Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32144
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-
dc.contributor.authorΚΑΛΛΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
dc.date.accessioned2016-09-29T05:00:11Z-
dc.date.available2016-09-29T05:00:11Z-
dc.date.issued2016-9-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/32144-
dc.description.abstractΈνα διαχρονικό και τεράστιο σε έκταση πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, είναι το πρόβλημα της παραβατικότητας, πρόβλημα οικονομικό αλλά και κοινωνικό. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι η φοροδιαφυγή στην χώρα μας, έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών κυμαίμεται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Το πρόβλημα εντοπίζεται, στις βασικές αδυναμίες του φορολογικού συστήματος, όπως πολυνομία, ασάφεια διατάξεων, αποδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών. H παρούσα Διπλωματική Εργασία, πραγματεύεται τις αιτίες και συνέπειες της τέλεσης παραβατικότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα των Νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Η επιλογή των δύο αυτών νομών της Θεσσαλίας, έγινε λόγω του διαφορετικού τουριστικού προϊόντος που διαθέτουν. Η Μαγνησία με τον μαζικό – νεανικό τουρισμό των νησιών των Σποράδων (Σκιάθος-Σκόπελος- Αλλόνησος) αλλά και του Πηλίου σε σχέση με τον ορεινό τουρισμό της Λάρισας ( Όλυμπος) και τoν οικογενειακό τουρισμό στα παράλια της Λάρισας. Οι βασικοί πυλώνες που κινήθηκε η Διπλωματική Εργασία είναι η ανάλυση του φαινομένου της παραβατικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Η μελέτη των αιτιών στηρίχθηκε σε απόψεις επιχειρηματιών ξενοδοχείων, εστίασης, εμπορίου και απλών φορολογουμένων πολιτών των δύο νομών. Για τις συνέπειες χρησιμοποιήθηκαν επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών που αφορά τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας. Τέλος, γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας και παρατίθενται προτάσεις- λύσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην χώρα μας.el
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel
dc.language.isoΕλληνικά-elel
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel
dc.subjectΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑel
dc.subjectΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣel
dc.subjectΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗel
dc.titleΑιτίες Και Συνέπειες της Φορολογικής Παραβατικότητας στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Η Περίπτωση των Τουριστικών Επιχειρήσεων των Νομών Μαγνησίας και Λάρισας.el
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Thesisel
dc.description.abstractlatinA timeless and huge in size problem facing the Greek economy is the problem of delinquency, economic problem but also a social one. The fact is indisputable that tax evasion in our country, compared to other European countries ranges at particularly high rates. The problem is the major shortcomings of the tax system, such as complexity, ambiguity rules, disorganization audit mechanisms. This degree thesis deals with the causes and consequences of juvenile committing the tourist industry and specifically in the prefectures of Larissa and Magnesia. The choice of these two prefectures of Thessaly was due to the different tourism product available. Magnesia with mass – youthful tourism islands of Sporades (Skiathos, Skopelos, Allonisos) and Pelion in relation to mountain tourism Larissa (Olympos mountain) and family tourism on the coast of Larissa. The principal pillars brough the degree thesis is the analysis of the phenomenon of juvenile tourism business. The study of the causes was based on considerations hotel business, catering, commerce and ordinary taxpayers in the two counties. For the effects used official data from the Ministry of Finance concerning the prefectures of Larissa and Magnesia. Finally reference is made to research results and listed proposals - solutions to combat delinquency in our country.el
