Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31520
Title: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΓΚΑΒΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Authors: ΚΑΪΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Advisor: ΨΥΧΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Keywords: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-SEISMIC EVALUATION;ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ-SEISMIC DAMAGE;ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-REPAIRS;ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ-REINFORCEMENT;ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-TRADITIONAL AND MONUMENTAL STRUCTURES
Issue Date: Sep-2016
Abstract: Η επιλογή του μνημείου που εξετάζεται στην παρούσα εργασία στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ποτέ στο παρελθόν δεν έχει γίνει μελέτη της σεισμικής του συμπεριφοράς και γι΄αυτό παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον από αντισεισμική άποψη λόγω των εμφανών προβλημάτων που έχει. Πρόκειται για τον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, ένα μεσοβυζαντινό μνημείο του 11ου αιώνα. Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα δύο φάσεων κατασκευής, με την δεύτερη να γίνεται τον 19ο αιώνα και να αλλάζει ριζικά την φυσιογνωμία του βυζαντινού μνημείου. Οι ενοριακές ανάγκες της εποχής εκείνης ανάγκασαν τους υπευθύνους να επεκτείνουν το ναό προς τα δυτικά και νότια, καταστρέφοντας-βανδαλίζοντας το βυζαντινό μνημείο. Οι άψογες ραδινές αναλογίες του βυζαντινού ναού, που ήταν αποτέλεσμα των βυζαντινών μαστόρων, χάθηκαν από τα ογκώδη ακαλαίσθητα κτίσματα των προσθηκών. Με την παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν τα σημεία της κατασκευής που αυξάνουν την τρωτότητά της στο σεισμό και να διερευνηθούν μέθοδοι και τεχνικές επέμβασης που να βελτιώνουν την αποκρισή της στις σεισμικές διεγέρσεις. Για τον σκοπό αυτό χρειάσθηκε να αποτυπωθεί και να τεκμηριωθεί αρχιτεκτονικά και στατικά ολόκληρη η μνημειακή κατασκευή για να κατασκευάσουμε το υπολογιστικό προσομοίωμά της με το οποίο θα αποτιμήσουμε την σεισμική της συμπεριφορά. Η εργασία περιλαμβάνει 5 κεφάλαια: Α. «Εισαγωγικά – Ιστορικά στοιχεία» Β. «Περιγραφή – Η μελέτη της αρχιτεκτονικής του μνημείου» Γ. «Τοιχοποιία – Διάγνωση – Παθολογία μνημείου» Δ. «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας» Ε. «Πρόταση ενίσχυσης - Αποκατάστασης» Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο Α΄ κάνουμε μία ιστορική αναδρομή στο βυζάντιο, μελετώντας το ιστορικό και πολεοδομικό πλαίσιο της βυζαντινής Αθήνας, την βυζαντινή ναοδομία με τους διαφόρους αρχιτεκτονικούς τύπους ναών, ώστε να συγκεντρώσουμε στοιχεία και υλικό που θα μας βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου δόμησης του βυζαντινού μας μνημείου. Επίσης μελετάμε και την σεισμικότητα της περιοχής που είναι κτισμένο το μνημείο ανά τους αιώνες, στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης, για να εντοπίσουμε τους πιο σημαντικούς σεισμούς που έχουν γίνει στην περιοχή. Στο κεφάλαιο Β΄ ασχολούμαστε με την ιστορική, αρχιτεκτονική και σχεδιαστική τεκμηρίωση και αναπαράσταση του μνημείου. Παρουσιάζονται τα σχέδια αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης και γίνεται αναγνώριση των διαφόρων οικοδομικών φάσεων με την αναπαράσταση της αρχικής φάσης του βυζαντινού ναού. Με τα δεδομένα αυτά, στη συνέχεια οδηγούμαστε στην χρονολόγηση του μνημείου. Στο κεφάλαιο Γ΄ παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υλικών που συνθέτουν τον φέροντα οργανισμό και ο τρόπος δόμησης της φέρουσας τοιχοποιίας του μνημείου. Επίσης, περιγράφονται και υπολογίζονται βασικές έννοιες της μηχανικής της τοιχοποιίας για εντός και εκτός επιπέδου φορτίσεις. Ακολούθως γίνεται αναγνώριση της παθολογίας του μνημείου και παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι βλάβες που έχει υποστεί και αξιολογούνται. Στο κεφάλαιο Δ΄ μελετάμε την σεισμική απόκριση της κατασκευής, κατασκευάζοντας το υπολογιστικό της προσομοίωμα στο πρόγραμμα Abaqus, με αναλύσεις χρονοϊστορίας επιταχύνσεων πραγματικών σεισμικών καταγραφών. Πραγματοποιούμε ελαστικές δυναμικές αναλύσεις με αριθμητικές μεθόδους, με χρήση τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων. Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων και γίνεται προσπάθεια επεξήγησης της σημερινής εικόνας του μνημείου. Τέλος, στο κεφάλαιο Ε΄ με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αποτίμησης και το υπάρχον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, αναπτύσσεται μία πρόταση ενίσχυσης-αποκατάστασης του μνημείου με διερεύνηση διαφόρων τεχνικών επέμβασης με σκοπό την εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους.
Appears in Collections:ΣΜΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΜΑΔΕ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΪΛΗΣ.pdfΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ23.96 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.