Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31406
Title: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Authors: ΡΑΜΑΝΔΑΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Advisor: ΠΟΛΥΖΟΣ , ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Keywords: Οργάνωση αποθήκης, Logistics, ηλεκτρολογικό υλικό, μεθοδολογίες αξιολόγησης κατασκευής έργων, πολυκριτηριακή ανάλυση.;warehouse organization, Logistics, electrical equipment, evaluation methodologies of construction projects, multi-criteria analysis
Issue Date: Oct-2016
Abstract: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ο.Τ.Α. Νέας Προποντίδας κάθε χρόνο διαχειρίζεται ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση: • Φωτισμού Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.) • Δημοτικών κτηρίων • Αντλιοστασίων • Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Η διαχείριση του ηλεκτρολογικού υλικού γίνεται δυσκολότερη εξαιτίας της τουριστικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο όπου ο πληθυσμός του Δήμου Νέας Προποντίδας αυξάνεται κατακόρυφα. Η ανάγκη κατασκευής μιας οργανωμένης αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού είναι μεγάλη η οποία οφείλεται, είτε στη διαχείριση του υλικού, είτε στην εξοικονόμηση πόρων που είναι περισσότερο αναγκαία σήμερα λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα.Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. Νέας Προποντίδας, το έτος 2014 το κόστος προμηθειών ηλεκτρολογικού υλικού ήταν 160.000 ευρώ, ενώ το 2015 ανήλθε στις 200.000 ευρώ (αύξηση 25%). Η αυξητική μεταβολή του κόστους οφείλεται περισσότερο στην ανυπαρξία μιας οργανωμένης αποθήκης, όπως ισχυρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α., παρά στην αύξηση των αναγκών. Στόχος της εργασίας είναι αρχικά να παρουσιάσει τα στοιχεία μιας οργανωμένης αποθήκης. Στη συνέχεια να καταγραφούν και να αναλυθούν τα σενάρια κατασκευής της, σε τρία (3) διαφορετικά Δημοτικά Διαμερίσματα (Δημοτική Κοινότητα Νέων Μουδανιών, Δημοτική Κοινότητα Νέας Τρίγλιας, Τοπική Κοινότητα Αγίου Παύλου). Τέλος, με τη βοήθεια της πολυκριτηριακής ανάλυσης και της μεθόδου της βαρύνουσας άθροισης γίνεται η αξιολόγηση των σεναρίων κατασκευής αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού. II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η εργασία αυτή ακολουθεί μια διαδικασία τριών (3) σταδίων μέσω των οποίων προσπαθεί να αναδείξει, καταγράψει και αξιολογήσει την κατασκευή αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού στον Ο.Τ.Α. Νέας Προποντίδας. Τα στάδια αυτά είναι: • Παρουσίαση στοιχείων μιας οργανωμένης αποθήκης. • Καταγραφή τριών (3) υποτιθέμενων σεναρίων κατασκευής αποθήκης σε τρία (3) Δημοτικά Διαμερίσματα. • Αξιολόγηση των σεναρίων με τη μεθοδολογία της Πολυκριτηριακής ανάλυσης. Στο πρώτο στάδιο γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των απαιτούμενων στοιχείων για την οργάνωση και λειτουργία της αποθήκης. Αρχικά, παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθεί ένας Ο.Τ.Α. για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, οι διεργασίες για την αποθήκευση των υλικών και ο εξοπλισμός της αποθήκης που είναι αναγκαίος για την λειτουργία της. