Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/21912
Title: Διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση στερεών απορριμμάτων της Θεσσαλονίκης με θερμικές μεθόδους : ενεργειακή και περιβαλλοντική σύγκριση
Authors: ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ διαχείριση των απορρίμματων και ιδιαίτερα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) συνεχίζει να αποτελεί ένα βασικό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα με αυξητικές διαστάσεις. Ο βασικός λόγος είναι οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη συλλογή, τη μεταφορά και τη διάθεσή τους. Η σημαντική αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων τις τελευταίες δεκαετίες και η συνεχής επιβάρυνσή τους με ρυπαντικές ουσίες, κάνουν πλέον αδύνατη την αφομοίωσή τους στο φυσικό μέσο-αποδέκτη και απαιτήθηκε η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων και σύγχρονης τεχνολογίας για τη διαχείρισή τους. Η αυτόματη συλλογή, η μεταφόρτωση, η υγειονομική ταφή με σύγχρονες προδιαγραφές, η λιπασματοποίηση, η καύση κ.α. αποτελούν νέες προτάσεις με σημαντική τεχνολογική εξέλιξη.Η ανάγκη για την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, οδήγησε στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών και ενέργειας από τα απορρίμματα. Η δημιουργία αγορών ανακυκλούμενων υλικών που είναι απαραίτητη για την επιτυχία της ανακύκλωσης, απαιτεί την υιοθέτηση κινήτρων και την ουσιώδη συμβολή όλων των πολιτών. Τελευταία γενικεύεται η τάση για την ελαχιστοποίηση των παραγομένων απορριμμάτων και την κατάρτιση ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης, που δεν θα προκαλούν επιβάρυνση στις επόμενες γενιές και δεν θα μολύνουν τους αποδέκτες (αειφορία). Μέχρι όμως να φτάσουμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση με την χρήση εκτεταμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή η θερμική επεξεργασία με ανάκτηση ενέργειας (waste to energy) φαίνεται να αποτελεί μαζί με τις βιολογικές τεχνολογίες την πιο γρήγορα εφαρμοζόμενη τεχνολογική απάντηση στο πρόβλημα.Παρόλο που το 70% των ΑΣΑ διεθνώς και πάνω από 90% στην Ελλάδα συλλέγονται και μεταφέρονται απευθείας σε ΧΥΤΑ οι δημοτικές αρχές αρχίζουν να καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα χρήσης αυτών των τεχνολογιών ως μέρος της υλοποίησης μίας ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η τάση είναι να εξευρεθεί για κάθε περιοχή ένα βέλτιστο μίγμα μεθόδων και τεχνολογιών διαχέιρισης που θα επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων με ένα λογικό κόστος δίκαια κατανεμημένο στα εμπλεκόμενα στη διαχείριση μέρη.Στην εργασία αυτή γίνεται μία προσπάθεια εξέτασης της σκοπιμότητας και σύγκρισης πιθανής εφαρμογής των βασικότερων θερμικών μεθόδων διαχείρισης και μείωσης όγκου σε συνδυασμό με ανάκτηση ενέργειας, δηλ. μαζική καύση, πυρόλυση/αεριοποίηση πιθανόν και μετά από μία φάση προεπεξεργασίας των στερεών αστικών απορριμμάτων (ΑΣΑ) της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα αυτών που καταλήγουν σήμερα στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων (με χρήση ποσοτικών στοιχείων όπως καταγράφονται σε υπόμνημα του τμήματος υγειονομικής ταφής του συνδέσμού ΟΤΑ μείζονος Θεσσαλονίκης) Αρχικά παρουσιάζονται οι θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας των ΑΣΑ και το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει. Έπειτα δίνονται τα βασικότερα ποσοτικά στοιχεία για τα ΑΣΑ της Θεσσαλονίκης και γίνεται προσπάθεια συσχέτισης των στοιχείων της βιβλιογραφίας με αυτά ώστε να συγκριθούν περιβαλλοντικά και τεχνοικονομικά κάποια σενάρια θερμικής διαχείρισης.Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η σκοπιμότητα εγκατάστασης μονάδας θερμικής επεξεργασίας και στοιχειοθετούνται τα βασικά της χαρακτηριστικά.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.