Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35441
Title: Χαρακτηρισμός και διαχείριση τεφρών μονάδων αποτέφρωσης νοσοκομειακών αποβλήτων
Authors: Τσακάλου, Αικατερίνη
Advisor: Τσακιρίδης, Πέτρος
Keywords: Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων;Ιπτάμενη τέφρα;Καθιζάνουσα τέφρα;Χαρακτηρισμός;Εκπλυσιμότητα;Σταθεροποίηση-Στερεοποίηση
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: Η αποτέφρωση είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες τεχνολογίες οι οποίες εφαρμόζονται στις αναπτυγμένες χώρες για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Έχει τα πλεονεκτήματα ότι καταστρέφει τους παθογόνους μικροοργανισμούς, και μειώνει τον όγκο και τη μάζα των αποβλήτων, σύμφωνα με τους (Lam, et al., 2010) κατά 90 % και 70% αντίστοιχα, αλλά μειονεκτεί στο ότι παράγονται σημαντικές ποσότητες στερεών αποβλήτων με υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Η διπλωματική αυτή εργασία στοχεύει στον χαρακτηρισμό των παραγόμενων τεφρών από την αποτέφρωση ΕΑΥΜ και την αξιολόγηση της εκπλυσιμότητας των περιεχόμενων σ’ αυτές βαρέων μετάλλων. Επιπλέον στην ανάδειξη αποτελεσματικών μεθόδων σταθεροποίησής τους είτε για να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη ή ως πρόσθετο σε προϊόντα κατασκευαστικού τομέα, είτε για να μπορούν να διατεθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Τα δείγματα τεφρών τα οποία ελήφθησαν τον Σεπτέμβριο του 2016 από τον Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ του ΕΔΣΝΑ στα Άνω Λιόσια, ικανότητας 30 tn/ημέρα, ήταν: Ιπτάμενη τέφρα προερχόμενη από τα συστήματα αποκονίωσης του αποτεφρωτήρα και καθιζάνουσα τέφρα προερχόμενη από το θάλαμο καύσης. Ο χαρακτηρισμός των τεφρών διενεργήθηκε με αναλυτικές μεθόδους. H κοκκομετρία τους διερευνήθηκε με τη μέθοδο διαδοχικού διαχωρισμού με κόσκινα (για την καθιζάνουσα τέφρα) και με τη μέθοδο σκέδασης ακτίνων laser μικρής γωνίας (για την ιπτάμενη τέφρα), η χημική ανάλυσή τους έγινε με τη μέθοδο φθορισμού ακτίνων Χ (XRF), ο στοιχειακός προσδιορισμός των βαρέων μετάλλων με τη μέθοδο φασματοφωτόμετρου επαγωγικής σύζευξης πλάσματος (ICP), η ορυκτολογική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων Χ (XRD) και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους παρατηρήθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM). Στη συνέχεια διενεργήθηκαν δύο δοκιμές εκπλυσιμότητας των περιεχόμενων βαρέων μετάλλων, η TCLP 1311 κατά το πρότυπο της EPA και η δοκιμή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12457-2. Και οι δύο δοκιμές απέδειξαν ότι και οι δύο τέφρες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και προκειμένου να διατεθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής χρήζουν περαιτέρω διαχείρισης. Υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες μπορούν να σταθεροποιήσουν τους περιεχόμενους ρύπους και να ελαχιστοποιήσουν τη διαλυτότητά τους και τα αποτελέσματα από τις δημοσιευμένες εργασίες καταδεικνύουν ότι οι τέφρες τόσο η καθιζάνουσα όσο και η ιπτάμενη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη στην παραγωγή γεωπολυμερών, σε πορώδη κεραμικά υλικά, σε κατασκευαστικά υλικά από τσιμέντο, να χρησιμοποιηθούν ως επιβραδυντικό υλικό για σκυροδέτηση σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, ως ασφαλτικό πρόσθετο και στην παραγωγή κονιαμάτων και υλικών τοιχοποιίας και γενικά στον κατασκευαστικό κλάδο. Εν κατακλείδι αποτελεί πρόκληση η περαιτέρω έρευνα για την αναζήτηση καλών πρακτικών και λύσεων τεχνικά εφικτών και οικονομικά βιώσιμων για τη σταθεροποίηση των τεφρών και την περαιτέρω χρήση τους, σε εφαρμογή των αρχών και των προτεραιοτήτων που θέτονται από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Appears in Collections:ΔΙΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΕ ΤΣΑΚΑΛΟΥ.pdfΔιπλωματική Εργασία4.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.