Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35001
Title: Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών πασχόντων από Πολλαπλούν Μυέλωμα
Authors: ΚΑΚΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Advisor: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
Keywords: Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (ΣΥΠΖ);Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ);EQ-5D;QLQ-C30;QLQ-MY20
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: Εισαγωγή: Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) αντιπροσωπεύει το 1% περίπου του συνόλου των νεοπλασμάτων και το 10% περίπου των αιματολογικών κακοηθειών. Κατά την τελευταία δεκαετία οι θεραπευτικές επιλογές για το ΠΜ έχουν διευρυνθεί σημαντικά, με τελικό αποτέλεσμα την σημαντική παράταση της διάμεσης επιβίωσης των συγκεκριμένων ασθενών (από τέσσερα σε επτά έτη περίπου). Με δεδομένη την παράταση της επιβίωσης, η βελτίωση της ποιότητα ζωής των ασθενών με ΠΜ παραμένει ένα σημαντικό ζητούμενο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών με ΠΜ κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Υλικό-Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 60 ασθενείς με ΠΜ οι οποίοι διαγνώστηκαν, θεραπεύτηκαν και παρακολουθούνται στην Αιματολογική Κλινική του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός». Η εκτίμηση της ΣΥΠΖ έγινε με την χρήση των ερωτηματολογίων EQ-5D, QLQ-C30 και QLQ-MY20. Επίσης, έγιναν πολυπαραγοντικές αναλύσεις με ανεξάρτητες μεταβλητές τις βαθμολογίες των διαστάσεων των προαναφερθέντων ερωτηματολογίων και εξαρτημένες τα χαρακτηριστικά των ασθενών (δημογραφικά/σωματομετρικά και άλλα γενικά στοιχεία, κλινικά χαρακτηριστικά και εργαστηριακά ευρήματα σχετιζόμενα με την νόσο, ανταπόκριση στην θεραπεία και παρενέργειές της). Αποτελέσματα: Οι μέσες βαθμολογίες των ασθενών στις δύο κλίμακες του EQ-5D ήταν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό χαμηλότερες από αυτές του γενικού πληθυσμού. Επίσης, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των βαθμολογιών σχεδόν όλων των διαστάσεων ποιότητας ζωής των QLQ-C30/QLQ-MY20 και των βαθμολογιών των ασθενών και στις δύο κλίμακες του EQ-5D. Από τα χαρακτηριστικά των μελετηθέντων ασθενών με ΠΜ, διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με τις βαθμολογίες των EQ-5D, QLQ-C30 και QLQ-MY20, δηλαδή επηρεάζουν την ΣΥΠΖ των συγκεκριμένων ασθενών, τα εξής: Το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η λήψη αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, το στάδιο της νόσου κατά Salmon-Durie, η ύπαρξη μη εκκριτικού ΠΜ, ο χρόνος από την διάγνωση της νόσου, η ύπαρξη νοσηλείας κατά το έτος που προηγήθηκε της αξιολόγησης, η αναιμία, η οστική νόσος, η εξωμυελική εντόπιση του ΠΜ, η υποτροπή της νόσου και η ανάπτυξη περιφερικής νευροπάθειας. Συμπεράσματα: Η ΣΥΠΖ των ασθενών με ΠΜ υπολείπεται αυτής του γενικού πληθυσμού. Αρκετά από τα χαρακτηριστικά των μελετηθέντων ασθενών με ΠΜ (δημογραφικά/σωματομετρικά και άλλα γενικά στοιχεία, κλινικά χαρακτηριστικά και εργαστηριακά ευρήματα σχετιζόμενα με την νόσο, ανταπόκριση στην θεραπεία και παρενέργειές της), διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με την ΣΥΠΖ των συγκεκριμένων ασθενών.
Appears in Collections:ΔΥΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ι.Κάκκας-Διπλωματική ΕΑΠ-Τελικό-2017.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής1.95 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.