Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34775
Title: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΙΝ (2004-2009) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2010-2015) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Authors: Μανιάτης, Δημήτριος
Advisor: Ασημακόπουλος, Ιωάννης
Keywords: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ;PORTFOLIO MANAGEMENT ANALYSIS
Issue Date: 23-Sep-2017
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία εκθέτει τη θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ελέγχει την αποτελεσματικότητα του εν μέσω της ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διερεύνηση προβάλλεται επίσης, τόσο η βιβλιογραφική επισκόπηση δια μέσου της οποίας οι κλασικές θεωρίες επιδέχονται κριτική από καταξιωμένους οικονομολόγους διαφορετικών χρονικών περιόδων, όσο και η εμπειρική προσέγγιση του θέματος. Η συλλογιστική πορεία της εν λόγω εργασίας περιλαμβάνει αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται ο συνολικός επενδυτικός κίνδυνος που λαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια. Αναλύεται το υπόδειγμα Markowitz με το oποίο παρατίθεται η πάγια διαδικασία οικοδόμησης του χαρτοφυλακίου και οι περιπτώσεις διαφοροποίησής του προκειμένου ο επενδυτής να περιορίσει τον κίνδυνο που ενέχει το χαρτοφυλάκιο του, επιδιώκοντας συγχρόνως υψηλές τιμές των αποδόσεων του. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων - C.A.P.M., το οποίο θεωρείται συνέπεια του υποδείγματος του Markowitz και τα παρακλάδια του, η γραμμή κεφαλαιαγοράς - CML και η γραμμή αγοράς αξιόγραφου – SML. Εν συνεχεία, προσεγγίζεται η αξία σε κίνδυνο - VaR μέσω της οποίας παρέχεται η μέγιστη αναμενόμενη ζημία σε μία δεδομένη χρονική περίοδο και για ένα δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Άξια αναφοράς είναι τα μέτρα αξιολόγησης των χαρτοφυλακίων που πρεσβεύουν την αποτελεσματικότητα τους και η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών η οποία εν μέσω κρίσης δέχτηκε ισχυρή αμφισβήτηση. Το εμπειρικό σκέλος της εργασίας εστιάζει στην αντίδραση του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Συστάθηκε χαρτοφυλάκιο 18 μετοχών του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX LARGE CAP που διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του, εντός των δύο χρονικών περιόδων 1/1/2004 - 31/12/2009 και 1/1/2010 - 31/12/2015. Προκειμένου να τελεστεί η συγκριτική ανάλυση, πραγματώθηκε η χρήση του υποδείγματος Markowitz, η προέκταση του μέσω της γραμμής κεφαλαιαγοράς CML στην οποία χρησιμοποιήθηκε το δεκαετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, ως στοιχείο άνευ κινδύνου και η μέθοδος της ιστορικής προσομοίωσης ώστε να υπολογιστεί η μέγιστη δυνητική ζημία VaR του χαρτοφυλακίου. Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας μαρτυρούν τη σαφή συρρίκνωση του πλούτου των επενδυτών. Κατά τη δεύτερη χρονική περίοδο - εντός της Ελληνικής οικονομικής κρίσης - ενισχύθηκε σε υψηλότατα επίπεδα ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου με συγχρονισμένη μείωση των αποδόσεων του, ενώ η πορεία του δείκτη αξιολόγησης Sharpe είχε την ίδια εξέλιξη. Η Ύφεση ανέδειξε περισσότερο από ποτέ τις μηδαμινές αντιστάσεις της αγοράς.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.