Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34569
Title: Η ποιότητα του αέρα σε μεσαίου μεγέθους ελληνικές πόλεις, η περίπτωση Λάρισας και Βόλου.
Authors: ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΝΕΣΤΩΡ
Advisor: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Keywords: Ατμόσφαιρα;Αέρια ρύπανση;ποιότητα αέρα;αστικά κέντρα;air pollution;air quality;sources of pollution;urban centres
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: Η Διπλωματική Εργασία που ακολούθως αναπτύσσεται, πραγματεύεται την διαχρονική εξέλιξη των ατμοσφαιρικών ρύπων σε Λάρισα και Βόλο και γενικότερα διερευνάται το πώς οι ατμοσφαιρικοί ρύποι επιδρούν στην ποιότητα του αέρα των αστικών κέντρων με πληθυσμό μεσαίου μεγέθους και κατ’ επέκταση, το πώς αυτοί επιδρούν στην υγεία και ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων τους αλλά και του φυσικού περιβάλλοντός τους. Είναι πια γεγονός πως η έντονη αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών στην ελληνική επικράτεια αλλά και παγκοσμίως, έχουν επιφέρει δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων τους αφού συνακόλουθη είναι και η έντονη βιομηχανική ανάπτυξη με συνέπειες όμως στην ποιότητα του αέρα των πόλεων από την εκπομπή αερίων ρύπων, όχι μόνο από τις βιομηχανικές μονάδες, αλλά κι από την όλο και πιο έντονα αυξανόμενη κυκλοφορία οχημάτων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση για τον ορισμό-προσδιορισμό των αερίων ρύπων, τους παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία τους, στις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, στο κλίμα και στο περιβάλλον. Αυτοί οι ρύποι είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του αζώτου, τα οξείδια του θείου, το όζον, τα αιωρούμενα σωματίδια οι υδρογονάνθρακες. Οι ρύποι αυτοί όπως έχει αποδειχθεί έπειτα από σειρά μελετών και ερευνών, προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας στους κατοίκους τους όπως αναπνευστικών, καρδιοπαθειών, καρκινογενέσεων που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν και σε θάνατο. Για το λόγο αυτό έχει θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, νομοθετικό πλαίσιο για τα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστημάτων. Οι μετεωρολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής και οι παράμετροι όπως: Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, μεταβολή της θερμοκρασίας, υγρασία και ύψος βροχής και κυρίως η ευστάθεια της ατμόσφαιρας, παίζουν σημαντικό ρόλο στην συγκέντρωση μεταφορά και στην διασπορά των αερίων ρύπων. Επίσης τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά (τοπογραφία της περιοχής), συντελούν στην εξέλιξη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς επίσης και η δόμηση, η ρυμοτόμηση, η ανάπτυξη πρασίνου και γενικά η χωροταξία των πόλεων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύονται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις μετρήσεις των σταθμών που ανήκουν στη Περιφέρεια Θεσσαλίας και ευρύτερα στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, για να διαπιστωθούν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης των δύο πόλεων (Λάρισας-Βόλου), διατυπώνοντας παράλληλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε πόλης (γεωμορφολογικά, οικονομικά, μετεωρολογικά κλπ). Ο γενικότερος σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του μεγέθους του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε δύο μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους ελληνικές πόλεις, ο εντοπισμός των πηγών, η αξιολόγηση της κατάστασης, προτάσεις για βελτίωση. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων των περιοχών που εξετάζονται, έδειξαν μία τάση σταθεροποίησης για κάποιους ατμοσφαιρικούς ρύπους και σε κάποιους άλλους μια σαφή ένδειξη μείωσης. Εκεί όμως που υπάρχει ανησυχία είναι για τα αιωρούμενα σωματίδια που όπως έδειξε η μελέτη έχουν και τις περισσότερες υπερβάσεις ορίου, ιδιαίτερα στη πόλη του Βόλου.
Appears in Collections:ΔΙΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STAMATIS_DIPL_CH.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ_Ν4.46 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.