Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34982
Title: Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ειδικού προσωπικού στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δυνατότητες εξέλιξής τους σε Οργανισμούς Μάθησης
Authors: Παπαδοπούλου, Ευγνωσία
Advisor: Τσιμπουκλή, Άννα
Keywords: Οργανισμός Μάθησης, τρίτη ηλικία, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, ειδικό προσωπικό
Issue Date: 23-Sep-2017
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει τις απόψεις του Ειδικού προσωπικού των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις διαστάσεις του οργανισμού που μαθαίνει, ώστε να διαπιστωθεί αν οι Μονάδες αυτές είναι Οργανισμοί Μάθησης. Είναι η πρώτη φορά που εξετάζονται οι διαστάσεις του οργανισμού μάθησης σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα στο πλαίσιο των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και συγκεκριμένα με τη συμμετοχή του ειδικού προσωπικού σε αυτές. Τα πρωτογενή στοιχεία αντλήθηκαν με τη συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου, των Διαστάσεων του Οργανισμού που Μαθαίνει (Dimensions of the Learning Organization Questionnaire) των Marsick και Watkins, (2003), αποτελούμενου από 48 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσε το σύνολο του Ειδικού προσωπικού στις παραπάνω δομές, δηλαδή συνολικά 47 άτομα. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 8 θεματικές ενότητες και κάθε μια αναφέρεται σε μια από τις βασικές έννοιες του οργανισμού μάθησης, τη συνεχιζόμενη μάθηση, την έρευνα και το διάλογο, τη συνεργασία και την ομαδική μάθηση, την καθιέρωση συστημάτων κατάκτησης της μάθησης, την ενδυνάμωση των ανθρώπων, τη σύνδεση του οργανισμού με το περιβάλλον του, τη στρατηγική ηγεσία προσανατολισμένη στη μάθηση και γενικά πληροφοριακά και δημογραφικά στοιχεία του ειδικού προσωπικού που αφορούν τους συμμετέχοντες και τον οργανισμό τους. Τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η επεξεργασία τους με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS), έκδοση 23.0 για Windows (Statistical Package for Social Sciences), μέσω εφαρμογών περιγραφικής στατιστικής, όπου σκιαγραφείται το προφίλ του δείγματός μας. Υπολογίστηκαν περιγραφικά στατιστικά μέτρα, ο μέσος όρος, η διάμεσος, η επικρατούσα τιμή, η τυπική απόκλιση και έγινε έλεγχος κανονικότητας των τιμών με τη δοκιμασία των Shapiro-Wilk. Τα αποτελέσματα της έρευνας του ειδικού προσωπικού έδειξαν ότι οι συγκεκριμένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι κυρίως θετικά διακείμενες προς την εκπαίδευση των στελεχών με προσανατολισμό στον άνθρωπο και στα δομικά στοιχεία του οργανισμού, ότι διαθέτουν μηχανισμούς και κουλτούρα που ευνοούν τη μάθηση και τη διάχυση της γνώσης. Στη συνέχεια έγινε ποιοτική έρευνα με τη συμμετοχή τεσσάρων διευθυντών/ιδιοκτητών των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων με τη μέθοδο της συνέντευξης, με σκοπό να εντοπιστούν και να επιβεβαιωθούν ή όχι τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας υποστήριξαν όλες τις υποθέσεις και έδειξαν ότι οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων δεν διακατέχονται από κουλτούρα προσανατολισμένη στη μάθηση, δεν υπάρχουν στοιχεία που να χαρακτηρίζουν τις Μονάδες αυτές ως οργανισμούς μάθησης και θεωρούν ότι η μάθηση αφορά μόνο την τυπική εκπαίδευση και όχι τη συνεχιζόμενη μάθηση. Τέλος επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις της εργασίας και δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων δεν επενδύουν στην εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού τους και δεν διευκολύνουν την εκπαίδευση τους. Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν διακατέχονται από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ικανότητας του οργανισμού που μαθαίνει πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές του και δεν είναι Οργανισμοί Μάθησης. Η διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα της ποσοτικής έναντι της ποιοτικής μελέτης επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείας, τόσο όσον αφορά στο πλαίσιο κάτω από το οποίο διεξήχθη η ποσοτική μελέτη, όσο και αναφορικά με την καταλληλότητα του εργαλείου για τον ελληνικό πληθυσμό. Η διαφορά στα αποτελέσματα προκαλεί επίσης το ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη του φαινομένου, στην οποία η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να συνεισφέρει αποτελώντας τη βάση για περαιτέρω μελλοντική έρευνα εργαζομένων και άλλων ειδικοτήτων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Επίσης θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλες Περιφέρειες ή και σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές στα αποτελέσματα, ώστε να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα της έρευνάς μας.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAPADOPOULOU EVGNOSIA.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.