Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31428
Title: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Authors: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
Advisor: ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ
Keywords: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ;MUNICIPALITY OF AIGIALEIA;ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ;URBAN SOLID WASTE;Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης των δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων;LOCAL PLAN OF DECENTRALIZATION MANAGEMENT OF SOLID WASTE FOR MUNICIPALITIES OF AIGIALEIA AND KALAVRITA;ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ;AIGEIRA LANDFILL;ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ;PAPANIKOLOU LANDFILL
Issue Date: Sep-2016
Abstract: Η Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων είναι η σημαντικότερη πρόκληση για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο προσανατολισμός στον καταναλωτισμό, οδηγεί σε αύξηση των παραγόμενων απορριμμάτων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για εύρεση νέων μοντέλων επεξεργασίας και διάθεσης αυτών. Οι αρχές που διέπουν τις διαδικασίες, από την παραγωγή απορριμμάτων, έως και την τελική διάθεσή τους, οφείλουν να βασίζονται στην αειφορία, την οικονομικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται τόσο η τεχνολογία όσο και η Νομοθεσία, Ευρωπαϊκή και Εθνική, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα απορρίμματα, όχι ως “σκουπίδια”, αλλά ως πρώτη ύλη για ανάκτηση υλικών, εμπλουτισμό εδαφών ή ακόμα και για παραγωγή ενέργειας. Στην Ελλάδα θεωρείται ύψιστη επιτυχία για την ηγεσία ενός ΟΤΑ, η επίλυση της διάθεσης των Α.Σ.Α., με περιβαλλοντικά/νομοθετικά αποδεκτό, και οικονομικά συμφέροντα τρόπο. Ο Δήμος Αιγιαλείας, προερχόμενος από τη συνένωση έξι δήμων, αποτελούσε, στον προηγούμενο σχεδιασμό, δύο διαφορετικές διαχειριστικές ενότητες, με διαφορετικά πληθυσμιακά, οικονομικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, υπάρχουσες υποδομές αλλά και τρόπο αποκομιδής. Στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν στις όποιες αποφάσεις κληθεί να λάβει, υποστηρίξει και τελικά υλοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. Η, έως τώρα, διαχείριση των Α.Σ.Α. στο Δήμο Αιγιαλείας δεν εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους αλλά ένα συνδυασμό πρόχειρων λύσεων, χωρίς χρονικό ορίζοντα. Περίπου το ήμισυ των Α.Σ.Α., οδηγείται στον ΧΥΤΑ Αιγείρας και το υπόλοιπο, με ανάθεση, εκτός Δήμου. Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση των Α.Σ.Α. του Δήμου Αιγιαλείας. Με τη προσομοίωση σύγχρονων τεχνολογιών και την εναρμόνιση με την εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα επιλεγεί το βέλτιστο σύστημα που ταιριάζει στα ιδιαίτερα χωροταξικά, κοινωνικά, οικονομικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Θα παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση τόσο στο σύστημα συλλογής όσο και στην προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία των παραγόμενων απορριμμάτων. Επιπλέον θα παρουσιαστεί η πρόταση της Δημοτικής αρχής για την σύγχρονη επεξεργασία των Α.Σ.Α., υποθετικά σενάρια διαχείρισης και προτάσεις φορέων. Θα αναλυθούν και θα κοστολογηθούν οι παραπάνω θέσεις με γνώμονα την τεχνολογία και την ισχύουσα νομοθεσία, και θα προταθούν οι βέλτιστες λύσεις. Εισάγοντας μία μοντελοποιημένη και, με σαφή και κατανοητό τρόπο, συγκρίσιμη μεθοδολογία παρουσίασης των σεναρίων, εναρμονισμένων με τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές προσαρμόστηκαν στην Εθνική Νομοθεσία και ιδίως με την οδηγία 2008/98 (Ν. 4042/2012) καθώς και την εφικτότητα επίτευξης των στοχοθεσιών που η ανωτέρω οδηγία θέτει, όσον αφορά την ανάκτηση υλικών και το κλάσμα υπολοίπων αδιάθετων υλικών, που θα οδηγείται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.), θα καταλήξουμε στην βέλτιστη λύση κατά την επιστημονική μας άποψη.
Appears in Collections:ΔΙΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_07_10_ΔΙΑΔΕ_Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ3.73 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.