Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32535
Title: Η χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την εναρκτήρια συνάντηση σε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Authors: Ντανοπούλου, Παναγιώτα
Advisor: Παντά, Δήμητρα
Keywords: Εκπαίδευση ενηλίκων;Εναρκτήρια συνάντηση;Εκπαιδευτικές τεχνικές;Μαθησιακό συμβόλαιο;Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης;Ρόλος εκπαιδευτή;Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Η παρούσα έρευνα σχετίζεται με τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την εναρκτήρια συνάντηση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστούν οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στην εναρκτήρια συνάντηση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, και σε πιο βαθμό ανταποκρίνονται σε σχέση με τις αρχές που διέπουν τις τεχνικές αυτές. Στο πρώτο μέρος της εργασίας,το οποίο αποτελεί και το θεωρητικό μέρος, παρουσιάζονται ορισμένες πτυχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και αναλύεται η εναρκτήρια συνάντηση στην επαγγελματική κατάρτιση. Συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο αναλύει το πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης και το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (φορείς, σχεδιασμός). Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εναρκτήρια συνάντηση. Αναλύεται η σημασία και η αναγκαιότητά της, ο σχεδιασμός της εναρκτήριας συνάντησης, τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτή και οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Επίσης σε αυτό ο κεφάλαιο αναλύεται και η πρώτη συνάντηση στη μέση ενός προγράμματος καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτή. Στο δεύτερο μέρος (μεθοδολογικό πλαίσιο) παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτές και την ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων των εκπαιδευτών. Η έρευνα ήταν ποσοτική και ποιοτική και το δείγμα αποτέλεσαν 60 εκπαιδευτικοί σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Η ποσοτικού χαρακτήρα έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των εκπαιδευτών ενηλίκων, για να μπορεί να επιτευχθεί γενίκευση των ευρημάτων της έρευνας, ενώ για την περαιτέρω διερεύνηση της εγκυρότητας των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην ερευνητική μας μελέτη πραγματοποιήθηκε, ως ποιοτική μέθοδο ανάλυσης, η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιώντας την ημιδομημένη συνέντευξη. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 15.0. Τέλος, γίνεται η συνεκτίμηση των ευρημάτων και η διατύπωση των συμπερασμάτων της εργασίας. Βασικά αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτές γνωρίζουν τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εναρκτήρια συνάντηση και περισσότερο γνωστές σε αυτούς, είναι η τεχνική της εισήγησης, η συζήτηση για το πρόγραμμα και η συνέντευξη. Επίσης τα συνήθη κριτήρια των εκπαιδευτών για την επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών στην εναρκτήρια συνάντηση είναι το πλήθος των επιμορφούμενων και οι ανάγκες των επιμορφούμενων. Σχετικά με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν κατά τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών που επιλέγουν να εφαρμόσουν, είναι ελάχιστα και δεν τους αποσυντονίζουν από το πρόγραμμα ή από τον τρόπο διεξαγωγής της εναρκτήριας συνάντησης.Τέλος όσον αφορά τη βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής της εναρκτήριας συνάντησης θεωρούν ότι είναι μετρίως βελτιώσιμη.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ (1).pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής' με τρία (3) Παραρτήματα1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.