Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34781
Title: Βιοτεχνολογία και Φάρμακα. Ιστορική αναδρομή, μεθοδολογίες παραγωγή τους και ρόλος των εταιρειών φαρμάκων στην δυτική κοινωνία.
Authors: Καλογιάννη, Ιωάννα
Advisor: Σίδερης, Διαμάντης
Keywords: Βιοτεχολογία;Biotechnology;Φάρμακα;Medicines;μεθοδολογίες;methodologies;παραγωγή;production;Ιστορικά;Historical;Φαρμακοβιομηχανία;drugcompany
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: Η Βιοτεχνολογία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων για πάνω από 10.000 χρόνια. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την κοινωνία μας. Οι αρχαίες βιοτεχνολογίες αποσκοπούσαν κυρίως στην παροχή μιας πιο αξιόπιστης πηγής τροφίμων καλλιεργώντας φυτά, εκτρέφοντας ζώα αντί να εξαρτώνται από το κυνήγι και τη συλλογή. Ο αριθμός και το εύρος των βιοτεχνολογιών, κατά τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε ραγδαία. Πολλές ανακαλύψεις ήταν το κλειδί για την πρόοδο στον τομέα αυτό, με την ανακάλυψη της δομής του DNA το 1953, να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, οδηγώντας σε πολλές εφαρμογές, ιδιαίτερα στην εγκληματολογία, την ιατρική και τη γεωργία/κτηνοτροφία. Κατά τον 20ο αιώνα υπήρξαν μεγάλα οφέλη στην υγεία στα περισσότερα μέρη του κόσμου με δραματική μείωση της παιδικής θνησιμότητας, την εξάλειψη ασθενειών που απειλούν τη ζωή, όπως η ευλογιά, και σημαντικές βελτιώσεις στο προσδόκιμο ζωής στην ανάπτυξη και την εκβιομηχάνιση των χωρών. Με την έλευση των βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης, καθώς και η άμεση διαθεσιμότητα σε εμβόλια και αντιβιοτικά, υπήρξαν, συνέβαλαν στην βελτίωση της κατάστασης της υγείας. Με νέες ιατρικές θεραπείες να εμφανίζονται στην αγορά, βασισμένες στη νέα βιοτεχνολογία. Αυτά περιλαμβάνουν: (α) θεραπευτικά προϊόντα (ορμόνες, ρυθμιστικές πρωτεΐνες, αντιβιοτικά) Β) προγεννητική διάγνωση γενετικές ασθένειες Γ) εμβόλια Δ) ανοσοδιαγνωστικοί και DNA ανιχνευτές για ταυτοποίηση της νόσου και (ε) γενετική θεραπεία. Τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα είναι τα φάρμακα ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης, ανασυνδυασμένα εμβόλια και μονοκλωνικά αντισώματα (για θεραπευτικούς ρόλους). Τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα γίνονται όλο και πιο σημαντικά σε βιολογικές εφαρμογές, αλλά εξακολουθούν να είναι μόνο μικρό μέρος της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Ως σήμερα το Escherichia coli παραμένει ένα πολύ δημοφιλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο βακτήριο για παραγωγή ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης. Ο λόγος είναι κυρίως επειδή αυτός ο καλά χαρακτηρισμένος οργανισμός μπορεί εύκολα και γρήγορα να αναπτυχθεί σε φθηνά υποστρώματα και μπορεί απλώς να τροποποιηθεί μέσω μίας ευρείας ποικιλίας μοριακών εργαλείων. Οι φαρμακευτικές ουσίες μπορούν 165 να έχουν προέλευση α) μικροβιακή, δηλαδή από μικροοργανισμούς που παράγουν δευτερογενείς μεταβολίτες β) φυτική, με παραδείγματα φυτικών παραγώγων, με απευθείας χημική σύνθεση, από διάφορες χημικές οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων αλκαλοειδών, φλαβονοειδών, τερπενίων και τερπενοειδών, στεροειδών (π.χ. καρδιακών γλυκοσίδων), όπως επίσης και κουμαρίνες, κινίνες, σαλικυλικά και ξανθίνες. Και γ) ζωικής προέλευσης, όπως οι ορμόνες με ποικίλες κλινικές χρήσεις. Με τα αντιβιοτικά, τα εμβόλια, τις θεραπευτικές πρωτεΐνες και την γονιδιακή θεραπεία να βρίσκεται στο επίκεντρο για την ανάπτυξη νέων και πιο αποτελεσματικών εφαρμογών στην φαρμακοβιομηχανία. Στην επισκόπηση αυτή αναφέρονται τεχνολογίες υψηλής απόδοσης που θα οδηγήσουν στην εμφάνιση και ανάπτυξη της βιολογίας των συστημάτων και των μεθόδων υπολογιστικής μοντελοποίησης που αναπτύσσονται για τη βιολογία συστημάτων. Εξετάζονται επίσης πόσο οι σύνθετες ανθρώπινες ασθένειες και η φαρμακολογία επωφελούνται από προσεγγίσεις βασισμένες σε συστήματα. Τέλος, αναφέρεται η εξέλιξη της βιολογίας των συστημάτων και οι πρώιμες φάσεις της ιατρικής των συστημάτων στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας στους γιατρούς στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των ασθενειών και τελικά στη βελτίωση της κλινικής πρακτικής. Η επικύρωση της διαδικασίας αποτελεί βασικό μηχανισμό για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου διαδικασίας της δημιουργίας. Ο έλεγχος ασφάλειας σε βιοφαρμακευτικά προϊόντα από ανεπιθύμητες παρενέργειες είναι ένα βασικό φαρμακολογικό ζήτημα (ανοσογονικότητα και ανοσοτοξικότητα). Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες υπολογιστικές μεθοδολογίες για την πρόβλεψη της ανοσογονικότητας. Τα εργαλεία αυτά εκτιμούν την περιεκτικότητα σε Τ-λεμφοκύτταρα σε πρωτεΐνες προβλέποντας τον σχηματισμό προτύπου επιτόπου κυττάρων Τ σε κυτταροπλασματικά κύτταρα μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά με τρεις τρόπους: α) να ταξινομηθούν οι πρωτεϊνικοί οδηγοί με βάση τον σχετικό κίνδυνο ανοσογονικότητάς τους, β) να αναγνωριστούν συγκεκριμένα πεπτίδια εντός μιας πρωτεϊνικής αλληλουχίας με υψηλή ανοσογονικότητα κινδύνου και γ) να κατευθύνει τον ανασχεδιασμό πρωτεϊνών βοηθώντας στην απομάκρυνση των επιτόπων των Τ κυττάρων, μια διαδικασία γνωστή ως αποανοσοποίηση. Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η διάταξη της φαρμακευτικής εγκατάστασης, στην μονάδα παραγωγής αποτελεί κεντρικό ζήτημα για την παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων. Οι φαρμακευτικές εγκαταστάσεις περιέχουν 166 συγκεκριμένη παραγωγή, έλεγχο ποιότητας και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης. Ορισμένες πτυχές του σχεδιασμού και της λειτουργίας της εγκατάστασης είναι μοναδικές για αυτόν τον κλάδο. Ενσωμάτωση αυτών των χαρακτηριστικών καθίστανται υποχρεωτικά από τους οδηγούς φαρμακευτικής. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας καθαρών δωματίων και της παραγωγής εξαιρετικά καθαρού νερού, αναφέρονται στην παρούσα εκπόνηση. Η παραγωγή του τελικού προϊόντος έχει χωριστεί σε επεξεργασία «προγενέστερη» και «μεταγενέστερη». Με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές προϊόντων να διευκρινίζονται, επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος με προδιαγραφές. Σε αυτό το σημείο, το προϊόν, μαζί με το Πιστοποιητικό Ανάλυσης, μπορεί να αποστέλλεται στον πελάτη. Η «φαρμακευτικοποίηση» της κοινωνίας προχώρησε αδιάκοπα τις τελευταίες δεκαετίες καθώς οι αγορές για τα φαρμακευτικά προϊόντα έχουν επεκταθεί, έχουν προσδιοριστεί νέες ιατρικές συνθήκες για θεραπεία και έχουν παραχθεί νέα φάρμακα για νέες αγορές. Ενώ οι γιατροί παραμένουν οι πυλώνες για πολλά φάρμακα, οι φαρμακευτικές εταιρείες στοχεύουν όλο και περισσότερο τους πολίτες μαζί με τους γιατρούς με διάφορους άμεσους και έμμεσους τρόπους. Ως αποτέλεσμα, η εξάρτηση από τα φάρμακα και η χρήση των φαρμάκων αυξήθηκαν σε ορισμένους τομείς, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω συζήτηση όχι μόνο για την επέκταση των αγορών αλλά και για την «κατάλληλη / ακατάλληλη» χρήση των φαρμάκων, περιλαμβανομένης της «υπερβολικής» και της «χαμηλής» χρήσης. Η φαρμακευτικοποίηση επίσης χαρτογραφεί τα παγκόσμια πρότυπα πλούτου και φτώχειας, καθώς και της εξουσίας. Όταν εξετάζουμε τις διαδικασίες και την πολιτική της ανάπτυξης φαρμάκων, του μάρκετινγκ και της κατανάλωσης, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η φαρμακευτική βιομηχανία είναι συχνά Δυτική και κεντρική στις προσπάθειες και τις προθέσεις της. Ωστόσο, ενώ η μεγαλύτερη κοινωνιολογική φροντίδα έχει στραφεί προς τη φαρμακευτική στην Δύση, οι ανθρωπολόγοι έχουν επικεντρωθεί σε αυτή τη διαδικασία σε χώρες χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος, όπου τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα είναι συνήθως μεταποικιακά.
Appears in Collections:ΚΦΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biotechnology and Pharmaceutical Drugs. Historical overview, production methodologies and role of drug companies in Western society..pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής3.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.