Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32443
Title: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Authors: ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Advisor: Στογιαννίδου , Μαριάνθη
Keywords: έργα συγκοινωνιακών υποδομών;Θεσσαλονίκη;μετακίνηση;τουρίστες
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Οι συγκοινωνιακές συνδέσεις και υποδομές αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της τουριστικής προσφοράς μιας χώρας, δίνοντας την απαραίτητη ώθηση στην πραγματοποίηση ταξιδιών και συμβάλλοντας σε πολλά επίπεδα στην οικονομική της ανάπτυξη. Το συγκοινωνιακό δίκτυο και κατ’ επέκταση η ευκολία πρόσβασης σ' έναν προορισμό απαλλάσσει τον τουρίστα από πρόσθετους προβληματισμούς και ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο άφιξης ή αναχώρησης του απ' αυτόν, στα πλαίσια της οργάνωσης ενός ταξιδιού. Η ασφάλεια, η ταχύτητα, η εξυπηρέτηση και το κόστος είναι ορισμένα από τα κυριότερα στοιχεία που σχετίζονται με τις μεταφορές και επιδρούν στις αποφάσεις των υποψήφιων τουριστών. Το μεταφορικό δίκτυο και συνεπώς οι υπηρεσίες που λαμβάνει ο τουρίστας καθοδόν προς τον προορισμό του διαμορφώνουν την πρώτη και τελευταία εντύπωση σχετικά με το ταξίδι του. Σε περίπτωση που δε μείνει ικανοποιημένος, το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση του, αλλά και τις μελλοντικές επιλογές του. Επίσης, πολλές φορές συμβαίνει τα άτομα, χρησιμοποιώντας το ανάλογο μέσο μεταφοράς, να απολαμβάνουν την διαδρομή προς τον επιλεγμένο τόπο, σχηματίζοντας διάφορες εικόνες στο μυαλό τους, αναμένοντας να φτάσουν στον προορισμό τους. Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελει ουσιαστικά το εισαγωγικό μέρος, στο οποίο περιγράφεται η σημασία των μεταφορών στην τουριστική ανάπτυξη, μέσω της αναφοράς στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τομέα αυτό και έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου. Επίσης, αναλύεται η πολίτικη που ακολουθεί η Ευρώπη στον τομέα των μεταφορών, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη της οικονομίας όλων των κρατών-μελών, ενώ στη συνέχεια, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της υφισταμένης κατάστασης του συγκοινωνιακού δικτύου της Ελλάδας και των λόγων επιλογής της Θεσσαλονίκης ως μελέτη περίπτωσης. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη Θεσσαλονίκη και τη θέση της στο ευρύτερο χωρικό πλαίσιο οπού εντάσσεται, με στόχο τη δημιουργία μια ολοκληρωμένης τουριστικής εικόνας της περιοχής, που αιτιολογεί ταυτόχρονα και την επιλογή της προς εξυπηρέτηση του θέματος της διπλωματικής εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι συγκοινωνιακές πύλες εισόδου- εξόδου της Θεσσαλονίκης, που συνδέουν την πόλη με άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Κατόπιν παρουσιάζονται τα μεγάλα έργα συγκοινωνιακής υποδομής και δικτύωσης που πραγματοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες στις πύλες εισόδου- εξόδου των τουριστών της και τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνεντεύξεις που πραγματοποιηθήκαν με ανθρώπους από τον τομέα των υποδομών και του τουρισμού, προκειμένου να γίνει μια συνολική αποτίμηση της υφισταμένης κατάστασης του συγκοινωνιακού δικτύου της Θεσσαλονίκης και της συμβολής των έργων που πραγματοποιούνται στον τουρισμό. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες συνιστώσες που επηρεάζουν τις μελλοντικές προοπτικές του τομέα των μεταφορών, προκειμένου να προταθούν ανάλογες δράσεις για την περιοχή μελέτης, ενώ στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται κάποια συνολικά συμπεράσματα. Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενείς πηγές(βιβλία, αρχεία υπηρεσιών, συλλόγων και ιδιωτών, άρθρα εφημερίδων, έρευνες τουριστικών φορέων, μελέτες τεχνικού γραφείου, ηλεκτρονικές πηγές, προσωπική εμπειρία κλπ). Πρωτογενής έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου σε τουρίστες δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς τόσο ο μεγάλος όγκος των διατιθέμενων πληροφοριών και οι ενδελεχείς αναλύσεις των αρμοδίων, αλλά και η διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με ανθρώπους «κλειδιά», κάλυπταν στο μέγιστο βαθμό τις ανάγκες για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του συγκεκριμένου θέματος. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η αποφυγή επανάληψης ήδη αναφερόμενων στοιχείων, τα οποία ενδεχομένως θα κούραζαν τον αναγνώστη.
Appears in Collections:ΔΤΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής,Παράρτημα2.25 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.