Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35911
Title: Προώθηση των Δικτύων Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα: Πανελλαδική έρευνα για τα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα & Μελέτη Σκοπιμότητας ενός επιχειρηματικού πλάνου, που αφορά στην εγκατάσταση ενός Εθνικού Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, στα πρατήρια καυσίμων της ΕΚΟ (Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.)
Authors: KYRIAZIDIS, DIMITRIS
metadata.dc.contributor.advisor: KARLIS, DIMITRIS
Keywords: BEV;PHEV;EV;Plug in electric vehicle;Charging strategy;Smart grid;Charging power;Energy dispatch;Frequency regulation;Up reserve;Down reserve;Li-ion battery;Vehicle to grid V2G;Grid to vehicle G2V;AGC signal;Charging stations;European Commission;Paris declaration;EAFO;CO2 emissions;Charging Station;Fast Charging
Issue Date: 3-Sep-2017
Abstract: Οι μεταφορές συμβάλλουν σχεδόν κατά 23% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια παγκοσμίως, και αναμένεται να αυξηθεί στο ~28% μέχρι το 2030 και στο ~35% μέχρι το 2050. Για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2οC, η "Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/EC για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)", ορίζει ότι:  Το 20% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ, πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ, μέχρι το 2020,  Το 10% της ενέργειας που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ, πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ, μέχρι το 2020,  οι εκπομπές των οχημάτων θα πρέπει να μειωθούν κάτω από 95g CO2/km, μέχρι το 2020,  Το 20% του συνόλου των οχημάτων οδικών μεταφορών, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να οδηγείται ηλεκτρικά, έως το 2030.  η χρήση των ΑΠΕ στις μεταφορές, επιδοτείται με την εφαρμογή ενός πολλαπλασιαστή «2,5» για τον υπολογισμό του μεριδίου των ΑΠΕ του κάθε κράτους μέλους, στον τομέα των μεταφορών. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές οχημάτων, που ήδη αριθμούν παγκοσμίως (2016), πάνω από 2 εκ. Ηλεκτρικά Οχήματα (Η/Ο), δεσμεύτηκαν να παράξουν συνολικά 20 εκ. έως το 2020, για να μειώσουν το σημερινό μέσο όρο των 140γρ. CO2/km του στόλου τους, στο στόχο της ΕΕ για 95γρ. CO2/km. Η αυτονομία αναμένεται να αυξηθεί από την τρέχουσα περιοχή των 100-300km, σε πάνω από 300km, μέσω επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, στην πυκνότητα των μπαταριών και σε οικονομίες κλίμακας. Η Έξυπνη Διαχείριση Φόρτισης και οι Επικουρικές Υπηρεσίες Δευτερεύουσας Εφεδρείας Ρύθμισης Συχνότητας, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης για τους ιδιοκτήτες και τους συνδρομητές των σταθμών φόρτισης. Μία Πανελλαδική Έρευνα πραγματοποιήθηκε, για να εξεταστούν οι προοπτικές της Ελληνικής αγορά. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ελπιδοφόρα, για μια επιτυχημένη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, καθώς οι Έλληνες πολίτες:  Πάνω από το 90% είναι θετικοί στην αγορά ενός Η/Ο στο μέλλον, ενώ το 43% δήλωσε ότι θα αγοράσει ένα τα επόμενα 3-5 χρόνια, το 16% θα αγοράσει ένα τα επόμενα 1-2 χρόνια και το 8% θα αγοράσει ένα το τρέχον έτος (2017).  πάνω από 90% οδηγούν μέχρι και 100 χλμ./ημέρα, ενώ το ~81% των ιδιοκτητών οδηγούν μέχρι και 50 χλμ./ημέρα, απόσταση που καλύπτεται από την πλειοψηφία των σημερινών Η/Ο,  περίπου το ~89% οδηγεί λιγότερο από 2 ώρες/ημέρα, αφήνοντας το όχημά τους παρκαρισμένο για τις υπόλοιπες 22 ώρες, διάστημα παραπάνω από αρκετό για επαρκή φόρτιση και ιδανικό για Έξυπνη Διαχείριση Φόρτισης. Τέλος, υποστηρίχθηκε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για ένα Εθνικό Δίκτυο Σταθμών Ταχείας Φόρτισης, εγκατεστημένο στους υπάρχοντες σταθμούς καυσίμων του δικτύου ΕΚΟ, και η μελέτη σκοπιμότητας είναι πολύ ελπιδοφόρα. Τα Ηλεκτρικά Οχήματα, θα συνυπάρχουν με τα συμβατικά αυτοκίνητα στις επόμενες δεκαετίες και πρέπει να θεωρηθούν ως μια νέα ευκαιρία στην αγορά. Στην Ελλάδα, έχουν ήδη εμφανιστεί οι «πρωτοπόροι πελάτες» και είναι θέμα χρόνου, έως ότου οι «πρώιμοι» και οι «αργοπορημένοι» να οδηγήσουν τη ζήτηση στην κορύφωσή της. Ακόμη και αν η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην εγκατάσταση υποδομών φόρτισης, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, καθώς αποφύγαμε τα πρώιμα τεχνολογικά λάθη. Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από τα διδάγματα που έχουν αντληθεί σε άλλες χώρες και να αξιοποιήσει τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους. Τώρα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθήσουμε την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της ΕΕ, εκμεταλλευόμενοι τη συγχρηματοδότηση από τα προσφερόμενα ευρωπαϊκά κονδύλια, μεγιστοποιώντας τη χρήση όλων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας, με στόχο πάντα την προστασία του Περιβάλλοντος, την αποτελεσματική Διαχείριση Ενέργειας και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, για τις επόμενες γενιές.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyriazidis D.K._HOU MBA (2017)_Promoting E-mobility Networks in Greece_National Survey for EVs & Scope Analysis.pdf
  Restricted Access
Master Thesis12.47 MBUnknownView/Open
Kyriazidis D.K._HOU MBA (2017)_Promoting E-mobility Networks in Greece_Presentation.pdf
  Restricted Access
Presentation4.51 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.