Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35824
Title: "Συνδέσεις χώρων πρασίνου και αστικών κενών στον αστικό ιστό και αλληλεπιδράσεις με τις χρήσεις γης. Η περίπτωση της ζώνης εκατέρωθεν του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής στη Ν.Ιωνία του Βόλου"
Authors: Μύρικνα, Κυριακή
Advisor: Σερράος, Κωνσταντίνος
Keywords: δίκτυο αστικού πρασίνου-urban gulf;αστικά κενά- urban gaps;ανενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο- inactive rail network;πράσινα μονοπάτια- green paths
Issue Date: 30-Sep-2017
Abstract: Οι πόλεις μετασχηματίζονται με ρυθμούς που ακλουθούν, διαχρονικά, τις οικονομικές και παραγωγικές σχέσεις της χώρας τους, τις πολιτιστικές αξίες και τις κοινωνικές ζυμώσεις, που καταγράφηκαν ιστορικά. Η ευημερία των πολιτών εξαρτάται από τους φυσικούς πόρους και τα παραγωγικά εργαλεία , που διαθέτουν και εκμεταλλεύονται, με σκοπό την αειφορία και την κοινωνική ειρήνη. Τα πολεοδομικά εργαλεία συνεισφέρουν σ’ αυτή την προσπάθεια με τον κατάλληλο σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος ώστε να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για ποιότητα ζωής. Το φυσικό περιβάλλον στον αστικό και περιαστικό ιστό αποτελεί κριτήριο για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις οικιστικές περιοχές όσον αφορά το κλίμα, την ποιότητα της ατμόσφαιρας, του εδάφους, του πόσιμου νερού και των άλλων φυσικών πόρων για παραγωγή και επιβίωση, και συνδέεται με τη σωματική και ψυχική υγεία των πολιτών. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διαμόρφωση της ελληνικής πόλης ως ιδέα και φιλοσοφία, στο ρόλο του σχεδιασμού των ιδιωτικών και των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, διαχρονικά για την ευημερία των κατοίκων. Ιδιαίτερα, οι μετασχηματισμοί της νεοελληνικής πόλης, στα πλαίσια βίαιων αλλαγών σε διοικητικό, οικονομικό και πολιτειακό καθεστώς, που δημιούργησαν αλλαγές με την ίδια ένταση στο χώρο σε συμβολικό, αλλά και σε πραγματικό επίπεδο, με επιρροές, που φθάνουν έως και σήμερα. Ερευνάται η ποιότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού σε επίπεδο χωροθέτησης χρήσεων γης και πρόβλεψης δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου και αναψυχής. Προβάλλεται η σημασία των χώρων πρασίνου ως δίκτυο σε αστικό περιβάλλον, ανιχνεύοντας σε διεθνές επίπεδο τις μεθόδους και τα πολεοδομικά εργαλεία για το σχεδιασμό τους, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικά, για τη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στην πόλη, κα δια μέσου αυτών της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Εξετάζεται η παρέμβαση των τοπικών αρχών και γενικότερα της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, στην ανάπτυξη ελκυστικών παρεμβάσεων στο δομημένο και αδόμητο χώρο της πόλης και στις νέες χρήσεις, και το ρόλο, που μπορούν να διαδραματίσουν, για την ποιοτική αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων πρασίνου, ως κριτήριο ποιότητας ζωής, στις σύγχρονες συνθήκες. Ως μελέτη περίπτωσης μελετάται η σύνδεση χώρων πρασίνου και άλλων αστικών κενών σε τμήμα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, που επηρεάζεται έμμεσα ή άμεσα από το δίκτυο της σιδηροδρομικής γραμμής. σε συνδυασμό με τον λοιπό πολεοδομικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης. Ερευνάται η περίπτωση να λειτουργήσει η σιδηροδρομική γραμμή ως άξονας ενοποίησης των διάσπαρτων θραυσμάτων πρασίνου και άλλων αστικών κενών, που δημιουργήθηκαν στην πορεία του χρόνου, και στέκουν αναποφάσιστα μεταξύ ενός πετυχημένου παρελθόντος και ενός αμφιβόλου ποιότητας μέλλοντος. Εξετάζονται τα κοινωνικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, που έχει η περιοχή μελέτης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της προτεινόμενης παρέμβασης. Από την έρευνα προκύπτουν συμπεράσματα για το γενικότερο ζήτημα των συνδέσεων χώρων πρασίνου και των αστικών κενών στον αστικό ιστό. Αναδεικνύεται η μεθοδολογία, που μπορεί να αναπτυχθεί σε ιδιαίτερα πυκνοδομημένες περιοχές, οι αλληλεπιδράσεις των χρήσεων γης, με αντιφάσεις ή συγκλίσεις που προκύπτουν. Επίσης, η συμμετοχή της κοινωνίας στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία και βελτίωση του υπαίθριου δημόσιου χώρου και των χώρων πρασίνου και οι δυσκολίες πιστής εφαρμογής των σχεδιαζόμενων μετασχηματισμών και βελτίωσης με νομοθετικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Appears in Collections:ΠΣΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MYRIKNA KYRIAKI ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.pdfΚυρίως μέρος της εργασίας11.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.