Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34621
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΤσίρκας, Σωτήριος-
dc.contributor.authorΚαραγιάννης, Χρίστος-
dc.date.accessioned2017-09-25T09:34:10Z-
dc.date.available2017-09-25T09:34:10Z-
dc.date.issued2017-09-09-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/34621-
dc.description.abstractΟι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ και περίπου 25 χρόνια έχουν εισχωρήσει στην καθημερινότητά μας. Η ενεργειακή κρίση έχει γίνει όλο και περισσότερο έκδηλη σε κάθε τμήμα της καθημερινής μας ζωής επηρεάζοντας την σε σημαντικό βαθμό. Η μόλυνση του περιβάλλοντος, η αύξηση της ενεργειακής ζήτησης και τα μειονεκτήματα των ορυκτών καυσίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις αρχές του 20ου αιώνα, έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα στην αναζήτηση νέων μορφών ενέργειας. Έτσι λοιπόν, τη τελευταία εικοσαετία έχει σημειωθεί μεγάλη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των διατάξεων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μια εκ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι και η γεωθερμία, η θερμική ενέργεια που βρίσκεται στο εσωτερικό της γης. Η εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής γίνεται από τομείς καθαρά ενεργειακούς όπως η ηλεκτροπαραγωγή μέχρι και σε τομείς τελείως άσχετους όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες. Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη γεωθερμική ενέργεια και τους τρόπους εκμεταλλευσής της. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή εισαγωγή στην γεωθερμία και στον σκοπό της εργασίας αυτής. Tο δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την πράσινη ανάπτυξη και της Α.Π.Ε. Στο τρίτο γίνεται γενική αναφορά στην γεωθερμία, στις διάφορες κατηγορίες αυτής, στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Επίσης, μια εκτενής αναφορά πραγματοποιείται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της γεωθερμία στην Ελλάδα καθώς και το καθεστώς χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας στην Ευρώπη. Tο τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τη γεωθερμία στον Ελλαδικό χώρο και τα μεγαλύτερα γεωθερμικά πεδία της χώρας μας. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική αναφορά στα συστήματα της αβαθούς γεωθερμίας και περιγράφονται οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ως μέσο ενεργειακής εξοικονόμησης. Tο έκτο κεφάλαιο που αποτελεί το ερευνητικό τμήμα της εργασίας αυτής περιλαμβάνει την ανάλυση μίας εφαρμογής αβαθούς γεωθερμικού συστήματος για την αποπάγωση πεζοδρομίων στο Δήμο Καρπενησίου. Παρουσιάζεται παράδειγμα τεχνικής περιγραφής εγκατάστασης συστήματος κλειστού κυκλώματος κατακόρυφων γεωθερμικών εναλλακτών με αναφορά στην εύρεση και αξιολόγηση γεωλογικών δεδομένων της περιοχής, στον υπολογισμό των μέγιστων και ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων, στον καθορισμό και στις προδιαγραφές των απαιτούμενων γεωτρήσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ολοκληρώνεται με παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης. Αντί επιλόγου τοποθετείται στο τέλος της εργασίας ένα 7ο κεφάλαιο στο οποίο καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία.el_GR
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel_GR
dc.language.isoΕλληνικά-elel_GR
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel_GR
dc.subjectγεωθερμική ενέργειαel_GR
dc.subjectαβαθής γεωθερμίαel_GR
dc.subjectσυστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότηταςel_GR
dc.titleΓεωθερμία Τρόποι Εκμετάλλευσηςel_GR
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Thesisel_GR
dc.title.titlelatinGeothermal Energy Ways Of Exploitationel_GR
dc.description.abstractlatinRenewable energy, for nearly 25 years have penetrated in our lives.The energy crisis has become increasingly evident in every part of our daily life,affecting significantly. The environment pollution, the increase of energy demand and the disadvantages of conventional energy sources that used from the beginning of the 20th century have forced the humanity to search for new energy sources. So, over the past twenty years, there has been a significant development of renewable energy technologies and provisions for the production of electricity. One of the renewable energy sources is geothermal, thermal energy found inside the earth. The use of geothermal energy has a lot of ways, from areas such as electrical power to areas such as fish farms. This paper deals with a specific application of geothermal energy,and the ways of exploitation. In first chapter there is a small introduction to geothermal and the purpose of this study. The second chapter deals with the green growth and the renewable energysources. In the third chapter there is a general reference to geothermal, the various categories thereof, the advantages and disadvantages. Moreover, an extended reference is informed on the existing institutional framework for the geothermal energy of Greece and the current status of use of geothermal energy EU. The fourth chapter deals with geothermal energy in Greece and the largest geothermal fields in our country. In the fifth chapter is performed a bibliographic reference to the shallow geothermal systems and is described the geothermal heat pumps as an energy saver. The sixth chapter which is the research part of the work involves analyzing of a shallow geothermal system application for the deflection of pavements in the Municipality of Karpenissi. An example is given for a technical description of the installation of a closed-loop vertical geothermal heat exchanger system with reference to finding and evaluating geological data of the area, calculating the maximum and minimum energy requirements, defining and specifying the required drilling and electromechanical equipment. It is completed with a presentation of the results of the study. Instead epilogue placed chapter 7 which contains the conclusions arising from this essay.el_GR
dc.bibliography.number8el_GR
dc.audienceΔιαχείριση Τεχνικών Έργωνel_GR
dc.coverage.pages151el_GR
dc.coverage.references16el_GR
dc.coverage.appendixes0el_GR
dc.description.otherπίνακες, εικόνες, σχήματα , φωτογραφίες ,el_GR
dc.contributor.advisor1Πελέκης, Παναγιώτης-
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΧΤ Α.Μ 102721.pdfΔιπλωματική Εργασία6.36 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.