Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/21864
Title: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός διαχείρισης υγρών αποβλήτων : περίπτωση νομού Άρτας
Authors: ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ
Issue Date: 2007
Abstract: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ ΗΑντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός διαχείρισης λυμάτων και εξετάζεται η περίπτωση του Νομού Άρτας.Σκοπός της εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου για την τεχνικοοικονομικά βέλτιστη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Νομού Άρτας.Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε αφορά την καταγραφή των σημαντικών πηγών παραγωγής υγρών αποβλήτων, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τον χαρακτηρισμό των αποδεκτών, την εξέταση και αξιολόγηση μεθόδων επεξεργασίας και διάθεσης και τέλος τον προσδιορισμό των αναγκαίων εγκαταστάσεων επεξεργασίας.Προσδοκώμενο αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός σχεδίου διαχείρισης λυμάτων για το Νομό Άρτας.Το συγκεκριμένο υλικό διαρθρώθηκε σε έξι κεφάλαια.Στο κεφάλαιο 1 γίνεται εισαγωγή στη διαχείριση υγρών αποβλήτων, τα στάδια που πρέπει να περιλαμβάνει η εκπόνηση ενός διαχειριστικού σχεδίου και αναφέρεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.Στο κεφάλαιο 2 γίνεται καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης και αναλύεται η αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Νομού Άρτας, αναφέρονται οι υδάτινοι αποδέκτες και τα αξιόλογα οικοσυστήματα, η παραγωγή υγρών αποβλήτων από τις παραγωγικές δραστηριότητες και τέλος παρουσιάζεται το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης λυμάτων.Στο κεφάλαιο 3 γίνεται περιγραφή των μεθοδολογιών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων.Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων – Περίπτωση Νομού Άρτας Σελίδα 6Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το διαχειριστικό σχέδιο υγρών αποβλήτων. Η περιοχή μελέτης διακρίνεται σε τρεις διαχειριστικές ενότητες και προτείνονται λύσεις ανά διαχειριστική ενότητα.Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων και γίνεται επιλογή του βέλτιστου σχεδίου διαχείρισης των λυμάτων του Νομού.Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρατίθενται γενικά συμπεράσματα από την επιλογή του σχεδίου και γίνεται αναφορά στα κριτήρια προτεραιότητας για την υλοποίηση του σχεδίου και γίνεται αναφορά στις απαιτούμενες ενέργειες υλοποίησης του.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές Εργασίες



This item is protected by original copyright



Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.