Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35780
Title: Διερεύνηση και προοπτικές των σημάτων ποιότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα
Authors: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Advisor: ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Keywords: σήμα ποιότητας;quality mark;αγροδιατροφική αλυσίδα;agrifood value chain;ποιότητα τροφίμων;food quality;ασφάλεια τροφίμων;food safety;αγορά;market;καταναλωτής;consumer
Issue Date: 30-Sep-2017
Abstract: Η ποιότητα και η διασφάλισή της αποτελούν τα τελευταία χρόνια πρωταρχικό στόχο στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τους καταναλωτές. Ειδικότερα, στον τομέα των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων, η ευαισθησία στις βλάβες που μπορεί να προκληθούν στην υγεία των καταναλωτών από την κατανάλωση ακατάλληλων ή και επικίνδυνων τροφίμων είναι προφανής. Οι έννοιες της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, από τις πρώτες ύλες, την διαδικασία παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης μέχρι και την κατανάλωση του προϊόντος. Στον χώρο των αγροδιατροφικών προϊόντων, εκτός από Συστήματα για την Διασφάλιση της Ποιότητας των τροφίμων και από Συστήματα για την Διαχείριση της Ασφάλειας των τροφίμων, είναι αρκετά διαδεδομένη η χρήση σημάτων ποιότητας τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της σημασίας που έχουν τα Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα, καθώς και της υπάρχουσας κατάστασης εφαρμογής τέτοιων συστημάτων. Επιπλέον, επιχειρείται η παρουσίαση των κύριων σημάτων ποιότητας που συναντώνται στα αγροδιατροφικά προϊόντα στην ελληνική αγορά και διερευνάται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα που αυτά έχουν από την πλευρά των καταναλωτών. Η εργασία δομείται σε δυο μέρη – θεωρητικό και ερευνητικό – και αποτελείται από έξι (6) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επεξηγούνται όροι όπως η ποιότητα, η διασφάλιση της ποιότητας και ο ποιοτικός έλεγχος ενώ γίνεται επίσης μια παρουσίαση του ρόλου που έχουν τα αγροτικά προϊόντα σε διάφορους τομείς όπως είναι η εθνική οικονομία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, τα οποία κάνουν το τρόφιμο αρεστό, επιθυμητό και ασφαλές για τον καταναλωτή, καθώς επίσης και συνοπτικά τα βασικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων ISO 22000:2005. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης εφαρμογής των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στην αγροδιατροφική αλυσίδα καθώς επίσης και η σημασία που έχει η εφαρμογή τους στην αλυσίδα αξίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται χρήση πηγών από την ελληνική και από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται διερεύνηση των σημάτων ποιότητας που υπάρχουν στα αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα, τόσο από Κοινοτικές Οδηγίες όσο και από άλλες πρωτοβουλίες. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης κριτηρίων για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των σημάτων ποιότητας. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας αποτελεί το τέταρτο, το πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογία και το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε για τη διερεύνηση των στόχων. Οι στόχοι της έρευνας συνοψίζονται σε τέσσερα κεντρικά ερωτήματα που διατυπώνονται στην αρχή του κεφαλαίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των απαντήσεων που λαμβάνονται. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε για το κάθε ένα από τα τέσσερα κεντρικά ερωτήματα, καθώς επίσης διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν την εγκυρότητα της ερευνητικής μεθόδου και την πιθανή βελτίωσή της.
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠ 2017.pdf2.53 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.