Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31616
Title: Ασφάλεια και Υγεία κατά την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταίκού Πάρκου
Authors: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Advisor: Μαρχαβίλας , Παναγιώτης Δρ
Keywords: Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις;Νομοθεσία;Επαγγελματικοί Κίνδυνοι;Εκτίμηση Κινδύνων;Πρότυπα και Μοντέλα Διαχείρισης Κινδύνων;Τεχνική PRA
Abstract: Η παρούσα εργασία εστιάζει στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων (Α.Υ.Ε), κατά την κατασκευή και λειτουργία των Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Πιο αναλυτικά, οι στόχοι της είναι: α) Η διερεύνηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για την συλλογή στοιχείων και παραμέτρων καθορισμού των βασικών πηγών κινδύνου που εμφανίζονται στον συγκεκριμένο τεχνο-κατασκευαστικό τομέα, β) Η συγκέντρωση της βασικής Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών προτύπων που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία και πλαισιώνουν τη διαχείριση και το πεδίο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, γ) Η ανάλυση και εκτίμηση επικινδυνότητας για όλες τις φάσεις κατασκευής ενός Φ/Β πάρκου, δ) Η ανάλυση και εκτίμηση της επικινδυνότητας στην διάρκεια της λειτουργίας ενός Φ/Β πάρκου, ε) Η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών τεχνικών ανάλυσης και εκτίμησης της επικινδυνότητας (όπως PRA, FTA, κ.λ.π), στ) Η επίδειξη του τρόπου ποσοτικής εκτίμησης της επικινδυνότητας σε εργοτάξια κατασκευής Φ/Β πάρκων, με εφαρμογή της τεχνικής PRAΤ και χρήση στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων από το Σ.ΕΠ.Ε και το Ι.Κ.Α και ζ) Η παρουσίαση μέτρων που θα μπορούσαν να μειώσουν την πρόκληση ατυχημάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής ενός Φ/Β πάρκου. Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν θα βοηθήσουν: α) Στην πρόβλεψη των κινδύνων που εκτιμάται ότι ελλοχεύουν κατά την κατασκευή και λειτουργία ενός Φ/Β πάρκου, από τον υπεύθυνο μηχανικό, πριν την έναρξη των εργασιών. β) Στην λήψη προληπτικών μέτρων κατά την εκτέλεση εργασιών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα από τους υπεύθυνους του έργου, ώστε να αποφευχθεί ή ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος. γ) Στη μελλοντική συλλογή στοιχείων που θα αφορούν το είδος, την σοβαρότητα και την συχνότητα, εμφάνισης ατυχημάτων αποκλειστικά στο χώρο των Φ/Β εγκαταστάσεων, ώστε να στοχοποιηθούν, να εκτιμηθούν και να προβλεφθούν οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων αυτών, με απώτερο ίσως σκοπό την δημιουργία ενός προτύπου ή ενός μοντέλου διαχείρισης κινδύνου που θα εφαρμόζεται σε εργοτάξια Φ/Β πάρκων.
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Triantafyllou_mde.pdf"Κυρίως σώμα διπλωματικής"1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.