Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/28969
Title: The aluminium sector in Greek economy. Analysis of the changes facing Greek businesses in the aluminium sector operating in a changing economic environment.
Authors: ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Advisor: ΨΕΙΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δρ.
Keywords: ελληνικές επιχειρήσεις κλάδος του αλουμινίου;Greek businesses aluminium sector
Issue Date: 15-Jul-2015
Abstract: Το αλουμίνιο, μολονότι είναι ένα μέταλλο άφθονο και (ως χημικό στοιχείο) είναι το τρίτο πιο διαδεδομένο στη φύση αποτελώντας το 8,8% του φλοιού της γης, δεν βρίσκεται σε αυτή ελεύθερο αλλά σε ενώσεις με διάφορα ορυκτά με συνέπεια η κύρια πηγή βιομηχανικής παραγωγής του να είναι το ορυκτό βωξίτης. Θεωρείται σχετικά νέο μέταλλο (σε σύγκριση με άλλα υποκατάστατα μέταλλα) καθώς ανήκει στην κατηγορία αυτών τα οποία ανακαλύφθηκαν μετά το 1800 μ.Χ. η δε ευρεία χρήση του πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα (Cramb, 2015). Σημαντικό παράγοντα σε αυτό το γεγονός έπαιξε το ότι ως στοιχείο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν βρίσκεται ελεύθερο στη φύση αλλά συνενωμένο με διάφορα ορυκτά. Η ζήτηση και η παραγωγή του ακολουθεί αύξουσα πορεία κατά την διάρκεια όλου του 20ου αλλά και των αρχών του 21ου αιώνα με συνέπεια να γίνει ένα μέταλλο ευρέως γνωστό και να χρησιμοποιείται πλέον σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση αλουμινίου το έτος 1900 ήταν 4,7 γραμμάρια και ανήλθε σε 251,2 γραμμάρια το 1937. Σήμερα δε, υπολογίζεται ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση στις ανεπτυγμένες χώρες ανέρχεται σε 30 κιλά περίπου. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η δημιουργία και ανάπτυξη ενός ξεχωριστού βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου με παγκόσμια εμβέλεια. Κατά την διάρκεια της περιόδου 1972-2012 ο κλάδος του αλουμινίου γνώρισε μεγάλες ανακατατάξεις με την είσοδο νέων χωρών στις πρώτες θέσεις των μεγαλύτερων κρατών-παραγωγών αλλά και καταναλωτών, την σημαντική μείωση των ποσοστών της αγοράς τα οποία ανήκαν σε λίγους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους, την είσοδο νέων ιδιωτικών εταιρειών στον χώρο καθώς επίσης και την σημαντική αύξηση της ποσότητας παραγωγής. Στον ευρωπαϊκό χώρο η Ελλάδα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα (και ουσιαστικά η μόνη με σημαντικά διαθέσιμα) αξιοποιήσιμα αποθέματα βωξίτη. Το παραπάνω γεγονός δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις εγχώριες επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου και παράλληλα δείχνει τη στρατηγική σημασία του συγκεκριμένου μετάλλου για την εθνική οικονομία. Παρότι όμως υπήρχε διαθέσιμη η πρώτη ύλη, η ιστορία της μαζικής παραγωγής αλλά και της ευρείας κατανάλωσης του αλουμινίου στην Ελλάδα ξεκινά και είναι συνυφασμένη με την ιστορία της επιχείρησης “Αλουμίνιον της Ελλάδος A.E.” και του πρώτου εργοστασίου ιδιοκτησίας της στον ελληνικό χώρο το οποίο πραγματοποίησε την έναρξη λειτουργίας του το έτος 1966. Έκτοτε το αλουμίνιο αποτέλεσε το βασικό υλικό για την παραγωγή πληθώρας προϊόντων και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες εφαρμογές και σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας με σημαντικότερο αυτό της οικοδομής. Λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εγχώριας φθηνής πρώτης ύλης, ο κλάδος του αλουμινίου χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια καθώς σήμερα το 65% των προϊόντων της ανωτέρω βιομηχανίας αποτελούν εξαγώγιμα προϊόντα έχει δε στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία ιδιαίτερη βαρύτητα ως κλάδος στην οικονομική πραγματικότητα της χώρας καθώς είναι μεγάλη η συνεισφορά του στην εξισορρόπηση των εμπορικού ισοζυγίου. (alunet.gr, 2015) Οι νέες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης και οι οποίες υιοθετούνται από την πλειονότητα των αναπτυγμένων χωρών και ιδιαίτερα από τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης (της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης) επηρεάζουν και επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις του κλάδου να καλούνται να ανταγωνιστούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον με συγκεκριμένους περιορισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω του γεγονότος ότι η παραγωγή του συγκεκριμένου μετάλλου είναι λόγω αντικειμενικών συνθηκών ιδιαίτερα ενεργοβόρα (το κύκλωμα βωξίτης-αλουμίνα-αλουμίνιο καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας) και συνεπώς επιβαρυντική για το φυσικό περιβάλλον οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την υιοθέτηση σειράς μέτρων με σκοπό την μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συγκεκριμένου προϊόντος.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The aluminium sector in Greek economy. Analysis of the changes facing Greek businesses in the aluminum sector operating in a changing economic environment.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.