Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34630
Title: Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών δημοσίων έργων . Διαχείριση και χρήση απροβλέπτων. Αίτια σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων
Authors: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
Advisor: ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ
Keywords: Δημόσια Έργα, Απρόβλεπτα, Ανάδοχος, Συμπληρωματικές Συμβάσεις, Προϋπολογισμός, Νέα Εργασία, Επίβλεψη.
Issue Date: 9-Sep-2017
Abstract: Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των συμπληρωματικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ ελληνικού δημοσίου και αναδόχων, μεμονωμένων εργοληπτών, εταιρειών και κοινοπραξιών. Η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και η αυξομείωση των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης τροποποιεί το συμβατικό αντικείμενο και επιφέρει αλλαγές στην αρχική μέτρηση του κόστους, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τον εργοδότη - Ελληνικό δημόσιο και τον παραγωγό- εργολάβο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα σύμβαση με τον ίδιο ανάδοχο ο οποίος με τον τρόπο αυτό μεγεθύνει το αντικείμενο της σύμβασης του, μέχρι και πενήντα τοις εκατό της αξίας του αρχικού συμβατικού αντικείμενου. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των συμπληρωματικών συμβάσεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία. Το ζητούμενο της διαδικασίας σύναψης της αρχικής αλλά και τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης είναι η παραγωγή του έργου με έντεχνο τρόπο, σύμφωνο με την επιστήμη, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων με τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών για τις οποίες μελετήθηκε και κατασκευάσθηκε. Τα παραπάνω αποτέλεσαν τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο δομήθηκε και αναπτύχθηκε όλη η εργασία. Εξετάστηκαν εκατόν έξι (106) συμπληρωματικές συμβάσεις, οι οποίες συνήφθησαν για έργα που δημοπρατήθηκαν από το 2001 μέχρι το 2015. Για κάθε σύμβαση διαχωρίστηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία της μελέτης, της σύμβασης, των αναδόχων, των υπηρεσιών και των επιβλεπόντων. Έγινε καταγραφή των χρονολογικών και τεχνικών στοιχείων , των οικονομικών δεδομένων καθώς και των αιτιολογικών εκθέσεων που συνόδευαν τις συμπληρωματικές συμβάσεις κατά τον έλεγχο τους από το Τεχνικό Συμβούλιο. Όλα τα παραπάνω στοιχεία των συμπληρωματικών συμβάσεων που εξετάστηκαν, παρουσιάζονται αναλυτικά σε φύλλα καταγραφής. Όπως αναφέρθηκε η περίοδος της έρευνας ξεκινά το έτος 2001 και ολοκληρώνεται το έτος 2015. Το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε χρόνων ήταν αρκετό για να προκύψει ένα ικανοποιητικό δείγμα συμπληρωματικών συμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει έργα με διαφορετικά στοιχεία και δεδομένα. Ταυτόχρονα είναι ένα χρονικό διάστημα, στο μέσο του οποίου περίπου ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος 3669 του έτους 2008, ο οποίος κωδικοποίησε την ισχύουσα νομοθεσία με σκοπό τη συγκέντρωση και οργάνωση των χρονικά διάσπαρτων τροποποιήσεων, εγκυκλίων και διατάξεων. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα να εξαχθούν συμπεράσματα για τη διαδικασία της σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων πριν και μετά την εφαρμογή της κωδικοποίησης την νομοθεσίας. Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων έγινε με σκοπό να εξεταστεί, εάν με τις συμπληρωματικές συμβάσεις τροποποιείται, ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, το τεχνικό εμπόρευμα που επιθυμεί να αποκτήσει το δημόσιο, με ταυτόχρονη αλλαγή των δεδομένων και χαρακτηριστικών της αρχικά συναφθείσας σύμβασης μεταξύ δημοσίου και εργολήπτη. Βάση της καταγραφής των κυριότερων χαρακτηριστικών των εξεταζόμενων συμπληρωματικών συμβάσεων, κατατίθενται προτάσεις για την βελτίωση των διαδικασιών σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων, τη λειτουργία των εμπλεκόμενων φορέων, την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών άλλα και από τους εργολήπτες, με στόχο την καλύτερη εκτέλεση των δημοσίων έργων.
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΔΕ_ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.pdfΔιπλωματική εργασια.8.67 MBAdobe PDFView/Open
ΜΔΕ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ.pdfΠερίληψη ΜΔΕ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ698.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.