Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32681
Title: "Ο ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ".
Authors: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Advisor: ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Keywords: παράκτιος χώρος;coastal zone;αστική ανάπτυξη;urban development;χωρικός σχεδιασμός;spatial planning;αειφορία;sustainability;χρήσεις γης;lands- use;δημόσιος χώρος;public space;αναπτυξιακή προοπτική;developing perspective;περιαστικός και αστικός χώρος;pre and urban space;Πρέβεζα;Preveza;βασικές αρχές σχεδιασμού;basic policies planning;όραμα παρέμβασης;vision of the intervention;εναλλακτικές σκέψεις.;alternative planning movements
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Το αντικείμενο της παρούσης εργασίας σχετίζεται με την έρευνα και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τις εναλλακτικές σκέψεις για μια ιδιαίτερη κατηγορία χώρου, όπως είναι αυτή του παράκτιου χώρου της πόλης της Πρέβεζας , ως μέσο αστικής ανάπτυξης της. Μια πόλη με ιδιαίτερη φυσιογνωμία και με την κομβική θέση της σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο απαιτεί ειδικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με τον παράκτιο χώρο. Αυτό οφείλεται καταρχήν στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της ,στην σημαντική γεωπολιτική της θέση και στην ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική της κληρονομία. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η μελέτη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής , έτσι ώστε να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία του απαιτούμενου σχεδιασμού. Αρχικά αναλύονται οι έννοιες του παράκτιου χώρου και της παράκτιας ζώνης, αναπτύσσονται τα κριτήρια καθορισμού τους , ενώ γίνεται μια προσπάθεια να επισημανθούν οι αλληλεπιδράσεις και οι ασυμβατότητες στην ιδιαίτερη κατηγορία του χώρου , «εκεί όπου η πόλη συναντά την θάλασσα». Στην συνέχεια παρουσιάζουμε την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της. Ως σύγχρονη προβληματική αναπτύσσεται η ανάγκη επανεξέτασης του ρόλου του παράκτιου χώρου στην αστική ανάπτυξη. Ακολουθεί η μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιασμού του παράκτιου χώρου και το ζήτημα του χωρικού σχεδιασμού στις παράκτιες πόλεις ως προτεραιότητα. Παρουσιάζεται η διαχείριση και ο σχεδιασμός του στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η ακολουθουμένη Ευρωπαϊκή πολιτική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που την διέπουν. Γίνεται αναφορά σε παραδείγματα από τη Διεθνή –Ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική σε θέματα ανάπτυξης και σχεδιασμού του παράκτιου χώρου. Για τον Ευρωπαϊκό χώρο αναλύουμε το «μάθημα» της Βαρκελώνης, το παράδειγμα των Docklands στο Λονδίνο με την «λογική του zoning», το παράδειγμα του Λίβερπουλ με τον ρόλο των εταιρικών σχημάτων καθώς και το παράδειγμα του Ρόττερνταμ με τον ρόλο του κοινωνικο-οικονομικου παράγοντα. Για τον Ελληνικό χώρο αναπτύσσουμε παραδείγματα από πόλεις όπου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του για τον παράκτιο χώρο , υπήρξε καθοριστικής σημασίας για ανάπτυξη της κάθε πόλης . Αναλύσαμε το παράδειγμα του Ηρακλείου με την επιτυχημένη ανάπλαση το οποίο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε παγκόσμιο επίπεδο, το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης με τον ανασχεδιασμό της Νέας παραλίας της πόλης με τις διάφορες θεματικές ενότητες-πρασινα δωμάτια που δημιουργήθηκαν καθώς και το παράδειγμα της Ελευσίνας, μιας πόλης υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021. Επιχειρήθηκε η αξιολόγηση της σημασίας του παράκτιου χώρου στην Ελλάδα, τόσο στο Ηπειρωτικό όσο και στο νησιώτικο της τμήμα, μιλήσαμε για το παράδοξο της σχέσης αυτής καθώς και τις συμβατότητες και ασυμβατότητες της ,επιδιώκοντας την ενσωμάτωση του παράκτιου χώρου στον αστικό ιστό. Παρουσιάζουμε τα προβλήματα στον Ελληνικό παράκτιο χώρο , το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την επενδυτική πολίτικη που ακολουθείται σήμερα , το σύστημα σχεδιασμού του και τους εμπλεκομένους φορείς : « από την διοίκηση έως και τον πολίτη»… Ακολουθεί το ερευνητικό πεδίο για την πόλη της Πρέβεζας, γίνεται αναφορά στην διαχρονική της εξέλιξη σε σχέση με τον παράκτιο χώρο και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης στους άξονες : Φύση-πολιτισμός, χρήσεις γης και δημόσιος χώρος, δίκτυο προσβασιμότητας και κίνηση, επενδυτικοί νόμοι και μελετητικό ενδιαφέρον. Αξιολογούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υφισταμένης κατάστασης χρησιμοποιώντας ένα θεματολόγιο- ερωτηματολόγιο των κατοίκων της πόλης και διατυπώνουμε την αναπτυξιακή της προοπτική καθώς και τους κίνδυνους που ελλοχεύουν. Περιγράφεται η πιλοτική περιοχή παρέμβασης ανά χωρική ενότητα (περιαστικός και αστικός χώρος), ως συνέχεια μιας γραμμική κίνησης διπλά στην θάλασσα, διατυπώνονται οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις σχεδιασμού και αναπτύσσονται οι εναλλακτικές σκέψεις, το όραμα και ο στόχος παρέμβασης που είναι: « Η Πόλη να συναντήσει την θάλασσα και η Πρέβεζα να αναγεννηθεί μέσα από την ίδια της την εικόνα» !!!!
Appears in Collections:ΠΣΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ -2016.pdfΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ10.21 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.