Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33213
Title: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελέτη Περίπτωσης νησιών Βορείου Αιγαίου - Λήμνος
Authors: ΜΕΛΕΖΙΑΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Advisor: Τσάρτας, Πάρις - Γεώργιος
Keywords: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ;STRATEGIC MARKETING PLAN
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Αναμφίβολα, η τουριστική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας, συμβάλλοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, τόσο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ όσο και στην διασπορά του εθνικού μας εισοδήματος στις περιφέρειές της χώρας. Επιπρόσθετα, ενισχύει την πραγματοποίηση επενδύσεων για ανάπτυξη υποδομών (τουριστικών και μη) και επιδρά σε πολλαπλούς κλάδους της οικονομίας, όπως μεταφορές, διαμονή, εστίαση, διασκέδαση και κατανάλωση προϊόντων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών», προκύπτει ότι η άμεση συμμετοχή του τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ στη χώρα ανέρχεται σε 9.5%, ενώ αθροιστικά η άμεση και έμμεση συμβολή του, προσθέτοντας τα πολλαπλασιαστικά του οφέλη, εκτιμάται από 20% έως 25% του ΑΕΠ. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια η διεθνής οικονομική κρίση έχει πλήξει ταυτόχρονα και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όλους τους κλάδους. Ανάμεσα στους οικονομικούς κλάδους που επλήγησαν ήταν και ο τουρισμός με ιδιαίτερα σημαντικές αρνητικές συνέπειες. Μέσα σε αυτές τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, ο ελληνικός τουρισμός καλείται να αντιδράσει έγκαιρα, να αφουγκραστεί τις εξελίξεις και τις τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, ώστε να επιβιώσει και να διατηρήσει την ανταγωνιστική του θέση. Σύμφωνα με τη δημοσίευση ενός άρθρου στο υπ’αριθμό 22/2022 τεύχος της έγκυρης επιθεώρησης FVW , που εξειδικεύεται στην γερμανόφωνη τουριστική βιομηχανία, με θέμα τις μελλοντικές «μεγάλες τάσεις», οι προορισμοί καλούνται να πετύχουν παγκόσμια ακτινοβολία και αναγνωρισιμότητα, διατηρώντας ,ωστόσο, ταυτόχρονα την τοπική αυθεντικότητά τους. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να γίνει εφικτό μόνο μέσω ανασχεδιασμού των ελκυστικών τους στοιχείων, τονίζοντας την πολιτιστική τους ταυτότητα και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Ανάμεσα σε αυτές τις τάσεις παρατηρούμε ότι το καταναλωτικό κοινό, δείχνοντας σταθερά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πολιτισμικά στοιχεία των τουριστικών προορισμών, τείνει όλο και περισσότερο να ευαισθητοποιείται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και στην υγιεινή/ βιολογική διατροφή αναζητώντας όσο το δυνατόν πιο εναλλακτικές / οικολογικές μορφές τουρισμού (eco tourism). Η τουριστική κατηγορία «άνω των 50», οι λεγόμενοι Mocas, που σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο TOURISM INTELLIGENT INTERNATIONAL φτάνει τα 1,6 δισεκατομμύρια άτομα, ξεπερνώντας ακόμη και τους ταξιδιώτες της Κίνας, ανήκει στους βασικούς πυλώνες αύξησης στην τουριστική βιομηχανία. Τα άτομα αυτά δεν επιζητούν ησυχία, χαλάρωση και ξεκούραση αλλά αντίθετα έχουν διάθεση να ξοδέψουν να διασκεδάσουν και να κάνουν ότι δεν έχουν κάνει στην ζωή τους μέχρι τώρα. Επίσης το γεγονός ότι το 40 % των ταξιδιωτών, έχουν κάνει τουλάχιστον ένα οικογενειακό ταξίδι, μας αποδεικνύει ότι ο οικογενειακός τουρισμός αποτελεί μια ακόμη τουριστική τάση αρκετά υπολογίσιμη, ενώ παρατηρείται μια γενικότερη άνθιση του «Ιατρικού, Ιαματικού και Θεραπευτικού Τουρισμού» (Medical & Spa Wellness) σε συνδυασμό με παροχές και υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης. Μια άλλη τάση αποτελεί και η ανάγκη των επισκεπτών να συνδυάσουν τα επαγγελματικά τους ταξίδια με διακοπές (Multi-Τrips), ενώ στις πρώτες προτιμήσεις ιδιαίτερα νέων ταξιδιωτών, παραμένουν οι εξωτικοί προορισμοί και ιδιαίτερα άγνωστες περιοχές σε απομακρυσμένα σημεία της γης, αναζητώντας ιδιαίτερα καταλύματα, με αναβαθμισμένες ή διαφοροποιημένες παροχές και υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις καθώς και τις τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης αποπειράται στο συγκεκριμένο σύγγραμμα η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για το νησί της Λήμνου ως τουριστικό προορισμό, όπου στόχοι, στρατηγικές και προγράμματα δράσης θα έχουν ως βάση την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού με εφαρμογή ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί αρχικά η καταγραφή και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, βάση της οποίας θα πραγματοποιηθεί ανασχεδιασμός των στοιχείων του τουριστικού προϊόντος ώστε να καταστήσει τον προορισμό πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό σε σύγκριση με άλλους. Με την δημιουργία αναγνωρίσιμης τουριστικής ταυτότητας και στη συνέχεια με την κατάλληλη προώθηση, προβολή και διαφήμιση του τουριστικού Προϊόντος – Προορισμού, θα επιτευχθεί αρχικά αύξηση της επισκεψιμότητας η οποία θα οδηγήσει σε ενίσχυση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, αναβαθμίζοντας αφενός το βιοτικό επίπεδο των μόνιμων και προσωρινών κατοίκων της περιοχής και διασφαλίζοντας αφετέρου μια ελκυστική διαμονή για τους επισκέπτες του νησιού. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με το μάρκετινγκ, το τουριστικό μάρκετινγκ, το τουριστικό προϊόν, την τμηματοποίηση της αγοράς, το μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών, τον εναλλακτικό τουρισμό και το σχεδιασμό για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στη συνεχεία, στο δεύτερο μέρος περιγράφεται το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν του προορισμού της Λήμνου και η τουριστική ζήτηση, στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από τη δευτερογενή έρευνα για το νησί της Λήμνου, ενώ στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται η πρωτογενής έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή καθώς και το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ.
Appears in Collections:ΔΤΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MELEZIADOU_EVANGELIA AM_66535.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής και Παράρτημα4.16 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.