Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34693
Title: Διερεύνηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, αναφορικά με τη διαλογή των περιστατικών (Triage) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Authors: ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Advisor: ΜΠΕΛΛΑΛΗ, ΘΑΛΕΙΑ
Keywords: ΤΕΠ;επαγγελματίες υγείας;γνώσεις διαλογής;δεξιότητες διαλογής;κλίμακες διαλογής;επείγουσα ιατρική;επείγουσα νοσηλευτική;Emergency Room Department;health care professionals;triage;emergency medicine;emergency nursing
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: Εισαγωγή: Η διαλογή (Triage) των περιστατικών στο χώρο του ΤΕΠ αποτελεί μια δυναμική, συνεχή και εξελισσόμενη διαδικασία με κύριους στόχους τη διερεύνηση της κρισιμότητας της κατάστασης των ασθενών, την ιεράρχησή τους ανάλογα με το βαθμό κρισιμότητάς τους, την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΤΕΠ, καθώς και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του εκάστοτε νοσοκομείου. Για την επίτευξη των ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στο ΤΕΠ να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη διαλογή. Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, αναφορικά με τη διαλογή των περιστατικών (Triage) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία αναλυτική, συγχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το διάστημα από το Δεκέμβριο του 2016 έως και τον Μάρτιο του 2017 σε δώδεκα (ΤΕΠ) της Ελληνικής Επικράτειας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ενιαίο ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στα ΤΕΠ, στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευσή τους, καθώς και οργανωτικά, λειτουργικά στοιχεία του ΤΕΠ. Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε τις δεξιότητες διαλογής, ενώ το τρίτο μέρος τις γνώσεις διαλογής. Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε τις γνώσεις για τα ιατρεία ταχείας διακίνησης περιστατικών χαμηλής επικινδυνότητας (ΙΤΔΠΧΕ)-(Fast track). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS 21.0. Αποτελέσματα: Από τους 357 επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στη μελέτη (25 Ειδικευμένοι ιατροί, 121 Ειδικευόμενοι ιατροί, 140 Νοσηλευτές και 71 Βοηθοί νοσηλευτές), οι περισσότεροι εξ’ αυτών διέθεταν μέτριο προς χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων στη διαλογή, τόσο συνολικά, όσο και στις υπό-κλίμακες της διαλογής (ταχεία εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, κατηγοριοποίηση των ασθενών και κατανομή των ασθενών). Στις δεξιότητες διαλογής, βρέθηκε να επιδρά η προϋπηρεσία στη διαλογή (Triage), οι γνώσεις, η πρόσθετη εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό επίπεδο και η ηλικία. Ως προς τις γνώσεις διαλογής, οι επαγγελματίες υγείας βρέθηκε να διαθέτουν χαμηλό προς μέτριο επίπεδο γνώσεων. Στις γνώσεις διαλογής βρέθηκε να επιδρούν τα έτη προϋπηρεσίας και η ηλικία. Διαπιστώθηκε, ότι οι ειδικευμένοι ιατροί διέθεταν περισσότερες δεξιότητες από τους βοηθούς νοσηλευτές τόσο συνολικά, όσο και στην ταχεία εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, ενώ στις γνώσεις διαλογής βρέθηκε ότι οι ειδικευμένοι ιατροί, οι ειδικευόμενοι ιατροί και οι νοσηλευτές διέθεταν περισσότερες γνώσεις από τους βοηθούς νοσηλευτών. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών υγείας δεν γνώριζε για τα ιατρεία ταχείας διακίνησης περιστατικών χαμηλής επικινδυνότητας (Fast track). Περίπου το ήμισυ των επαγγελματιών υγείας δεν έχει λάβει πρόσθετη εκπαίδευση τα τελευταία 3 έτη. Σχεδόν το σύνολο των ΤΕΠ δεν λειτουργούσε αυτόνομα. Διαλογή πραγματοποιείται στα 2/3 των ΤΕΠ και το μοντέλο που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι αυτό της διευθέτησης της κυκλοφορίας. Τα περισσότερα ΤΕΠ δεν χρησιμοποιούν κλίμακα διαλογής, ενώ στα ΤΕΠ που διαθέτουν κλίμακα διαλογής, η συχνότερα χρησιμοποιούμενη είναι ο Δείκτης Σοβαρότητας Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Severity Index-ESI). Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των επαγγελματιών υγείας διαθέτει μέτριο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τη διαλογή των περιστατικών (Triage) στο (ΤΕΠ). Περίπου τα 1/2 εξ’ αυτών δεν έχουν λάβει πρόσθετη εκπαίδευση τα τελευταία 3 έτη, γεγονός που σε συνδυασμό με τα ανωτέρω δείχνει ότι δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη διαλογή. Για να ανταπεξέλθουν οι επαγγελματίες υγείας στο ρόλο τους θα πρέπει η πολιτεία να προχωρήσει σε παρεμβάσεις σχετικά με την εκπαίδευση τους στην Επείγουσα Ιατρική (Ε.Ι) και Επείγουσα Νοσηλευτική (Ε.Ν) με διοργάνωση σεμιναρίων, κλινικών φροντιστηρίων, Ενδονοσοκομειακών, Ενδοκλινικών και Διαδικτυακών μαθημάτων. Επίσης κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των σχολών επαγγελματιών υγείας-πρόνοιας και η θεσμοθέτηση των ειδικοτήτων της Ε.Ι και Ε.Ν.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Ποντισίδης Γεώργιος.pdfΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ7.64 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.