Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/22038
Title: Εκτίμηση εργασιακού κινδύνου σε έργα επαρχιακής οδοποιίας [Cd-rom] : μελέτη περίπτωσης : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Issue Date: 29-Jul-2008
Abstract: Εδώκαι πολλάχρόνια έχει διαπιστωθείη υψηλήσυχνότητα με την οποίαεπαγγελματικέςασθένειεςκαι εργασιακάατυχήματα συμβαίνουν σε εργοτάξιακατασκευήςτεχνικών έργων. Για τη βελτίωση τηςπαραπάνω κατάστασης, έχειπλέον νομοθετηθεί(Π.Δ. 305/96) η συστηματικήαξιολόγηση των κινδύνων πουαπορρέουν απότην εργασία κατάτην κατασκευήενόςτεχνικούέργου, μεσκοπότον έλεγχο αυτών των κινδύνων και τη βελτίωση τηςεργασιακήςυγιεινήςκαι τηςασφάλειαςκαι του περιβάλλοντος.Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εκτίμηση του επαγγελματικούκινδύνου σε έργα επαρχιακήςοδοποιίας, και συγκεκριμένα στο έργο:«Παράκαμψη ΚουτσουράΜακρυγιαλούΑνάληψης» του Νότιου ΟδικούΆξοναΚρήτης. Για το σκοπόαυτόακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:· Ανάλυση του έργου σε φάσειςκαι υποφάσειςανάλογα με τη φύση τωνεργασιών.· Ανάλυση κάθε υποφάσηςστιςεργασίεςπου απαιτούνται.· Προσδιορισμόςπηγών κινδύνου για κάθε εργασία.· Προσδιορισμόςτων εργαζόμενων που μπορείνα εκτεθούν και τουχρόνου έκθεσηςσε κάθε κίνδυνο ανάβάρδια.· Αξιολόγηση των κινδύνων με ποσοτικήμέθοδο, όπου τα δεδομένα γιατην εκτίμηση τηςεπικινδυνότηταςβασίζονται σε δεδομένα ατυχημάτωνκαι χρόνων έκθεσηςτηςΟλλανδίας. Θα χρησιμοποιηθούν έτοιμοιπίνακες(Bowties, Παράρτημα III) οι οποίοι δίνουν την πιθανότηταθανάτου ήτραυματισμούανάώρα έκθεσηςεργαζόμενου σε αντιστοιχίαμε την επικινδυνότητα.· Πρόταση μέτρων ασφαλείαςγια την εξάλειψη ήτη μείωση των κινδύνωνπου αξιολογήθηκαν στο προηγούμενο βήμα.Απότην παραπάνω ανάλυση, προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:· Η πιθανότητα θανάτου στο έργο είναι 10 φορέςμικρότερη απότηνπιθανότητα σοβαρούτραυματισμού, ενώη πιθανότητα σοβαρούτραυματισμούείναι περίπου 1,5 φοράμικρότερη απότην πιθανότητααναστρέψιμου τραυματισμού.· Οι κυριότεροι κίνδυνοι του έργου με βάση την πιθανότητα θανάτου/εργαζόμενο και ημέρα, είναι οι παρακάτω:Ø Πτώσειςαντικειμένων (κατάρρευση ξυλοτύπων)(επικινδυνότητα=2,30*10-6)Ø Πλήγμα απόκινούμενο όχημα που χάνει τον έλεγχο(επικινδυνότητα=1,94*10-6)Ø Πτώση αντικειμένων (καθίζηση εδάφους)(επικινδυνότητα=1,89*10-6)· Οι κυριότεροι κίνδυνοι του έργου με βάση την πιθανότητα σοβαρούτραυματισμού/εργαζόμενο και ημέρα, είναι οι παρακάτω:Ø Επαφήμε κινούμενα τμήματα εξοπλισμού(επικινδυνότητα=3,57*10-5)Ø Πτώσειςαντικειμένων (κατάρρευση ξυλοτύπων)(επικινδυνότητα=8,24*10-6)Ø Πλήγμα απόκινούμενο όχημα που χάνει τον έλεγχο(επικινδυνότητα=6,89*10-6)· Οι κυριότεροι κίνδυνοι του έργου με βάση την πιθανότητααναστρέψιμου τραυματισμού/εργαζόμενο και ημέρα, είναι οιπαρακάτω:Ø Πτώσειςαπόύψος(επικινδυνότητα=2,47*10-5)Ø Πλήγμα απόκινούμενο όχημα που χάνει τον έλεγχο(επικινδυνότητα=1,82*10-5)Ø Πτώσειςαντικειμένων (κατάρρευση ξυλοτύπων)(επικινδυνότητα=1,40*10-5)· Η πιο επικίνδυνη φάση είναι η 3 (Μεγάλα Τεχνικά) (πιθανότηταθανάτου=0,0011, σοβαρούτραυματισμού=0,0125, αναστρέψιμουτραυματισμού=0,0246) με πιο επικίνδυνη υποφάση την 3.3.(Σκυροδετήσεις) για την πιθανότητα θανάτου(επικινδυνότητα=0,00057) και τιςυποφάσεις3.1 , 3.4. (τοποθέτηση-αφαίρεση ξυλοτύπων) για την πιθανότητα σοβαρούκαι αναστρέψιμουτραυματισμού(επικινδυνότητα=0,00397 και 0,0100 αντίστοιχα).Στη συνέχεια προτείνονται μέτρα ασφαλείαςγια κάθε φάση, με σκοπότημείωση ήεξάλειψη τηςεπικινδυνότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστονη προστασία που προβλέπεται απότη νομοθεσία.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File SizeFormat 
MASTORAKI%20ELENI.rar1.34 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.