Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31770
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΣηφάκη, Ειρήνη-
dc.contributor.authorΚΑΛΑΜΒΟΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΥΡΩΠΗ-
dc.date.accessioned2016-09-21T09:33:21Z-
dc.date.available2016-09-21T09:33:21Z-
dc.date.issued2016-10-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/31770-
dc.description.abstractΣτις σύγχρονες κοινωνίες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, ο πολιτισμός και τα πολιτιστικά αγαθά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον κυρίαρχο οικονομικό παράγοντα, καθώς από τη μία αντιστοιχούν σε οικονομικές αξίες και υπεραξίες συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ από την άλλη για την ύπαρξη και ανάπτυξή τους χρειάζονται γενναία οικονομική στήριξη. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα εμφανείς έχουν γίνει οι ανάγκες χρηματοδότησης του πολιτισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη της κρίσης. Έτσι, η πολιτιστική χορηγία είναι ένα από τα πιο ισχυρά, δυναμικά και συνεχώς εξελισσόμενα εργαλεία χρηματοδότησης του πολιτισμού, το οποίο πέρα από τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει στο χορηγούμενο πολιτιστικό φορέα ώστε να διευρύνει τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, μπορεί να ωφελήσει πολλαπλώς και την εταιρεία-ή το ίδρυμα- χορηγό, κυρίως στο επίπεδο της επικοινωνίας. Σύμφωνα με το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, το Ανοικτό Εργαστήριο Συντήρησης στην Αρχαία Ολυμπία παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης τόσο της χορηγικής διαδικασίας, όσο και της διοργάνωσης εκπαιδευτικού εργαστηρίου μέσα από δύο βασικά, παράλληλα αναπτυσσόμενα, ερευνητικά ερωτήματα που αντιστοιχούν στη διττή φύση του εργαστηρίου,την πολιτιστική (εκπαιδευτικό εργαστήριο συντήρησης) και την οικονομική (υλοποίησή του μέσω χορηγικών διαδικασιών). Η ποιοτική έρευνα και ανάλυση διεξήχθη με τη χρήση τριών βασικών μεθόδων συλλογής δεδομένων, δηλαδή με ερωτηματολόγια(ποσοτικής και ποιοτικής κατεύθυνσης) που συμπλήρωσαν και οι 8 συμμετέχοντες-εκπαιδευόμενοι του εργαστηρίου, με τη συμμετοχική παρατήρηση της γράφουσας και μέσω των δύο διαδικτυακών συνεντεύξεων με τους εκπροσώπους του χορηγού (αμερικανικό ίδρυμα J.M. Kaplan Fund) και χορηγούμενου φορέα (Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών –DAI). Συμπερασματικά, μέσα από την ανάλυση των αξιολογικών κρίσεων των εκπαιδευόμενων, το εργαστήριο κρίθηκε ως εξαιρετικά αποτελεσματικό όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και τη συντήρηση των αρχιτεκτονικών μελών. Επιπλέον, το ίδρυμα-χορηγός κατέταξε το συγκεκριμένο χορηγικό πρόγραμμα στα επιτυχημένα, ενώ ο χορηγούμενος φορέας και ταυτόχρονα υπεύθυνος διοργάνωσης του εργαστηρίου μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν την εμπειρία ως παράδειγμα και οδηγό για μελλοντικές παρόμοιες διοργανώσεις.el
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel
dc.language.isoΕλληνικά-elel
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel
dc.relationΠολιτιστική Οικονομία κα Χορηγίες: Οικονομική διαχείρηση και ανάπτυξη πολιτισμικών μονάδων/Γκαντζιάς Γ., Κορρες Γ.el
dc.relationΟι διαστάσες των πολιτιστικών φαινομένων, τόμος Α / Πασχαλίδης Γ.,Χαμπούρη-Ιωαννίδου Α.el
dc.subjectπολιτισική χορηγίαel
dc.subjectεκπαιδευτικό εργαστήριοοel
dc.subjectσυντήρηση μνημείωνel
dc.titleΔιοργάνωση του Ανοικτού Εργαστηρίου Συντήρησης στην Αρχαία Ολυμπία με την Χορηγία του Ιδρύματος J.M.Kaplan. Αξιολόγηση και προτάσεις Βελτιστοποίησηςel
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Thesisel
dc.title.titlelatinPlanning and organizing a Conservation Open Workshop in Ancient Olympia. Evaluation and optimization suggestions for the program.el
dc.description.abstractlatinIn modern societies, that function according to the values of a globalized economy, culture and cultural products are correlated with an economic significance. While culture and the cultural product correspond to economic values and appreciations contributing to economic growth, on the other hand their existence and development needs a generous financial support. In recent years it has become particularly obvious that the cultural sector needs financial aid, due to the crisis both in Greece and in Europe. Thus, cultural sponsorship is one of the most powerful, dynamic and constantly evolving financing tools with regards to culture. Cultural sponsorship provides the cultural institution with economic benefits that help it expand its activities, but it also provides the sponsor with communicational benefits. In agreement with these theoretical approaches, the Open Conservation Laboratory at Ancient Olympia is being presented as a case study of both the sponsorship process and of the process of organizing a training workshop. This is being analyzed through two key research questions that correspond to the dual nature of the laboratory, the cultural one (a training workshop for the conservation of monuments) and the economic one (implementation through sponsorship procedures). The qualitative research and analysis was performed using three basic methods of data collection: a quantitative/ qualitative questionnaire-based survey with the eight participants of the workshop trainees, participatory observation and two web interviews with representatives of the Sponsor (American institution J.M. Kaplan Fund) and the grant recipient (DAI - German Archaeological Institute). In conclusion, this first workshop, organized through the utilization of an important cultural sponsorship was considered successful and a promising starting point for future similar workshops.el
dc.bibliography.number31el
dc.date.accepted2016-
dc.audienceΔιοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων / ΔΠΜ61el
dc.coverage.pages200el
dc.coverage.references51el
dc.coverage.appendixes5el
dc.description.otherΠεριέχει πίνακες και διαγράμματαel
dc.contributor.advisor1Διαμαντάκη, Αικατερίνη-
dc.contributor.advisor2Μπαντιμαρούδης, Φιλήμων-
Appears in Collections:ΔΠΜ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Εργασία_Καλαμβόκα K..pdf
  Restricted Access
Συνολικό κείμενο πτυχιακής1.38 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.