Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34859
Title: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣTHΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
Authors: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Advisor: ΜΕΓΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
Keywords: Ανθρώπινα Δικαιώματα / Human rights;Βία κατά των γυναικών / Violence against women;Ενδοοικογενειακή βία / Domestic violence;Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών / Guest Houses for Abused Women;Επιμόρφωση / Τraining;Εμπειρική ή Βιωματική μάθηση / Learning by experience;Εκπαίδευση Ενηλίκων / Adult education
Issue Date: 24-Sep-2017
Abstract: Η κακοποίηση γυναικών και παιδιών και η παραμέλησή τους είναι συχνό φαινόμενο, με αυξητικές τάσεις. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της τυπικής οικογένειας αλλά επεκτείνεται και σε ερωτικές ή άλλες σχέσεις. Επίσης, αφορά σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, ανεξαρτήτως κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Η οικονομική κρίση, που πλήττει την Ευρώπη και ειδικότερα την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, επιδεινώνει το πρόβλημα και επιφέρει ανατροπές στους κοινωνικούς θεσμούς και στις ζωές των πολιτών, αφού η ανεργία και η φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των μελών της οικογένειας και συνεπώς τις διαπροσωπικές και κοινωνικές τους σχέσεις. Η βία κατά των γυναικών και ιδιαίτερα η ενδοοικογενειακή βία αποτελούν κοινωνικό φαινόμενο το οποίο συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώς, έχει πάρει τεράστια έκταση τα τελευταία χρόνια και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, προς όλα τα μέλη της οικογένειας, κυρίως όμως προς τις γυναίκες και τα παιδιά. Για την στήριξη των γυναικών που υφίστανται βία η πολιτεία, μέσω φορέων και δομών, συνδράμει τα θύματα και παρέχει στήριξη (κοινωνική, ψυχολογική κλπ). Στις δομές αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, οι οποίοι παρέχουν προσωρινή διαμονή και αναγκαία ψυχοκοινωνική και άλλη στήριξη στις γυναίκες αυτές, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν, με σκοπό να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, μετά την απομάκρυνσή τους από τον χώρο της κακοποίησης, και να συνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις. Το δύσκολο έργο της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των γυναικών έχουν αναλάβει στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων (Σύμβουλοι κοινωνικής στήριξης - Κοινωνικοί Λειτουργοί, Σύμβουλοι ψυχικής υγείας - Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί–Παιδοψυχολόγοι). Προκειμένου να επιτελείται αποτελεσματικά το έργο αυτών, εκτός των επαγγελματικών γνώσεων και της εμπειρίας, απαιτούνται οι ειδικές εκείνες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν και στηρίξουν τις κακοποιημένες γυναίκες με ευαισθησία, διακριτικότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα. Τη σημασία της επιμόρφωσης και εν γένει εκπαίδευσης του εξειδικευμένου προσωπικού των Ξενώνων Φιλοξενίας ερευνά η παρούσα μελέτη. Κεντρικό επιχείρημα πάνω στο οποίο βασίστηκε η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο του 2017 στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αθηναίων, είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία, η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να αντιμετωπίζεται από ειδικούς με τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία, οι οποίοι πρέπει να επιμορφώνονται και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και να καθίστανται περισσότερο αποτελεσματικοί. Από την ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα παρατίθενται, στο σημείο αυτό, συνοπτικά συμπεράσματα : Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, από τις σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις των στελεχών προκύπτει ότι η επιμόρφωση που έγινε στα στελέχη των Ξενώνων Φιλοξενίας συνέβαλε καθοριστικά στην μεταβολή των αντιλήψεών τους σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία. Η εκπαίδευση, εφόσον είναι ουσιαστική βοηθάει στην κατανόηση της ψυχοσύνθεσης των γυναικών. Οι επιμορφούμενοι μαθαίνουν νέα δεδομένα και πρακτικές ξαναθυμούνται πράγματα, τα βλέπουν από άλλη οπτική. Ως προς το δεύτερο ερώτημα τα στελέχη μετά την επιμόρφωση, διαπίστωσαν σημαντικές αλλαγές στην συμπεριφορά τους απέναντι στις γυναίκες φιλοξενούμενες. Η αντιμετώπιση των γυναικών, μετά την επιμόρφωση, χαρακτηρίζεται από περισσότερη ευαισθησία, υπομονή και κατανόηση. Επί του τρίτου ερωτήματος σχετικά με την αντιστοίχιση της θεματολογίας της συγκεκριμένης επιμόρφωσης και των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη, προκύπτει ότι για να παραχθεί αποτέλεσμα από την επιμόρφωση χρειάζεται να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και δραστηριότητες βιωματικού περιεχομένου. Έτσι γίνεται περισσότερο κατανοητή από τους συμμετέχοντες και αποτελεσματική. Τέλος, ως προς το τέταρτο ερώτημα, αν αντιλαμβάνονται οι γυναίκες ότι η βία που υφίστανται συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, προέκυψε ότι δεν το συνειδητοποιούν, τουλάχιστον στην αρχή. Ως προς το ποια είναι τα διλήμματα των γυναικών στη σχέση τους (γάμος, ερωτική σχέση) στην οποία επικρατεί ενδοοικογενειακή βία και αν επιτυγχάνεται μεταβολή των αρχικών τους αντιλήψεων μετά την φιλοξενία τους στον Ξενώνα, προέκυψε ότι ο φόβος, η βία και η ανασφάλεια, σε αντιδιαστολή με την ελευθερία και την ανεξαρτησία, είναι τις περισσότερες φορές τα διλήμματα των γυναικών, ενώ, συνήθως, μετά την απομάκρυνση από την κακοποιητική σχέση συνειδητοποιούν ότι υφίσταντο παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά η γυναίκα, προτιμά να υπομένει τη βία και τον εξευτελισμό, παρά να διακινδυνεύσει τη ζωή και την υγεία ή ακεραιότητα των παιδιών της. Όμως, όταν νιώσει ότι κινδυνεύουν και τα παιδιά της στη σχέση την κακοποιητική, είτε σωματικά είτε σεξουαλικά, τότε, συνήθως, δεν έχει πλέον διλήμματα. Τα παιδιά είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για την παραμονή ή όχι των γυναικών στην κακοποιητική σχέση. Επομένως, είναι φανερό ότι και η παρούσα έρευνα συμβάλει στην διεύρυνση των γνώσεων αναφορικά με την καθοριστική συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΤΕΛΙΚΟ_14_9_2017.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής2.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.