Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/22031
Title: Απογραφή κύκλου ζωής και κοστολόγηση μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων [Cd-rom] : εφαρμογή : εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ Ν. Χανίων : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Issue Date: 29-Jul-2008
Abstract: H εργασία αυτή έρχεται να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματαεφαρμογής μιας πρωτοπόρου για τα Ελληνικά δεδομένα τεχνολογίας τηςΜηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης των Σ.Σ.Α (Σύμμεικτων ΣτερεώνΑποβλήτων). Η μονάδα που εξετάζεται για το σκοπό αυτό είναι το Ε.Μ.Α.Κ(Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης) του 5ήμουΑκρωτηρίου στο Νομό Χανίων.Αρχικά στη μελέτη γίνεται μια εκτενής αναφορά στην προηγούμενη και στηνυφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των Σ.Σ.Α στο Νομό Χανίων, στουςδιαχειριστικούς στόχους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη μέχρι σήμεραεπίτευξη αυτών των στόχων. Επιπλέον, καθορίζεται ο ρόλος των διαφορετικώνοργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρουν ευθύνη για τη διαχείριση τωνΣ.Σ.Α.Προκειμένου να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του εξεταζόμενου θέματοςδίνονται στοιχεία για την ποσοτική και ποιοτική σύνθεση των Σ.Σ.Α του ΝομούΧανίων όπου διαπιστώνεται ότι η έλλειψη εντατικών μετρήσεων κατά το στάδιοσχεδιασμού του έργου οδήγησε σε αποκλίσεις από τις πραγματικές συνθήκες.Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ΕΜΑΚ όπουπεριγράφονται αναλυτικά οι διαφορετικές διεργασίες ως προς το μηχανολογικόεξοπλισμό και το ρόλο που επιτελούν. Το επενδυτικό κόστος του ΕΜΑΚ, καθώςκαι τα προκαθορισμένα από τη φάση σχεδιασμού του λειτουργικά κόστηαναφέρονται και συγκρίνονται με πρόσφατα στοιχεία λειτουργίας του.Σημαντική προσπάθεια της διατριβής αποτελεί η περιγραφή των τεχνολογιώνΜηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας και των προϊόντων τους, η αναφορά σταπλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μιας και η αναμεταξύ τους σύγκριση σεοικονομικούς όρους. Σε αυτό το σημείο πραγματοποιείται αποτίμηση τηςλειτουργίας του ΕΜΑΚ Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων που συγκαταλέγεται σεαυτή την κατηγορία τεχνολογικών εφαρμογών.Ένα εξίσου ενδιαφέρον κομμάτι της εν λόγω διατριβής είναι η διαμόρφωσηισοζυγίων μάζας στα διαφορετικά ρεύματα επεξεργασίας στερεών αποβλήτωνστο ΕΜΑΚ. Οι ποσότητες και ποιότητες των υλικών στα ρεύματα εξόδου τηςμονάδας σε σχέση με την είσοδο είναι καθοριστικής σημασίας για τονπροσδιορισμό της αποδοτικότητας της μονάδας. Τα ισοζύγια μάζας έδωσανστοιχεία για τις ποσότητες των ανακτώμενων υλικών όχι όμως και για τηνποιότητα αυτών. Η ποιότητα των ανακτώμενων υλικών καθορίστηκε βάση τουβαθμού καθαρότητας σε προσμίξεις, στο περιεχόμενο μ/ο φορτίου, στοενεργειακό περιεχόμενό τους και γενικά σε φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που τακαθιστούν εμπορεύσιμα.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAYRAKIS%20EMMANOUIL.pdf1.38 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.