Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34343
Title: Ανασχεδιασμός των εισπρακτικών μηχανισμών του Δημοσίου. Η περίπτωση των τελωνείων.
Authors: ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Advisor: ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Keywords: Ανασχεδιασμός των τελωνειακών δομών;Development of customs structures;One Single Window environment;One Single Window environment;Βελτιστοποίηση των τελωνειακών ρόλων;Optimization of customs roles
Issue Date: 3-Sep-2017
Abstract: Έχοντας μια μακρά πείρα στον δημόσιο τομέα (πέραν των δεκαπέντε ετών) και κυρίως στις τελωνειακές δομές και έχοντας την ευκαιρία να υπηρετήσω σχεδόν σε όλες τις θέσεις μιας συμβατικής εσωτερικής τελωνειακής δομής (λόγω του μικρού μεγέθους, όπου οι δεσμοί γραφειοκρατικής δομής ήταν χαλαροί, δύναμαι να κρίνω από μέσα, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες, τις προοπτικές και τις απειλές και να προτείνω μια αναδιάρθρωση που δεν βασίζεται στα γνωστά ελληνικά πρότυπα, αλλά κυρίως στις εσωτερικές αλλαγές που θα εκσυγχρονίσουν τις τελωνειακές δομές στα σημερινά ευρωπαϊκά και διεθνή τελωνειακά πρότυπα, αλλαγές χωρίς πρόσθετη σημαντική οικονομική επιβάρυνση, αλλαγές που χρησιμοποιούν το οπλοστάσιο των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης (managerial tools) για την αναβάθμιση του πολύπλευρου ρόλου τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας Οι εργασίες αυτές δεν αποσκοπούν στην άμεση αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου αναδιάρθρωσης, αλλά στοχεύουν κυρίως στις εσωτερικές ποιοτικές μεταβολές (επειδή οι εξωτερικές αλλαγές απαιτούν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, η οποία είναι οικονομικά σφιχτή έως και αδύνατη κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο) και οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα με την έναρξη της αναδιάρθρωσης των τελωνείων. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παράσχει προτάσεις για την κατεύθυνση των αλλαγών στα τελωνεία, αλλαγές που θα αλλάξουν ριζικά την υπάρχουσα γραφειοκρατική δομή και θα αποτελέσουν την άνοιξη του στενού δημόσιου πυλώνα, με θετικές πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η μελέτη αυτή ανέπτυξε και εξέτασε την ιδέα ότι ο εκσυγχρονισμός της τελωνειακής δομής δεν είναι μόνο ζήτημα ποσότητας, αλλά κυρίως ζήτημα ποιότητας. Αντικείμενα της παρούσας εργασίας Η μελέτη αυτή υποκινείται από τις ακόλουθες ερευνητικές ερωτήσεις:  Τι πραγματικά διαφοροποιεί τον τελωνειακό ρόλο;  Ο ανασχεδιασμός των τελωνειακών δομών μπορεί να βασιστεί μόνο στη λογική της συρρίκνωσης ή σε έναν καινοτόμο εκσυγχρονισμό; Υποστηρίζουμε ότι μια νέα γενιά έρευνας στον τομέα αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει τις προηγούμενες ερωτήσεις. Η αρχιτεκτονική των τελωνειακών δομών με τον περίπλοκο και ειδικό ρόλο που καλούνται να εξυπηρετήσουν (εισπρακτικό και κοινωνικό) και η ισχυρή αλληλεπίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος (εναρμόνιση δομών με την ευρωπαϊκή τελωνειακή δομή και τα διεθνή τελωνειακά πρότυπα) απαιτούν την υποστήριξη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης με την κατάλληλη, ευέλικτη προσαρμοστικότητα του αποψιλωμένου έμψυχου δυναμικού, προκειμένου να ανταποκριθεί με ικανοποίηση στη βελτιστοποίηση των τελωνειακών ρόλων. Μεθοδολογία της παρούσας εργασίας Βελτιστοποίηση των τελωνειακών ρόλων: 1. Εσωτερικό περιβάλλον: 1.1 μεγιστοποίηση του εισπρακτικού ρόλου: • Να αυξηθεί η ικανότητα είσπραξης τελωνειακών οφειλών, • Να αποφευχθεί η δημιουργία νέων χρεών με τη δημιουργία μιας ευέλικτης ομάδας διώξεων με στοχοθετημένους ελέγχους που θα λειτουργούν κυρίως αποτρεπτικά και όχι κατασταλτικά (χαρτογράφηση των τμημάτων της τελωνειακής αγοράς: αγορά πετρελαίου, αγορά αυτοκινήτων κλπ.), 1.2 βελτιστοποίηση του κοινωνικού ρόλου: • Πρόληψη της εισαγωγής και διάθεσης στην ελληνική αγορά και παρουσίας στην ευρωπαϊκή αγορά επικίνδυνων, ανάλογα με τη φύση τους, προϊόντων: χαρτογράφηση των τελωνειακών προϊόντων / υπηρεσιών: α) ασφάλεια, β) υγιεινή ή γ) τελωνειακά προϊόντα περιβαλλοντικής έντασης. 2. Εξωτερικό περιβάλλον: 2.1 εναρμόνιση των δομών με τα ευρωπαϊκά τελωνειακά δεδομένα: • Εφαρμογή νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ, • Εφαρμογή σχετικών διεθνών συνθηκών. Κύρια ευρήματα της παρούσας εργασίας Το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα μου έδωσε τη δυνατότητα, μέσω των αποκτούμενων γνώσεων (ειδική αναφορά στο μάθημα του MBA: <<Management of People and Organizations>>, by A. Mihiotis), ιδέες και προγράμματα που συνήθως εφαρμόζονται, να φιλτράρονται από τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης (managerial tools) και να διαχέονται σε όλη την τελωνειακή δομή, αυξάνοντας τη γραμμή των τελωνειακών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα,  Η προφανής τάση των τελωνειακών δομών για εναρμόνιση και τυποποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, μέσω της καθολικής εφαρμογής των κοινών τελωνειακών προτύπων με κατάλληλες πολλαπλές εφαρμογές πληροφορικής υποστήριξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου όσο και η ορθή εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων,  Τονίζεται ο περίπλοκος κοινωνικός ρόλος των τελωνείων με μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες, ένα εγχείρημα δηλαδή που απαιτεί καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ένα σύνταγμα δομής που υποστηρίζει ενεργά την επίτευξη του σύνθετου ρόλου. Τα ευρήματα οδηγούν σε επανεξέταση των πρακτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με τις προγραμματισμένες αλλαγές, αλλαγές που δεν πρέπει να ξεχνούν τον πολύπλοκο ρόλο της τελωνειακής δομής, τον ρόλο που απαιτεί μια νέα προσέγγιση μέσω των εργαλείων της σύγχρονης διαχείρισης.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Restructuring of the collection mechanisms.The case of customs.pdfΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ4.57 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.