Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/21872
Title: Χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία οδικών αξόνων : μελέτη περίπτωσης : οδικός άξονας Ηράκλειο-Βιάννος-Ιεράπετρα, τμήμα Ηράκλειο-Βιάννος
Authors: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα ΔΕ αναφέρεται στην εκτίμηση των χωρικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία οδικών αξόνων που διέρχονται από μη αστικές περιοχές. Η εκτίμηση των επιπτώσεων βασίζεται σ' ένα σύστημα χωρικών δεικτών. Ως μελέτη περίπτωσης εξετάζεται το νέο οδικό δίκτυο Ηράκλειο – Βιάννος.Αρχικά, περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που οφείλονται στη λειτουργία οδικών αξόνων που διέρχονται από αγροτικές περιοχές. Δίνονται τα μέτρα αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων για την άμβλυνση ή και εξάλειψη αυτών. Επίσης, γίνεται αναφορά στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής μελέτης και στις τρεις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκαν για το συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο.Δίδονται στοιχεία για το σύστημα των χωρικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, βρίσκονται οι τέσσερις ζώνες επιρροής του οδικού άξονα (Ζώνη του άξονα, Διάδρομος διέλευσης του άξονα, Ζώνη νομών και Ζώνη Περιφερειών) και περιγράφονται τα τρία κριτήρια αξιολόγησης των δεικτών: 1) Πολιτική συνάφεια και ωφέλεια για τους χρήστες, 2) Αναλυτική ορθότητα και 3) Δυνατότητα καταμέτρησης. Οι χωρικοί δείκτες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες Κοινωνικοοικονομικοί (ΚΟ), Περιβαλλοντικοί (ΠΕ) και Συγκοινωνιακοί (Αξιολόγησης Οδικής Υποδομής και Λειτουργίας Δικτύου) (ΟΔ). Κάθε κατηγορία δεικτών διαχωρίζεται ανάλογα με τη σημασία και την προτεραιότητά τους σε τρία επίπεδα παρακολούθησης και καταγραφής το Βασικό επίπεδο (Β), το Επίπεδο Πλαισίου (Π) και το Ειδικό επίπεδο (Ε).Η χρήση ενός μεγάλου αριθμού δεικτών δεν είναι ούτε σκόπιμη, ούτε εφικτή. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν για μελέτη, βάση των τριών ανωτέρω αναφερθέντων κριτηρίων, 20 από τους 50 δείκτες. Για κάθε ένα από τους 20 δείκτες καταρτίσθηκε ειδικό δελτίο αποτελέσματος δείκτη που αποτελείται από: τον ορισμό – σκοπιμότητα, Αποτελέσματα – Εκτίμηση και Μεταδεδομένα.Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα από την εύρεση των 20 επιλεγέντων χωρικών δεικτών προέκυψε ότι οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι εν δυνάμει αξιοποιήσιμοι, επειδή δεν υπάρχουν επαρκή χρονικά στοιχεία για την μετεξέλιξη τους λόγω ότι οι δείκτες αναφέρονται σε νέο οδικό δίκτυο, παρέχουν όμως τη δυνατότητα για την χρονική και χωρική εκτίμηση των χωρικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του οδικού άξονα. Γενικά, οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων πληροφοριών σχετικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αγροτικών περιοχών και οικισμών από τους οποίους διέρχονται οδικοί άξονες. Αποτελούν ένα αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο για τη διαχείριση του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές ΕργασίεςItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.