Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34332
Title: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΙΑΡΔΑΝΟ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Authors: Σπυρούλιας, Ανδρέας
metadata.dc.contributor.advisor: Αθανασοπούλου , Αδαμαντία
Keywords: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΑΡΔΑΝΟ;study project bridge Iardanos
Issue Date: 9-Sep-2017
Abstract: Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει σαν αντικείμενο μελέτης ένα σύγχρονο τεχνικό έργο που είναι η γέφυρα στον Ιάρδανο ποταμό και που αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου κατασκευής της οδού Λαστέϊκα-Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη-Κατάκωλο. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του έργου τόσο από την πλευρά των μελετών που έχουν γίνει όσο και με την εφαρμογή και αξιοποίοηση της γνώσης που έγινε στα πλαίσια παρακολούθησης του Μεταπτυχικού προγράμματος με χρήση καινοτόμων μεθόδων προγραμματισμού και διαχείρισης του έργου. Αρχικά στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η μεθοδολογία της έρευνας, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά σε γενικά στοιχεία που αφορούν το έργο. Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των μελετών που έχουν γίνει για την κατασκευή της γέφυρας. Αρχικά παρατίθεται η Στατική μελέτη που πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση σύγχρονων λογισμικών και με την τήρηση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια παρουσίαζεται η γεωτεχνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε με την αξιολόγηση των δειγμάτων που πάρθηκαν από τις τομές υπεδάφους, τα ερευνητικά φρέατα και τις αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμές. Τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής μελέτης αξιοποιήθηκαν στην επιλογή του τύπου θεμελίωσης της γέφυρας, της ευστάθειας των πρανών των ορυγμάτων και της ευστάθειας των επιχωμάτων. Στο τέλος του Κεφαλαίου 2 παρατίθεται η υδραυλική μελέτη της γέφυρας όπου παρατίθεται το σύστημα αποχέτευσης-αποστράγγισης της γέφυρας, το οποίο βοηθάει στον έλεγχο της επιφανειακής απορροής στο κατάστρωμα του τεχνικού καθώς επίσης θα συγκρατεί κάθε είδους επιβλαβές νερό για το σκυρόδεμα, μακριά από το τεχνικό, συλλέγοντάς το και απομακρύνοντας το επαρκώς και εμποδίζοντας την διείσδυσή του (νερού) στο τεχνικό. Στο Κεφάλαιο 3 παρατίθεται η μέθοδος χρονικού προγραμματισμού του έργου ενώ στο Κεφάλαιο 4 προτείνεται μέθοδος ελέγχου του κόστους και συγκεκριμένα των αποκλίσεων του αρχικού προϋπολογισμού με τα πραγματοποιούμενα κόστη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ειδικότερα στο Κεφαλαίου 3 γίνεται συνοπτική παρουσίαση τόσο των σταδίων προγραμματισμού του έργου όσο και των διαφορετικών σταδίων μελέτης του δηλαδή της προκαταρκτικής, της προμελέτης και της οριστικής μελέτης με τις αντίστοιχες διαδικασίες που απαιτούνται. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στις οδηγίες χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων με το πρόγραμμα χρονικού προγραμματισμού MS Project παραθέτοντας και τις αντίστοιχες φωτογραφίες από τη χρήση του προγράμματος για την επεξεργασία των δεδομένων. Ακολούθως γίνεται επεξεργασία των σταδίων μελέτης της γέφυρας του Ιάρδανου με το MS Project ενώ δίνεται και η κρίσιμη διαδρομή του έργου με τη βοήθεια του προγράμματος. Στο Κεφαλαίου 4 δίνεται ο πίνακας με τον αναλυτικό προϋπολογισμό της γέφυρας με τα ποσά όπως προέκυψαν από την μελέτη κοστολόγησης του έργου και προτείνεται μέθοδος ελέγχου του κόστους και συγκεκριμένα των αποκλίσεων που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου βοηθόντας στην έγκαιρη και ορθή λήψη αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης τους. Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στη διαχείριση Κινδύνου στα μεγάλα τεχνικά έργα όπως η υπό μελέτη γέφυρα. Συγκεκριμένα στην αρχή καταγράφονται τα βήματα διαχείρισης κινδύνου κατά PMΙ(Project Management Institute) ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης κινδύνων τόσο με την παράθεση σε πίνακα όλων των κατάλληλων ενεργειών αντιμετωπισής των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε ένα μεγάλο κατασκευαστικό έργο όσο και με την ανάπτυξη μοντέλου αντιμετώπισης των κινδύνων με τη καταγραφή σε ειδικά φύλλα παρακολούθησης όλων των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή της γέφυρας με τις αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισης τους. Στο Κεφαλαίου 6 γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης τεχνικών έργων που με την εφαρμογή τους μπορεί ένα έργο να θεωρηθεί επιτυχημένο. Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρατίθενται τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΔΕ_ΔΧΤ_ΑΝΔΡΕΑΣ_ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ_. (1).PDF
  Restricted Access
Περιέχει Μελέτες Κατασκευής της Γέφυρας,χρονικό προγραμματισμό με χρήση του Ms Project,διαχείριση του κόστους με αλγόριθμο,διαχείριση κινδύνου σε φύλλα καταγραφής κινδύνου,οδηγίες διαχείρισης κατά PMI4.62 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.