Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34802
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΤσιμήκας, Ιωάννης-
dc.contributor.authorΜπόλλας, Νικόλαος-
dc.date.accessioned2017-09-26T10:27:23Z-
dc.date.available2017-09-26T10:27:23Z-
dc.date.issued2017-09-16-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/34802-
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη της επίδρασης ορισμένων παραγόντων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού στην Ελλάδα. Κάποιοι από αυτούς σχετίζονται με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του φυτού και είναι η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, ο άνεμος και το έδαφος και κάποιοι παραπέμπουν στη διαχείριση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και αφορούν τη σπορά, τη λίπανση, την άρδευση και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εντομολογικών προσβολών. Απώτερος στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματα που θα προκύψουν ώστε, εάν είναι δυνατόν, να βελτιωθεί η καλλιεργητική τεχνική από τους παραγωγούς. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός μελετήθηκε η επίδραση που έχει στην απόδοση του καλαμποκιού η μέση θερμοκρασία, η συνολική βροχόπτωση και η μέγιστη ταχύτητα του ανέμου της περιόδου Μαΐου-Αυγούστου, καθώς επίσης και ο τύπος εδάφους των χωραφιών στα οποία σπέρνεται η καλλιέργεια, η πυκνότητα σποράς, η ημερομηνία σποράς, ο τρόπος άρδευσης, η συνολική αζωτούχος λίπανση και η ζημιά από τη σεζάμια και την πυραλίδα. Με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου minitab, έγινε επεξεργασία 280 εμπειρικών δεδομένων απόδοσης, που συλλέχθηκαν από 9 νομούς της Βόρειας Ελλάδας και τα οποία αναφέρονται στη χρονική περίοδο 2010-2016. Οι μετρήσεις και τα δεδομένα αφορούν γνωστό υβρίδιο καλαμποκιού και συγκεντρώθηκαν από γνωστή εταιρεία έρευνας και εμπορίας σπόρων. Τα μετεωρολογικά δεδομένα προέρχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έγινε η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων και ακολούθησε η επαγωγική, με τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, κατά την οποία μελετήθηκαν οι κύριες επιδράσεις των παραγόντων και οι αλληλεπιδράσεις πρώτου βαθμού, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε ένα μοντέλο πρόβλεψης της απόδοσης για διάφορες τιμές των παραγόντων που εξετάστηκαν. Η προσαρμογή του προτύπου ερμηνεύει το 28,47% της ολικής μεταβλητότητας των δεδομένων. Η μελέτη έδειξε ότι όλοι σχεδόν οι παράγοντες που μελετήθηκαν επηρεάζουν την απόδοση του καλαμποκιού, είτε μέσω της κύριας επίδρασης τους είτε μέσω των αλληλεπιδράσεων τους. Από αυτούς η θερμοκρασία και η αζωτούχος λίπανση μάλλον φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικοί, με την πρώτη να επιδρά αρνητικά όταν αυξάνεται, ενώ η δεύτερη θετικά. Ακόμα σημειώθηκε ότι για να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα και για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι επιδράσεις των παραγόντων, θα πρέπει να συνδυαστούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης της απόδοσης με τις τιμές και τα παραδείγματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μοντέλου. Επίσης αναφέρθηκε ότι η απόδοση επηρεάζεται κι από άλλους παράγοντες καθώς και πιθανότατα από τις αλληλεπιδράσεις μεγαλύτερου βαθμού. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση του καλαμποκιού.el_GR
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel_GR
dc.language.isoΕλληνικά-elel_GR
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel_GR
dc.relationΠιθανότητες και Στατιστική ΙΙ / Ιωάννης Κουτρουβέληςel_GR
dc.relationΣτατιστική Ανάλυση. Τευχίδιο Β / Ιωάννης Κουτρουβέληςel_GR
dc.subjectΚαλαμπόκιel_GR
dc.subjectΑπόδοσηel_GR
dc.subjectΜεταβλητότηταel_GR
dc.subjectΚύρια επίδρασηel_GR
dc.subjectΑλληλεπίδρασηel_GR
dc.subjectΑνάλυση διακύμανσηςel_GR
dc.subjectCornel_GR
dc.subjectYieldel_GR
dc.subjectVariabilityel_GR
dc.subjectMain effectel_GR
dc.subjectInteractionel_GR
dc.subjectAnalysis of varianceel_GR
dc.titleΜελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την καλλιέργεια του καλαμποκιού στην Ελλάδαel_GR
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Thesisel_GR
dc.title.titlelatinStudy of the factors that affect the corn crop in Greeceel_GR
dc.description.abstractlatinThe present thesis aims to study the effects of some factors on the corn crop in Greek conditions. Some of these factors are related to the soil and weather conditions during the lifecycle of the plants such as the temperature, the rainfall, the wind and the soil texture. Some others are referred to the cultivation technique used by the farmers, which includes the planting, the fertilization, the irrigation and the insects control. The final goal is to provide farmers with useful information for the corn field management and the exploitation of the study results from them. The above described goal was achieved by studying the effects on the corn grain yield of the mean temperature, the precipitation and the high wind speed, recorded during the period May-August. The impacts of the soil type, the planting rate, the planting date, the irrigation type, the total amount of nitrogen and the damage from the European corn borer on corn output were also evaluated in this study. Minitab statistical software package was used to process 280 data collected from 9 counties of Northern Greece regarding the period 2010-2016. The measurements and the data came from a well-known trade and seed production corn company. The weather data were retrieved by the National Observatory of Athens. The study includes the descriptive statistics of the data as well as the analysis of their statistical relationships. General linear regression was used for conducting the main effects and the first-degree interactions study of the factors. Also, a model was created that predicts the yield and interprets 28,47% of the total data variability. The essay showed that almost all the factors which were examined affect the corn grain yield either because of their main effects or their interactions. The temperature and the nitrogen applied in the field have the greatest influence, negative and positive respectively. The study remarked that the combination of the analysis of variance results and the prediction for yield examples coming from the model application is preferable for better understanding the impacts we are interested of. It is underlined that corn performance also depends on other factors or interactions which were not examined in this essay. Finally, it should be taken into consideration that farmers’ management is, by far, the most important factor which can sharply increase or decrease corn output.el_GR
dc.bibliography.number76el_GR
dc.audienceΔιαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας / ΔΙΠ50el_GR
dc.coverage.pages154el_GR
dc.coverage.references33el_GR
dc.coverage.appendixes3el_GR
dc.description.otherΠεριέχει: πίνακες, σχήματαel_GR
dc.contributor.advisor1Τσιμήκας, Ιωάννης-
dc.contributor.advisor2Νενές, Γεώργιος-
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ.pdf
  Restricted Access
Διπλωματική εργασία4.09 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.