικότερα. Σ αυτή την εργασία , επιχειρείται να παρουσιαστεί ποιοτικά και ποσοτικά η προέλευση , η δράση και οι χρήσεις των ραδιενεργών ακτινοβολιών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Πρόκειται για υλικό που απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά ένα τρόπο προσέγγισης και γνωριμίας με την πυρηνική ενέργεια, τη ραδιενέργεια και τις ιονίζουσες ακτινοβολίες γενικότερα. Είναι γραμμένο σε ύφος απλό. Θίγει και προσεγγίζει όλους τους προβληματισμούς που δημιουργούνται από τη σκοπιά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την ιστορία της ραδιενεργού ακτινοβολίας, και καταλήγοντας σε θέματα πυρηνικού αφοπλισμού. Αρχικά εισάγονται οι βασικές έννοιες της πυρηνικής φυσικής και η έννοια της ραδιενέργειας . Συνδέεται ο μικρόκοσμος με τον μακρόκοσμο και γίνεται αναφορά στην πυρηνική ενέργεια και τις χρήσεις της . Αναφερόμαστε επίσης στους κανονισμούς ραδιοπροστασίας που πρέπει να ισχύουν σε περιπτώσεις που άνθρωποι εκτίθενται σε ακτινοβολία με διάφορους τρόπους , καθώς επίσης και τις φυσικές και τεχνητές πηγές ραδιενεργού ακτινοβολίας που υπάρχουν στο σημερινό περιβάλλον μας. Παράλληλα όμως με την αναφορά στα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τις βλάβες της ακτινοβολίας γίνεται και η παρουσίαση της κοινωνικής πραγματικότητας έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και μετά από τα σοβαρά ατυχήματα που έχουν συμβεί. Η ανακάλυψη και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας όμως δεν έφερε μόνο δεινά στην ανθρωπότητα μέσω των πυρηνικών όπλων και των πυρηνικών ατυχημάτων . Οι εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας που προωθούν την υγεία , τον πολιτισμό και την ποιότητα της ζωής μας είναι καθημερινές και γίνεται προσπάθεια να αναφερθούν σε αυτή την εργασία. Παράλληλα γίνεται μια ανασκόπηση της πυρηνικής ιστορίας και της ιστορίας των πυρηνικών όπλων. Σχολιάζουμε τους κινδύνους που περικλείει η πυρηνική βιομηχανία για τον άνθρωπο και τους απογόνους του , για τη ζωή πάνω στη Γη και το αύριο που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Επίσης επιχειρείται να παρουσιαστεί το θέμα σφαιρικά σταθμίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης της πυρηνικής τεχνολογίας. Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση άλλωστε στόχος είναι να οδηγηθούν οι μαθητές στην αναγνώριση του συστημικού και σχεσιακού χαρακτήρα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για να διαπιστωθεί πόσο ενημερωμένοι είναι για τη ραδιενέργεια και για να ερευνηθεί η άποψή τους για το πυρηνικό μέλλον της ανθρωπότητας . Είναι γραμμένο έτσι ώστε να μπορεί να απαντηθεί σε λίγο χρόνο, με θετική διάθεση, δεδομένης της ανυπομονησίας των παιδιών. Έτσι η εργασία αυτή είναι χωρισμένη σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη δίνονται όλα τα θεωρητικά ιστορικά και επιστημονικά στοιχεία που αφορούν την πυρηνική ενέργεια και τις ακτινοβολίες , στο δεύτερο αναλύεται και σχολιάζεται το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές και στο τρίτο παρουσιάζονται οι κοινωνικές προεκτάσεις περί πυρηνικών. Η εκτίμηση της κάθε νέας τεχνολογίας με καθοριστικό κριτήριο την αειφορία και την κοινωνική πρόοδο είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε πριν την αποδοχή και εκτεταμένη εφαρμογή της.Η περιβαλλοντική εκπαίδευση καλλιεργεί υπεύθυνους αυριανούς πολίτες του κόσμου που σαφώς όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έχουν ελλιπή γνώση στο θέμα των πυρηνικών. Οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας την παρουσιάζουν ως την λύση για την κλιματική αλλαγή, όμως οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν μόνοι τους να την κατατάσσουν ή όχι στην πράσινη ενέργεια. Λάθη του παρελθόντος πρέπει να μας οδηγήσουν σε πιο ειρηνικά και φιλικά προς την αειφόρο ανάπτυξη μονοπάτια.
Appears in Collections:ΚΦΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Εργασία.pdf
  Restricted Access
Κυρίως άρθρο7.75 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.