Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33176
Title: Διερεύνηση ενός νέου μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
Authors: ΚΡΙΚΕΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ
Advisor: Χαλκιώτης, Δημήτριος
Keywords: επιμόρφωση εκπαιδευτικών;μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών;ενδοσχολική επιμόρφωση;συστημική προσέγγιση;συνεργατική μάθηση;εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;teacher education;models for teachers’ professional development;school-based teacher education;systems approach;collaborative learning;secondary school teacher
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στη διερεύνηση ενός νέου μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των σχολικών μονάδων σχετικά με την υλοποίηση υποστηρικτικών μηχανισμών προσανατολισμένων σε θέματα διαρκούς κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο κορμός της εργασίας περιστρέφεται γύρω από δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στη διατύπωση μιας πρότασης-σχεδίου για την εισαγωγή ενός πρότυπου ενδοσχολικού μηχανισμού (λειτουργικού υποσυστήματος) υπεύθυνου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπό το πρίσμα μιας συστημικής θεώρησης, το προτεινόμενο μοντέλο λαμβάνει υπόψη τόσο τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών όσο και τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου σχολικού οργανισμού. Η εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού επαγγελματικής ανάπτυξης φιλοδοξεί όχι μόνο να δράσει συμπληρωματικά στη βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως να τους υποβοηθήσει στον μετασχηματισμό των στάσεων ως προς την υιοθέτηση και παραγωγική χρησιμοποίηση νέων τρόπων συνεργατικής μάθησης στο καθημερινό εκπαιδευτικό τους έργο. Ο δεύτερος άξονας, στη βάση διεξαγωγής έρευνας πεδίου, αποσκοπεί στη διερεύνηση της σκοπιμότητας εισαγωγής οργανωμένων ενδοσχολικών δομών επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας συγκροτείται από μόνιμους εκπαιδευτικούς και στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Ως προς τη μέθοδο δειγματοληψίας επιλέχτηκε η δειγματοληψία κατά συστάδες, ενώ για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας ανήλθε στα 383 άτομα. Η στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων έγινε με χρήση τεχνικών περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης. Για τον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων αξιοποιήθηκαν τα μη παραμετρικά κριτήρια Mann-Whitney και Kruskal-Wallis. Με βάση τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας, διαπιστώνεται ότι, παρά τους αντικειμενικούς περιορισμούς που παρουσιάζει το εγχείρημα αυτό ή τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί συγκλίνουν στο ότι το κλειδί για την ολιστική επαγγελματική τους ανάπτυξη αξίζει να αναζητηθεί εντός του σχολείου.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΡΙΚΕΤΟΥ_ΘΕΟΔΩΡΑ_ΔΕ_2015_2016.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής3.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.