Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32058
Title: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Authors: ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ
Advisor: ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΡ.
Keywords: ΦΥΣΙΚΌ ΑΕΡΙΟ;NATURAL GAS;ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ;OIL
Issue Date: 2016
Abstract: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αφορά την ανάλυση των μεθόδων για την εξόρυξη και τη μεταφορά του αργού πετρελαίου και του φυσικού αεριού, καθώς και των περιβαλλοντικών επιδράσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα, έχει σαν σκοπό τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ανάλυση των μεθόδων εξόρυξης του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίες αποτελούν ένα αρκετά επίκαιρο, ενεργό και βαρύνουσας σημασίας πρόβλημα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα προκύπτει μέσα από την αναγκαιότητα της επιστημονικής και τεχνικής ανάπτυξης της πετρελαϊκής βιομηχανίας εξόρυξης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο μέσα από τις απαιτήσεις του καιρού μας όσο και του μέλλοντος. Γενικότερα, η χρήση των διαφόρων καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας και την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου έχει πολύ μεγάλη ιστορία που φθάνει ακόμη και μέχρι την προϊστορική εποχή. Το πετρέλαιο είναι ένα μίγμα κυρίως υδρογονανθράκων που αποτελεί ίσως την πιο σημαντική ουσία που καταναλώνεται ως καύσιμο στο σύγχρονο κόσμο. Όχι μόνο παρέχει τις πρώτες ύλες για τα πανταχού παρόντα πετροχημικά αλλά αποτελεί σπουδαίο ενεργειακό πόρο για τη βιομηχανία, τη θέρμανση και τις μεταφορές. Συνεπώς, το πετρέλαιο αποτελεί την κυριότερη πηγή ενέργειας στο σύγχρονο κόσμο αλλά και πρώτη ύλη για την παραγωγή πληθώρας χημικών προϊόντων. Έχει υπολογιστεί ότι περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου υποβάλλονται σε κατεργασία παγκοσμίως, σε ημερήσια βάση, παράγοντας 65 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και ντίζελ. Η κατανάλωση του πετρελαίου ήταν αυξητική μέχρι το 2010 και είχε εκτιμηθεί ότι θα φθάσει στους 4300 GT. Ωστόσο, μέχρι το 2020 ίσως συνεχίσει να αυξάνεται η κατανάλωση, αλλά σίγουρα το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο της ενέργειας θα έχει μειωθεί λόγω της αύξησης της συμμετοχής του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το φυσικό αέριο είναι μια φυσική πηγή ενέργειας πρακτικά απαλλαγμένη από περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο είναι η υγρή μορφή μίγματος κορεσμένων υδρογονανθράκων χαμηλού μοριακού βάρους. Στη φύση το φυσικό αέριο βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα μόνο του, η μαζί με αργό πετρέλαιο και η δημιουργία του οφείλεται, όπως και αυτή του πετρελαίου, στη μεταμόρφωση υδροβίων μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια παλαιότερων γεωλογικών περιόδων. Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει μικρές ποσότητες βαρύτερων υδρογονανθράκων και κυμαινόμενες ποσότητες αερίων μη υδρογονανθράκων όπως άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα και υδρόθειο. Το φυσικό αέριο είναι μια σύγχρονη και αποδοτική πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον καθώς και εύκολη και ακίνδυνη στη χρήση του. Τέλος, η κατανάλωση του φυσικού αερίου αυξάνεται συνεχώς και μάλιστα ταχύτερα από τα υγρά πετρελαιοειδή. Μία σύντομη σύγκριση πετρελαίου και φυσικού αέριου θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής: Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο βρίσκονται σε πολλά μέρη του κόσμου. Η μεταφορά τους γίνεται σε σωλήνες και χρησιμοποιώντας δεξαμενόπλοια ή πλοία. Επιπλέον, το φυσικό αέριο είναι οικονομικότερο του πετρελαίου. Η διαφορά τιμής του αερίου από το πετρέλαιο είναι 20 % και η καύση του έχει πολύ λιγότερες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον. Το όλο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το δίκτυο δεν έχει καλύψει ακόμα ικανοποιητικό ποσοστό των πόλεων και άρα οι ιδιοκτήτες πρέπει ή να επιβαρυνθούν με όλο το κόστος του δικτύου μέχρι την πόρτα τους ή να περιμένουν μια τυχόν επέκταση του δικτύου. Η τιμή του φυσικού αερίου αναπροσαρμόζεται ανά δίμηνο στο 80% της τιμής του πετρελαίου. Χρησιμοποιώντας λέβητα φυσικού αερίου έχουμε σημαντική οικονομία κάθε χρόνο, της τάξης του 15-20% περίπου. Από την άλλη πλευρά, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να αυξάνεται διαρκώς καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται με μεγάλους ρυθμούς. Επιπρόσθετα, η καύση αυτών των καυσίμων απελευθερώνει αέρια που επιβαρύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο, κατά την κατασκευή της εξέδρας ή από τυχαία έκχυση πετρελαίου μπορεί να προκληθεί περιβαλλοντική καταστροφή λόγω του κινδύνου εκρήξεων και των κακών καιρικών συνθηκών. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τα συστήματα παραγωγής ενέργειας καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον.
Appears in Collections:ΔΙΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής2 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.