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε παράγοντες που είναι βασικοί στην απόδοση της αποθήκης κατά τη λειτουργία της, όπως η διαχείριση των αποθεμάτων με τη βοήθεια των Logistics, με εφαρμογή: • Στη διανομή του υλικού. • Στους παράγοντες επηρεασμού των Logistics. • Στο οικονομικό όφελος των Logistics. • Στον υπολογισμό της ποσότητας παραγγελίας. • Στον προσδιορισμό του αποθέματος ασφαλείας. • Στον υπολογισμό του σημείου αναπαραγγελίας. • Στη σύνδεση του αποθέματος ασφαλείας και ποσότητας παραγγελίας. Στο δεύτερο στάδιο εξετάζονται τρία (3) σενάρια κατασκευής αποθήκης. Το 1ο σενάριο θα αφορά την κατασκευή αποθήκης στα Νέα Μουδανιά της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών, το 2ο σενάριο θα αφορά την κατασκευή αποθήκης στη Νέα Τρίγλια της Δημοτικής Ενότητας Τρίγλιας και το 3ο σενάριο θα αφορά την κατασκευή αποθήκης στην Τοπική Κοινότητα του Αγίου Παύλου της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των τριών (3) σεναρίων είναι: • Το κόστος κατασκευής • Το ετήσιο κόστος λειτουργίας (μεταφοράς, προσωπικού, συντήρησης-λειτουργίας της αποθήκης, αποσβέσεις, συντήρηση εξοπλισμού). • Το κόστος αγοράς εξοπλισμού. Στο τρίτο στάδιο αξιολογούνται τα σενάρια κατασκευής της αποθήκης με την πολυκριτηριακή ανάλυση και μεθοδολογία την βαρύνουσα άθροιση (weighted summation). Η μέθοδος βαρύνουσας άθροισης είναι μια απλή και εύχρηστη μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων i γίνεται με την γραμμική εξίσωση εκτίμησης (value function) Vi . Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: Βήμα 1ο : Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε εναλλακτικό σενάριο Βήμα 2ο : Αξιολόγηση σεναρίων ανά κριτήριο και κατασκευή της μήτρας επιπτώσεων (Α) Βήμα 3ο : Αναγωγή των μεγεθών σε κοινή βάση (standardization). Η αναγωγή γίνεται : 1. Με τον τύπο αi= xi/max(xi), όταν η σπουδαιότητα είναι το xi να είναι μεγαλύτερο. 2. Με τον τύπο αi=min(xi)/xi εάν η σπουδαιότητα είναι το xi να είναι μικρότερο. Βήμα 4ο : Κατασκευή κανονικοποιημένης μήτρας (Β) επιπτώσεων. Βήμα 5ο : Κατασκευή κλίμακας σχετικής προτίμησης. Βήμα 6ο : Κατασκευή πίνακα έντασης της σχετικής σημασίας των κριτηρίων. Βήμα 7ο : Κατασκευή μήτρας Γ όπου το κάθε στοιχείο της αij είναι αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ των κριτηρίων i και j. Ισχύει αij=1 όταν i=j και αi*j = 1/αij* . Βήμα 8ο : Υπολογισμός των συντελεστών βαρύτητας γi σύμφωνα με τον γεωμετρικό μέσο για κάθε γραμμή της μήτρας. Για τη μήτρα Γ: γ11 γ12…γ1n Γ= γ21 γ22…γ2n ……………. (1) γn1 γn2…γnn Οι συντελεστές βαρύτητας είναι : γ1= (γ11 x γ12 x γ13)1/n γ2= (γ21 x γ22 x…x γ2n)1/n ……………………………. γn= (γn1 x γn2 x…x γnn)1/n (2) Βήμα 9ο : Προσδιορισμός της τιμής εξίσωσης για κάθε σενάριο. Για την κανονικοποιημένη μήτρα: β11 β12…β1n Β= β21 β22…β2n ……………… (3) βn1 βn2…βnn Η εξίσωση εκτίμησης για κάθε σενάριο θα είναι: V1=γ1xβ11 + γ2xβ12 +…+ γnxβ1n V2=γ1xβ21 + γ2xβ22 +…+ γnxβ2n …………………………………. Vn=γ1xβn1 + γ2xβn2 +…+ γnxβnn (4) Το προτεινόμενο σενάριο προκύπτει από τη μεγαλύτερη τιμή στις εξισώσεις. III. