Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31769
Title: Η εντατικοποίηση της συμβατικής γεωργίας στον νομό Αργολίδας οδήγησε στη ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων
Authors: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ
Advisor: Δρ. Νικολάου, Αναστασία
Keywords: εντατικοποίηση συμβατικής γεωργίας;νιτρορύπανση;υφαλμύρωση;Αργολίδα;πειραματικό μέρος;περιοχή μελέτης;ρύπανση υπόγειων υδροφορέων;απονίτρωση;αφαλάτωση;περιβαλλοντικές επιπτώσεις;νομοθεσία νιτρορύπανσης
Issue Date: Sep-2016
Abstract: Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο αφενός την μελέτη και την καταγραφή των αιτιών που οδήγησε στην ρύπανση των υπόγειων υδροφορέων του Νομού Αργολίδας και αφετέρου στην λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της. Τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας των εδαφών, συνέβαλε στην σημαντική αύξηση χρήσης των λιπασμάτων, τα οποία συνίστανται κυρίως από άζωτο, φώσφορο και κάλιο και έχουν διαφορετική αντίδραση όταν εφαρμόζονται στο έδαφος. Για παράδειγμα, το άζωτο ρυπαίνει κυρίως τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ενώ ο φώσφορος τον επιφανειακό. Η ρύπανση που προκαλείται εξαρτάται τόσο από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες όσο και από φυσικοχημικές παραμέτρους που επικρατούν στην κάθε περιοχή. Οι ποσότητες των λιπασμάτων που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το είδος της καλλιέργειας και τον τύπο του εδάφους καθορίζουν την είσοδο των χημικών αυτών ουσιών στα υπόγεια ύδατα. Η Διεθνής Νομοθεσία έχει θεσπίσει όρια τιμών στις συγκεντρώσεις των στοιχείων (Ν, P, K κ.ά.) όσον αφορά την παρουσία τους στο νερό. Το ανώτατο όριο για τα νιτρικά είναι 50mg/l ενώ για τα φωσφορικά 5mg/l. Η παρουσία κυρίως αυτών των δύο χημικών στοιχείων στο νερό αποτελεί το σημείο αναφοράς για την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα. Η μελέτη της ποιότητας των υπογείων υδάτων και η αποτίμηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, αποτελούν πρωταρχικό στόχο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν το φυσικό πόρο πόσιμου νερού, άρδευσης και βιομηχανικής χρήσης για τις περισσότερες περιοχές της γης, όπως ακριβώς και για τον Νομό Αργολίδας όπου είναι η περιοχή έρευνας της εργασίας αυτής. Ωστόσο, γίνεται κατανοητό ότι η δυνατότητα χρήσης του νερού δεν έγκειται μόνο στην επαρκή ποσότητά του, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τα οποία διαφοροποιούνται σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση του. Με την παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η υφιστάμενη χημική ποιότητα του υπόγειου νερού και ταξινομούνται οι ευπρόσβλητες ζώνες των υπόγειων υδροφορέων του Νομού Αργολίδας με σκοπό τόσο την βέλτιστη αξιοποίηση και αειφορική διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων όσο και την λήψη μέτρων για την διασφάλιση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων.
Appears in Collections:ΔΙΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EAP DIADE Sofia G. Stathopoulou September 2016.pdf'Κυρίως σώμα διπλωματικής' 'Παραρτήματα'20.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.