Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/22060
Title: Ιεράρχηση μεθόδων για την διαχείριση των απορριμμάτων [Cd-rom] : διερεύνηση του βέλτιστου οικονομοτεχνικά τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων στο Νομό Λάρισας : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡ.ΚΥΡΑΜΑΣ
Issue Date: 29-Jul-2008
Abstract: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του βέλτιστουτεχνικοοικονομικά τρόπου διαχείρισης των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων στοΝομό Λάρισας, που ανατέθηκε από το ΕΑΠ στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματοςσπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής».Μέχρι σήμερα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχουν γίνει πολύ σημαντικάβήματα σε επιστημονικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο, τα οποία είτε έχουν στηριχθείστην αρχή ότι τα απορρίμματα δεν αποτελούν «απόβλητα» αλλά «χρήσιμα υλικά», τα οποίαμε κατάλληλη διαχείριση μπορούν να μετατραπούν σε στερεά, υγρά ή αέρια «προϊόντα»αξιοποιήσιμα σε διάφορους τομείς, είτε επιδιώκουν τον μετασχηματισμό της ρύπανσης απότην μορφή των στερεών αποβλήτων σε άλλη μορφή.Η σύγχρονη αντίληψη για την βιώσιμη ανάπτυξη έχει επιβάλλει την υιοθέτηση ορισμένωνγενικών αρχών πάνω στις οποίες στηρίζονται οι επιμέρους περιβαλλοντικές πολιτικές. Οιαρχές αυτές συνοψίζονται στην πρόληψη και την μείωση των αποβλήτων, τηνεπαναχρησιμοποίηση των υλικών, την ανακύκλωση των απορριμμάτων και τις άλλεςμεθόδους ανάκτησης πρώτων υλών και ενέργειας και τέλος την περιβαλλοντικά φιλικήδιάθεση των υπολειμμάτων.Ένα ΟλοκληρωIένο ΣύστηIα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΣΔΑ) θα πρέπει να περιλαIβάνεισυνδυασIό Iεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων, όπως είναι η διαλογή στην πηγή, η συλλογήκαι Iεταφορά, η ανακύκλωση, η βιολογική επεξεργασία, η θερIική επεξεργασία και ηυγειονοIική ταφή. Για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός ΟΣ+Α, κρίσιμος παράγοντας είναι ηανταπόκριση , αποδοχή του κοινού, καθώς η συIIετοχή του πολίτη μπορεί να αποτελέσεισηIαντική παράIετρο για την πραγIατοποίηση του κύριου στόχου της βιώσιIης διαχείρισηςτων απορριIIάτων που είναι η Iείωση της παραγωγής τους και η εξασφάλιση των φυσικώνπόρων και για τις επόIενες γενιές, Iέσω της ανάπτυξη του αισθήIατος ευθύνης.Με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και μετρήσεων και την εκτίμηση τωντοπικών συνθηκών, στην παρούσα διπλωματική προτείνονται και διερευνώνται σχήματα σενάρια ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, οικονομικά βιώσιμα και τεχνικάυλοποιήσιμα με σκοπό την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων και την εκτίμηση της βέλτιστηςλύσης.Η παρούσα διπλωματική εργασία δομείται σε 5 κεφάλαια.Στο 1ο κεφάλαιο καταγράφονται οι στόχοι και ο σκοπός της διπλωματικής διατριβής.Στο 2ο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων (+.Α.), περιγράφεταιη Ευρωπαϊκή και Εθνική πολιτική για την διαχείριση των ΑΣΑ, καθώς και η υφιστάμενηκατάσταση στην χώρα μας. Επίσης (στο κεφάλαιο αυτό) καταγράφεται το νομοθετικό πλαίσιοτης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στηνΕλλάδα και περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι και τεχνικές διαχείρισης των στερεώναποβλήτων όπως έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.Στο 3ο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται η μεθοδολογία εκπόνησης της διπλωματικήςδιατριβής, γίνεται παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεώναποβλήτων στο Νομό Λάρισας, καταγράφονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής τωνεναλλακτικών τεχνικών διαχείρισης απορριμμάτων και αναλύονται εκτενώς τα προτεινόμενα εξεταζόμενα σενάρια διαχείρισης απορριμμάτων για το νομό Λάρισας. Τέλος καθορίζονταικαι δομούνται τα κριτήρια αξιολόγησης των εξεταζόμενων σεναρίων.Στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται οικονομοτεχνικά τα εξεταζόμενα σενάρια διαχείρισηςαπορριμμάτων και παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα, καθώς οι βαθμολογίες τηςπολυκριτηριακής ανάλυσης.Στο 5ο κεφάλαιο αναλύονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα και καταγράφονται τασυμπεράσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των εξεταζόμενων σεναρίωνδιαχείρισης απορριμμάτων.Το βέλτιστο οικονομοτεχνικά σενάριο (από τα εξεταζόμενα) που προκύπτει, περιλαμβάνειτην λειτουργία τριών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, την εφαρμογή προγραμμάτωνανακύκλωσης συσκευασιών στα μεγάλα αστικά κέντρα του νομού με παράλληλη λειτουργίαΚέντρου +ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, την κατασκευή και λειτουργία μονάδαςπαραγωγής εδαφοβελτιωτικού προδιαλεγμένου συλλεγόμενου οργανικού κλάσματος τωναπορριμμάτων, και τέλος την λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KYRAMAS%20GEORGIOS.pdf5.68 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.