Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36058
Title: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»
Authors: Αρμάγος, Παναγιώτης
Advisor: Σαράφης, Παύλος
Keywords: Εθελοντής-αιμοδότης, κίνητρα, κοινωνικό κεφάλαιο, αλτρουϊσμός.;Volunteer-blood donor, motivation, social capital, altruism
Issue Date: 14-Nov-2016
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα κίνητρα της εθελοντικής αιμοδοσίας περιλαμβάνουν κυρίως τον αλτρουϊσμό, αλλά και την εσωτερική παρόρμηση του αιμοδότη να συμμετέχει και να προσφέρει στη δωρεά αίματος. Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των κινήτρων των εθελοντών αιμοδοτών με το κοινωνικό κεφάλαιο και τους τρόπους κινητοποίησης του αιμοδότη από την ομάδα/οργάνωση στην οποία ανήκει. Υλικά και μέθοδος: Το δείγμα συνίσταται από 137 άτομα εθελοντές αιμοδότες που αναγράφονται στις λίστες των αιμοδοτών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Καρπενησίου και της Λαμίας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων ήταν η συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από πέντε ενότητες. Η 1η ενότητα περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία, η 2η τα κίνητρα του αιμοδότη, η 3η τα αίτια αιμοδοσίας, η 4η το Κοινωνικό Κεφάλαιο και η 5η τις σχέσεις αιμοδότη με το Κοινωνικό Κεφάλαιο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v. 17.0. Αποτελέσματα: Οι αιμοδότες ήταν στην πλειοψηφία άντρες, ηλικίας μεταξύ 37 και άνω, έγγαμοι, με 1-2 παιδιά, κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο γνώσεων, απόφοιτοι δηλαδή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ετήσιο ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Τα κίνητρα των αιμοδοτών ήταν οι αυξημένες ανάγκες για αίμα στην Ελλάδα (78%), επειδή πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο σώζουν ζωές (97,3%), επειδή είναι ηθικό καθήκον (89,1%), επειδή αποτελεί ιδιαίτερη ιδέα και αξία (84,6%), επειδή έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη και νιώθουν ασφάλεια απέναντι στις υπηρεσίες υγείας (80,2%), επειδή αισθάνομαι πληρότητα και ικανοποίηση από την πράξη προσφοράς (88,4%), επειδή είναι μία διαδικασία ευεργετική για την υγεία τους (78,8%), επειδή νιώθουν ικανοποίηση από την αναγνώριση που λαμβάνουν από το προσωπικό του κέντρου αιμοδοσίας (72,9%), επειδή νιώθουν την ευεργετική επίδραση της αιμοδοσίας στην υγεία τους (62,8%). Οι περισσότεροι αιμοδότες έδωσαν αίμα για πρώτη φορά για ανθρωπιστικούς λόγους (63,5%) ή για κάποιο φιλικό πρόσωπο (53,3%). Οι αιμοδότες εθελοντές πιστεύουν ότι έχουν καλές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους τους και τους συναντούν όταν πηγαίνουν για ψώνια (74%). Μεγαλύτερη βαθμολογία όσον αφορά τη συμμετοχικότητα των αιμοδοτών είχαν οι προτάσεις: «Εάν χαλάσει κάποιο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι σας, θα προσκαλούσατε τον/την οδηγό μέσα στο σπίτι για να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο;» (2,81±0,877), «Με πόσα άτομα μιλήσατε εχθές; (2,79±0,875), «Έχετε πάει σε κάποια εκδήλωση στην περιοχή που μένετε τους τελευταίους 6 μήνες (2,76±0,007). Οι αιμοδότες έχουν καλή ανοχή στη διαφορετικότητα (2,36±0,764) και είναι περισσότερο δεκτικοί στο ότι η αιμοδοσία συμμετέχει ως αξία στη ζωή και στην κοινωνία (3,02±0,768). Βρέθηκε μεγάλη σχέση του αιμοδότη με το κοινωνικό κεφάλαιο και ιδιαίτερα η πεποίθηση του εργοδότη ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο στοχευμένη πολιτική και να αποκτηθούν περισσότερα κίνητρα κοινωνικά προς αιμοδοσία (4,00±1,088). Οι άνδρες συμφωνούν σημαντικά περισσότερο σε σχέση με τις γυναίκες ότι εάν χαλάσει κάποιο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους θα προσκαλούσαν τον/την οδηγό μέσα στο σπίτι για να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο (2,95±0,9 έναντι 2,58±0,8, p<0,05), ότι στην περίπτωση που πρόσεχαν κάποιο παιδάκι και χρειαζόταν να βγουν έξω για λίγο, θα ζητούσαν από κάποιον γείτονα να το κρατήσει (2,14±0,9 έναντι 1,75±0,9, p<0,05). Οι άνδρες μιλήσαν την προηγούμενη ημέρα σε σημαντικά περισσότερα άτομα (2,94±0,9 έναντι 2,56±0,8, p<0,05) και ανήκουν σε σημαντικά περισσότερα διοικητικά συμβούλια κάποιου συλλόγου, ομάδας ή οργάνωσης της περιοχής τους (1,45±0,8 έναντι 1,17±0,4, p<0,05) σε σχέση με τις γυναίκες. Σημαντικά περισσότεροι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες τα τελευταία 3 χρόνια πήραν μέρος σε κάποια δραστηριότητα που γίνεται στην περιοχή τους (1,93±0,9 έναντι 1,55±0,7, p<0,05) και πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν κάποιο καινούριο σύλλογο στην περιοχή τους (1,51±0,9 έναντι 1,17±0,5, p<0,05). Συμπεράσματα: Η αιμοδοσία θεωρείται ευεργετική διαδικασία για την υγεία των αιμοδοτών και είναι ηθικό καθήκον. Είναι ένα μέσο προσφοράς προς το συνάνθρωπο. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ευαισθητοποίησή τους. Οι αιμοδότες δεν τυγχάνουν κοινωνικής αναγνώρισης, ενώ οι ανάγκες σε αίμα έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση στην Ελλάδα. Οι αιμοδότες νιώθουν ασφαλείς με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και είναι πρόθυμοι να προσφέρουν αίμα όσο τους επιτρέπεται και νιώθουν ικανοποίηση από την αναγνώριση που λαμβάνουν από το προσωπικό του κέντρου αιμοδοσίας.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Αρμάγος Παναγιώτης.pdfΔιπλωματική εργασία3.32 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.