Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35964
Title: Επιλογή ηγεσίας σχολικών μονάδων: διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Authors: Παλαιοδήμος, Γεώργιος
metadata.dc.contributor.advisor: Ζαμπέτα, Εύη
Keywords: επιλογή σχολικής ηγεσίας;school leadership selection;διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών;management educational organization;διευθυντής σχολικής μονάδας;school unit headteacher;αξιοκρατία;meritocracy;συμμετοχή εκπαιδευτικών;participation of teachers
Issue Date: 22-Sep-2017
Abstract: Ο τρόπος οργάνωσης ενός εκπαιδευτικού συστήματος και η διαδικασία επιλογής των διοικητικών του στελεχών είναι αποτελέσματα καθαρά πολιτικών επιλογών. Στη χώρα μας η δομή, η λειτουργία, η εποπτεία και η διοίκηση των δύο πρώτων εκπαιδευτικών βαθμίδων ακολουθεί τη συγκεντρωτική, γραφειοκρατική και πυραμιδική οργάνωση του ελληνικού κράτους. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η συστηματική διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επιλογή ηγεσίας στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την υφιστάμενη διαδικασία επιλογής διευθυντών, τα κριτήρια που έλαβαν τελικά υπόψη τους κατά τη διαδικασία αυτή και τι προτείνουν για τη βελτίωσή της. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν δομημένο κυρίως με ερωτήσεις κλειστού τύπου, αλλά περιείχε και περιορισμένο αριθμό ανοικτών ερωτήσεων με στόχο να αξιοποιηθούν εκτός από τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Το δείγμα αποτέλεσαν 140 εκπαιδευτικοί διάφορων ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Άρτας, οι οποίοι συμμετείχαν το 2015 μέσω μυστικής ψηφοφορίας στην επιλογή διευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μια μέτρια ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το ισχύον σύστημα επιλογής των υποψήφιων διευθυντών/-ντριών. Αντίθετα, προκύπτει η ανάγκη για ενεργότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής μέσω της ενίσχυσης της επιμόρφωσης σε θέματα διοικητικής και διαχείρισης, παράλληλα με την εφαρμογή ενός συστήματος επιλογής αξιοκρατικού και αμερόληπτου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η ομαλότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgios_Palaiodimos_MDE.pdf
  Restricted Access
"Κυρίως άρθρο1.8 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.