Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34904
Title: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Authors: ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
Advisor: ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Keywords: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;URBAN SOLID WASTE;ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ;RECYCLING;ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ;INTEGRATED MANAGEMENT;ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ;WASTE RECOVERY
Issue Date: 17-Sep-2017
Abstract: Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι ένα ζήτημα που συγκαταλέγεται στα μείζοντα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής και απασχολεί κάθε ανεπτυγμένη κοινωνία. Η ολοένα αυξανόμενη παραγωγή απορριμμάτων και η διαρκής μείωση των φυσικών πόρων καθιστούν την σωστή διαχείριση αλλά και την εύρεση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης επιτακτική. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στον Δήμο Ελευσίνας και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω δήμος επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τα αστικά στερεά απόβλητα. Επιπλέον, μελετάται η στάση των πολιτών του συγκεκριμένου δήμου ως προς την ανακύκλωση και πιο συγκεκρμένα εξετάζονται οι απόψεις των πολιτών ως προς το αν συμμετέχουν ενεργά, αν θεωρούν ότι η ανακύκλωση βοηθάει και αν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο διαχείρισης του δήμου ως προς τα ανακυκλούμενα απόβλητα. Η εργασία διαιρείται σε δύο μέρη: το θεωρητικό πλαίσιο και την έρευνα. Στο πρώτο μέρος του θεωρητικού πλαισίου παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα γενικότερα. Η παρουσίαση αυτή γίνεται μέσω ανασκόπησης της ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας. Στην συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στον Δήμο Ελευσίνας και στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, αναφέρονται τα σημαντικότερα επιτεύγματα του δήμου καθώς και η διαχρονική του πορεία, ενώ τέλος γίνεται αναφορά στο νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων και στους στόχους που έχει θέσει ο ίδιος ο δήμος. Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν κάποια συμπεράσματα τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο αναφέρεται στις απόψεις των πολιτών του Δήμου Ελευσίνας ως προς την ανακύκλωση, χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε διαδικτιακά σε ελευσιναίους πολίτες. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων επεξεργάστηκαν και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0. και έπειτα από την επεξεργασία έδειξαν ότι κατά μέσο όρο οι πολίτες του δήμου είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο διαχείρισης των αρχών και σε μεγάλο βαθμό δείχνουν να συμμετέχουν ενεργά στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν συν τοις άλλοις με αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών ερευνών που μελετήθηκαν σύμφωνα με την ξένη βιβλιογραφία. Εν κατακλείδι, τονίζεται η ανάγκη σωστής διαχείρισης τόσο των αστικών στερεών αποβλήτων, όσο και του βαθμού ανακύκλωσης, καθώς τα οφέλη από αυτά είναι τεράστια. Εξοικονόμηση πόρων, παραγωγή ενέργειας είναι λίγα από τα οφέλη που προκείπτουν μέσω της σωστης διαχείρισης. Μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό βλέπουμε πως διαδραματίζει η συμμετοχή του κοινού και η σωστή ενημέρωση που λαμβάνουν, καθώς επίσης και η σωστή αντιμετώπιση του εκάστοτε δήμου.
Appears in Collections:ΔΙΑ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.