dc.bibliography.number7el
dc.date.accepted2016-09-26-
dc.audienceΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝel
dc.coverage.pages139el
dc.coverage.references30el
dc.coverage.appendixes1el
dc.description.otherΠΙΝΑΚΕΣ,ΣΧΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑel
dc.contributor.advisor1ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ-
dc.contributor.advisor2ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-
Appears in Collections:ΔΤΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
διπλωματική.pdfΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1ο: Βασικές Έννοιες 8 1.1 Εισαγωγή – Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 8 1.2. Ορισμός Παραβατικότητας 9 1.3. Αιτίες φορολογικής παραβατικότητας 11 1.4. Συνέπειες Φορολογικής παραβατικότητας 12 1.5. Η φορολογική παραβατικότητα στην Ελλάδα 15 Κεφάλαιο 2ο: Βασικές Αρχές Φορολόγησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων 18 2.1. Έννοια του φόρου 18 2.2. Σημαντικότερα είδη φόρων του Ελληνικού φορολογικού συστήματος 20 2.3. Η φορολόγηση των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 21 2.4. Άμεσοι φόροι 22 2.4.1. Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 23 2.4.2. Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 25 2.4.3. Φορολογία πλοίων 28 2.4.4. Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων 31 2.4.5. Έκτατο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών 31 ( ΕΕΤΗΔΕ- ΕΕΤΑΑ) 31 2.4.6. Φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών 31 2.5. Έμμεσοι Φόροι 32 2.5.1. Φ.Π.Α. 33 2.5.2. Φόρος πολυτελείας 34 2.5.3. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 34 2.5.4. Τέλη χαρτοσήμου 35 2.5.5. Φόρος ασφαλίστρων 35 2.5.6. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 35 2.5.7. Ειδικός φόρος κατανάλωσης 36 Κεφάλαιο 3ο Φορολογικές παραβάσεις 37 3.1.Γενικά για την Φορολογική νομοθεσία 37 3.2. Διοικητικές-Ποινικές κυρώσεις 38 3.3. Διαδικαστικές παραβάσεις 39 3.4. Ουσιαστικές παραβάσεις 43 3.5 Εικονικά-Πλαστά φορολογικά στοιχεία 45 3.6. Λόγοι χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων 46 Κεφάλαιο 4ο: Φορολογικός Έλεγχος των επιχειρήσεων 47 4.1. Έννοια και σκοπός του φορολογικού ελέγχου 47 4.2. Είδη Ελέγχου 48 4.3. Είδη φορολογικού Ελέγχου 49 4.3.1. Προληπτικός έλεγχος 49 4.3.2. Τακτικός έλεγχος 50 4.3.3 Προσωρινός έλεγχος 51 4.4. Διενέργεια Ελέγχων στις Τουριστικές Επιχειρήσεις 51 4.4.1. Έλεγχος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων. 52 4.4.2.΄Έλεγχος επιχειρήσεων παροχής διασκέδασης και ψυχαγωγίας 52 4.4.3. ΄Ελεγχος επιχειρήσεων παροχής φαγητού και ποτού για επιτόπια κατανάλωση 53 4.4.4. Έλεγχος επιχειρήσεων πώλησης ειδών τουριστικού ενδιαφέροντος. 53 Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία Έρευνας - Συνέπειες Φορολογικής Παραβατικότητας στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας 53 5.1 Σκοπός και στόχος της έρευνας 53 5.2 Συλλογή δεδομένων 54 5.3 Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 55 5.4 Η επιλογή του δείγματος 55 5.5. Μορφή και σύνταξη ερωτηματολογίου 56 5.6 Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 57 5.7 Αποτελέσματα έρευνας 58 5.7.1 Συνέπειες Παραβατικότητας 58 Αποτελέσματα Ά Μέρος 58 Παραβάσεις έτους 2014 Νομού Λάρισας 58 Παραβάσεις έτους 2015 Νομού Λάρισας 61 Παραβάσεις έτους 2014 Νομού Μαγνησίας 64 5.7.2 Αποτελέσματα Β Μέρος- Ερωτηματολόγιο 71 Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέσματα της έρευνας-Αδυναμίες της παρούσας έρευνας -Προτάσεις για μελλοντική έρευνα- Γενικά συμπεράσματα της έρευνας 129 Βιβλιογραφία 135 Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 135 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 137 Περιοδικά 137 Ηλεκτρονικές Πηγές 137 Παράρτημα 139 Το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας 1392.31 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.