Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34544
Title: ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Authors: Κουτσάγγελος, Νικόλαος
metadata.dc.contributor.advisor: Φραγκούλης , Ιωσήφ
Keywords: εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση;distance education;εκπαίδευση ενηλίκων;adult education;αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση ενηλίκων;effective and qualitative adult education;βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές;experiential educational techniques;συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές;participatory educational techniques;εφαρμογή βιωματικών τεχνικών;implementation of experiential techniques;αποτελεσματική χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών;effective use of educational techniques;δυσκολίες εφαρμογής συμμετοχικών τεχνικών;difficulties in applying participatory techniques;ομάδες συμβουλευτικών συναντήσεων;advisory groups;έρευνα ΕΑΠ;research in Open University of Greece
Issue Date: 16-Sep-2017
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής», της σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Πρόκειται για μια έρευνα που αφορά τις απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ε.Α.Π. για την αποτελεσματική εφαρμογή των βιωματικών – συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στα πλαίσια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ). Ο σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και κατά πόσο η χρήση αυτών βοηθάει στην επίτευξη των στόχων του κάθε προγράμματος. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ερευνητικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Αρχικά, γίνεται βιβλιογραφική έρευνα που σχετίζεται με την ανάλυση της εκπαίδευσης ενηλίκων, της δια βίου μάθησης, των εκπαιδευτικών τεχνικών και την ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πρωτογενής έρευνα με ερωτηματολόγια σε 70 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Α.Π., για τις απόψεις τους σχετικά με την γνώση, την εφαρμογή, τις δυσκολίες και την αποτελεσματικότητα των βιωματικών – συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κωδικοποιούνται και επεξεργάζονται με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, από το οποίο και εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα. Η έρευνα στα θέματα τις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, διενεργήθηκε με ερωτηματολόγια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι κλίθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στα πλαίσια των ΟΣΣ, τον Μάρτιο του 2017. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν γυναίκες, και με την πλειοψηφία του δείγματος να ανήκει στις ηλιακές ομάδες από 25 -35 και 36-45. Ακόμη, η πλειοψηφία του δείγματος είναι έγγαμοι. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών είναι εργαζόμενοι και διαθέτουν πτυχία από ΑΕΙ, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και επιπλέον σπουδές. Τα συνθετικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, γνωρίζουν τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, ενώ θεωρούν και εύκολη την εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ. Επιπλέον, η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι με τη χρήση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών επιτυγχάνονται οι στόχοι των ΟΣΣ, ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες, αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και βελτιώνονται ποιοτικά τα προγράμματα που παρακολουθούν. Ακόμη, παρατηρείται ότι οι καθηγητές – σύμβουλοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις στην εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών. Τέλος, από την έρευνα που διεξήχθη παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες φοιτητές θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωση των καθηγητών – συμβούλων στη χρήση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, έτσι ώστε να τις εφαρμόζουν καλύτερα, να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα τους και γενικώς να αναβαθμίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolaos_Koutsagelos_MDE_EKP64.pdf
  Restricted Access
Διπλωματική Εργασία3.66 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.