Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33233
Title: Διερεύνηση του Ηγετικού Προφίλ των Στελεχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα και Συσχέτισης του με τον βαθμό Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
Authors: ΝΕΡΑΝΤΖΗ, ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΜΠΕΛΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ
Advisor: ΤΖΙΑΛΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Keywords: Νοσηλευτική Διοίκηση, Στυλ ηγεσίας, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ελληνικά Δημόσια νοσοκομεία.;Nursing Management, Leadership Styles, Emotional Intelligence, Greek Public Hospitals .
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην έννοια της ηγεσίας, του τρόπου που αυτή ασκείται στους διάφορους οργανισμούς και την επίδραση της στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών παροχής υγείας. Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον των ερευνητών της προσωπικότητας έχει μετατοπιστεί από τις νοητικές ικανότητες του ατόμου σε συναισθηματικούς παράγοντες και τον τρόπο που αυτοί ενσωματώνονται σε όλες τις μορφές και τα επίπεδα άσκησης της διοίκησης. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί το ηγετικό προφίλ των στελεχών νοσηλευτικής διοίκησης των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων και η συσχέτιση του, με τα επίπεδα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Μέθοδος: Έγινε χρήση ερωτηματολογίου, που μοιράστηκε σε 250 νοσηλευτικά στελέχη 12 νοσοκομείων της χώρας, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2016. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης εξειδικευμένων ερωτηματολογίων μέτρησης του ηγετικού προφίλ (MLQ-5x), της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (SREIT), ενώ συμπεριλήφθηκε και ερωτηματολόγιο καταγραφής κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών. H στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v.20. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των στελεχών που έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην διοίκηση, με αυτούς που δεν έχουν, καθώς οι πρώτοι επιλέγουν την μετασχηματιστική ηγεσία, ενώ οι δεύτεροι την παθητική –αποφευκτική. Επίσης, διαφαίνεται η τάση τα ηγετικά νοσηλευτικά στελέχη να ακολουθούν το μετασχηματιστικό στυλ, με ελάχιστη διαφορά από το συναλλακτικό μοντέλο ηγεσίας. Ο βαθμός συναισθηματικής νοημοσύνης των νοσηλευτικών στελεχών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν συσχετίσεις, μεταξύ του στυλ ηγεσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης, ούτε μεταξύ των παραγόντων αυτών και των κοινωνικών- δημογραφικών μεταβλητών. Συμπεράσματα- Συζήτηση: Τόσο η ηγεσία, όσο και η συναισθηματική νοημοσύνη, αποτελούν αντικείμενα εκμάθησης και ανάπτυξης για την αποδοτικότερη 8 άσκηση διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της μελέτης, η οποία συμβάλει στην ανίχνευση των ηγετικών στυλ και της σύνδεσης τους με την ΣΝ σε νοσηλευτικά στελέχη των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων. Καθώς δεν διαφάνηκε ξεκάθαρα ποιο είναι το επικρατέστερο στυλ ηγεσίας και σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά ΣΝ που ανιχνεύθηκαν, κρίνεται απαραίτητο να μελετηθεί περαιτέρω σε μεγαλύτερο εύρος δείγματος. Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική Διοίκηση, Στυλ ηγεσίας, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Ελληνικά Δημόσια νοσοκομεία.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ- ΜΠΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ..pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.86 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.