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση των τριών (3) σεναρίων κατασκευής αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού. Σύμφωνα με τη μέθοδο της βαρύνουσας άθροισης (weighted summation) αρχικά καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης. ΠΙΝΑΚΑΣ I ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατηγορία Κριτήρια Υποκατηγορία Ονομασία Α Τεχνικά Α1 Χωροταξία αποθήκης Α2 Εμβαδόν αποθήκης Α3 Δυνατότητα επέκτασης αποθήκης Β Συγκοινωνιακά Β1 Απόσταση από Δημοτικά Διαμερίσματα Β2 Απόσταση από το κύριο οδικό δίκτυο Β3 Απόσταση από Θεσσαλονίκη Γ Οικονομικά Γ1 Κόστος κατασκευής Γ2 Ετήσιο Κόστος λειτουργίας Γ3 Κόστος αγοράς εξοπλισμού Δ Κοινωνικά Δ1 Αντιδράσεις Δημοτών Δ2 Αντιδράσεις Υπαλλήλων Δ3 Αντιδράσεις Δημοτικών Συμβούλων Στη συνέχεια ποσοτικοποιούνται τα κριτήρια- υποκριτήρια και κατασκευάζεται η αρχική μήτρα (Α). Με αναγωγή των μεγεθών σε κοινή βάση (standardization) προκύπτει η κανονικοποιημένη μήτρα επιπτώσεων (Β). Κατασκευάζεται η κλίμακα σχετικής προτίμησης και ο πίνακας έντασης σχετικής σημασίας Η μήτρα (Γ) είναι το αποτέλεσμα σύγκρισης μεταξύ των κριτηρίων με τη βοήθεια της οποίας υπολογίζονται οι συντελεστές βαρύτητας. Με τη βοήθεια των συντελεστών βαρύτητας και της κανονικοποιημένης μήτρας (Β) προσδιορίζονται οι τιμές των εξισώσεων . Αντίστοιχα εξετάζονται άλλες δύο (2) περιπτώσεις όπου, στη μία δεν λαμβάνονται οι διαφοροποιήσεις στα κοινωνικά κριτήρια επειδή το έργο δεν είναι μεγάλης σημασίας και στην άλλη περίπτωση επιπλέον επαναξετάζεται το υποκριτήριο (Β2) που αφορά την απόσταση της αποθήκης από το κύριο οδικό δίκτυο. ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η κατασκευή ενός έργου δεν είναι μονοσήμαντη περίπτωση που αφορά μόνο οικονομικά κριτήρια. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η πολυκριτηριακή ανάλυση (MCA) είναι η καταλληλότερη μέθοδος ώστε να αξιολογηθεί η κατασκευή ενός έργου, όπως η κατασκευή αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες στην πολυκριτηριακή ανάλυση. Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε ως μέθοδος η βαρύνουσα άθροιση η οποία είναι απλή στη χρήση με αξιόπιστα αποτελέσματα.Από τα τρία σενάρια που επιλέχθηκαν η κατασκευή της αποθήκης στην Δημοτική Κοινότητα Νέων Μουδανιών και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Παύλου είναι περίπου ισοδύναμα. Ανάλογα σε ποια κριτήρια θα δοθεί βαρύτητα, το προβάδισμα το αποκτά ένα από τα δύο σενάρια. Αντίθετα, φαίνεται ότι το σενάριο κατασκευής της αποθήκης στην Δημοτική Κοινότητα της Νέας Τρίγλιας υπολείπεται αρκετά από τα άλλα δύο. Επειδή η MCA αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις Δημοτικές Αρχές, θα πρέπει να εφαρμόζεται προσεκτικά με έμφαση στη γνώμη των ειδικών ώστε να μπορεί να αποφευχθεί ο υποκειμενισμός στην επιλογή κριτηρίων και των δεικτών καθώς αυτά είναι τα βασικά συστατικά για την ιεράρχηση των διαφορετικών επιλογών που προκύπτουν από την MCA. Ο απώτερος στόχος της εργασίας είναι να υποδείξει μια προσέγγιση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως σε διαφορετικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Προποντίδας. Για το λόγο αυτό γίνεται μια προσέγγιση στη δημιουργία μιας κλίμακας απόδοσης η οποία θα οδηγεί, είτε σε περιορισμένη ανάλυση και επιλογή άμεσου ελέγχου, είτε στην ανάπτυξη ενός μοντέλου για την πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων, το οποίο και συνίσταται.
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ramandanis_stelios_DXTDE.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής4.65 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.