Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33688
Title: Πόνος και οδύνη σε καρκινοπαθείς ασθενείς τελικού σταδίου: θεολογική προσέγγιση
Authors: Βολτέας, Σπυρίδων
Advisor: Φανάρας, Βασίλειος
Keywords: Πόνος;Οδύνη;Καρκινοπαθείς ασθενείς;Ασθενείς τελικού σταδίου
Issue Date: 1-Oct-2016
Abstract: Σκοπός της μελέτης ήταν η θεολογική διερεύνηση του σωματικού και ψυχικού πόνου, αλλά και της προθανατίου οδύνης που βιώνει ο καρκινοπαθής ασθενής τελικού σταδίου. Η επιλογή του συγκεκριμένου πληθυσμού ασθενών έγινε διότι βιώνουν στο έπακρον τον πόνο και την προθανάτιο οδύνη και ταυτοχρόνως οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για την ζωή τους είναι πεδίον όπου ελέγχονται στα απώτατα όριά τους οι διάφορες ηθικές αντιλήψεις. Στην πορεία επεξεργασίας του θέματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση των πεποιθήσεων των πληθυσμών που απαρτίζουν τις σύγχρονες πολυ-πολιτισμικές κοινωνίες στα θέματα του θανάτου, του πόνου και της προθανατίου οδύνης, στα οποία παρετηρήθη σημαντική διαφοροποίηση αναλόγως των θρησκευτικών, μεταφυσικών, πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών πεποιθήσεων των πληθυσμών αυτών. Κατά την διερεύνηση των αντιθέσεων μεταξύ της κοσμικής και της θρησκειακής βιοηθικής στα θέματα ενδιαφέροντος της μελέτης, διαπιστώσαμε ότι η βιοτεχνολογία παρεμβαίνει πλέον έντονα στην έναρξη, την διατήρηση και το τέλος της ζωής του ανθρώπου, με την κοσμική βιοηθική να εντέλλεται να καθορίσει την ενιαία έκφραση, το κατάλληλο επίπεδο και τον επιτρεπτό βαθμό των παρεμβάσεών της στο σύγχρονο περιβάλλον. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι βιοηθικές απόψεις των διαφόρων θρησκειών και δογμάτων εμφανίζουν μεν σημεία συγκλίσεως με την κοσμική βιοηθική, διατηρούν όμως αρκετές και σημαντικές αντιθέσεις, με κυριοτέρα την πλήρη αποδοχή της αυτονομίας. Η αποδοχή της αυτονομίας ως κυρίαρχο ανθρώπινο δικαίωμα οδηγεί σε αιτήματα διακοπής θεραπείας και μη ανανήψεως εκ μέρους των ασθενών, αιτήματα που είναι μη αποδεκτά από τις διάφορες θρησκείες. Η δυτική ιατρική αντίληψη και πρακτική, που πλέον εφαρμόζεται πλήρως στην χώρα μας και υποστηρίζεται από τους νόμους του κράτους, καλείται να ασκηθεί σε ανθρώπους που συχνά έχουν εντελώς διαφορετικές δοξασίες και πιστεύω: ταυτοχρόνως πολλές από τις κοσμικές βιοηθικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή των συγχρόνων επιτευγμάτων της ιατρικής προόδου, αρχές που με την μορφή της ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν ήδη και αυτές νόμο του Ελληνικού κράτους, δεν ευρίσκουν σύμφωνες, ούτε την πλειονότητα των θρησκειών, ούτε την Ελληνική Ορθόδοξο εκκλησία. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να εξευρεθεί μια κοινή στάση έναντι του πάσχοντος ανθρώπου που να μην προκαλεί αντιθέσεις και να τον θέτει προ διλημμάτων, δεδομένου ότι για όλους αποτελεί διακηρυγμένο καθήκον η βέλτιστη αντιμετώπιση του πόνου και της οδύνης που ο ασθενής αυτός βιώνει. Από την μελέτη κατέστη προφανές ότι ο σωματικός πόνος οφείλει να αντιμετωπίζεται με αίσθημα φιλανθρωπίας και αγάπης προς τον ασθενή, η δε χορήγηση ανταλγικών φαρμάκων και ενδεχομένως η καταστολή δεν υπόκειται σε αντιθέσεις μεταξύ κοσμικών και θρησκειακών βιοηθικών αντιλήψεων. Είναι επίσης προφανές ότι η αλήθεια ως προς την ασθένεια, η εμπιστοσύνη την οποία εμπνέουν οι θεράποντες με την προσηνή τους στάση, η τήρηση του απορρήτου και η αίσθηση δικαιοσύνης που αποπνέει η ανιδιοτελής πορεία αντιμετωπίσεως της νόσου, συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου και της προθανατίου οδύνης του ασθενούς, ώστε αυτός να αποκτήσει εσωτερική γαλήνη και να αποφύγει συμπεριφορές όπως η αυτοκτονική διάθεση και το αίτημα για ευθανασία. Ταυτοχρόνως εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα που προκαλούν έντονο τριβή μεταξύ κοσμικής και χριστιανικης βιοηθικής, όπως η συναίνεση, η άρνηση της προτεινομένης θεραπείας και η εντολή μη αναζωογονήσεως. Για τα σημεία αυτά εκφράσαμε ιδέες τις οποίες θα μπορούσε η εκκλησία να επεξεργασθεί με βάση την χριστιανική αγάπη και την φιλάνθρωπο οπτική της, ώστε να βοηθήσει τον θνήσκοντα να προσεγγίσει σωτηριολογικά την όλη δοκιμασία.
Appears in Collections:ΟΡΘ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΒΟΛΤΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πόνος και οδύνη.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής1.96 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.