Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/21847
Title: Μοντελοποίηση των κριτηρίων που αξιοποιούνται στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων : εφαρμογή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Authors: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΓενικά: Έχουν περάσει 21 χρόνια από την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελληνική πραγματικότητα. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι το μέσο για την εκτίμηση των συνεπειών που προκαλούν τα έργα και οι δραστηριότητες στο περιβάλλον. Το περιεχόμενο των ΜΠΕ για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δεν έχει ακόμα καθοριστεί νομοθετικά. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει ένα σύστημα εκτίμησης και βαθμολόγησης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη αξιολογεί δείγμα 29 ΜΠΕ από τις Περιφέρειες της χώρας.Για την αξιολόγησή τους καταρτίστηκαν 39 ερωτήσεις, με θέματα που θα πρέπει να πραγματεύεται και να εξετάζει η ΜΠΕ με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η κάθε ερώτηση έχει βαθμολογία (ελάχιστη, ενδιάμεση/ες, μέγιστη), με εύρος - στο σύνολο των ερωτήσεων – από 0 έως 21). Στην κάθε ερώτηση αντιστοιχεί ένας συντελεστής βαρύτητας. Οι συντελεστές αυτοί κυμαίνονται από 0,2 έως 1,00. Αποτελέσματα: Στο σύνολο των δεκατριών (13) περιφερειών της χώρας, συμμετέχουν μελέτες από τις δέκα (10) περιφέρειες, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 76,92%. Η βαθμολογία των μελετών του δείγματος κυμαίνεται από σαράντα πέντε (45,00) έως εκατόν πενήντα τέσσερις βαθμούς (154,00). Κατατάσσουμε τις μελέτες σε : Χαμηλής ποιότητας : από 0,00 έως 39,00 βαθμοί, Μέτριες : από 40,00 έως 79,00 βαθμοί, Καλές : από 80,00 έως 120,00 βαθμοί και Πολύ καλές : από 121,00 έως 160,00 βαθμοί. Με βάση την παραπάνω κατάταξη παρατηρούμε ότι στο δείγμα δεν υπάρχει καμιά χαμηλής ποιότητας μελέτη (0%), δυο (2) μέτριες (6,90%), δεκατρείς (13) καλές (44,83%) και δεκατέσσερις (14) πολύ καλές μελέτες (48,27%). Από τις δεκατέσσερις (14) μελέτες που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ερωτήσεων με μέγιστη βαθμολογία, οι δεκατρείς (13) ανήκουν στις πολύ καλές μελέτες (92,86%). Υψηλά ποσοστά πληρότητας, μεγαλύτερα του 68,96 % συγκεντρώνουν οι ερωτήσεις από 1 έως και 14 ''γενικά στοιχεία'' στη μέγιστη βαθμολογία. Η ερώτηση 26 που αφορά την τεχνική περιγραφή του έργου συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό σε μέγιστη βαθμολογία (86,21%). Τρεις πολύ βασικές ερωτήσεις οι 27, 28 και 29 που αφορούν τον καθορισμό του αποδέκτη, τη διάθεση λάσπης και τη διαχείριση των λιπών, έχουν επίσης υψηλά ποσοστά (100%, 58,62% και 55,17% αντίστοιχα). Οι ερωτήσεις 30 και 31, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη φάση κατασκευής και λειτουργίας, συγκεντρώνουν το ποσοστό (51,72%). Η ερώτηση 33 για ''την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων – πρόσθετα μέτρα'' συγκεντρώνει πολύ μικρό ποσοστό (31,03%). Η ερώτηση 36 που αφορά την απεικόνιση του έργου σε χάρτες, δεν έχει μέγιστο σε καμιά μελέτη, ποσοστό 0,00%. Η ερώτηση 37 που αφορά το κόστος κατασκευής, (58,62%). Η ερώτηση 38 που αφορά το κόστος λειτουργίας συγκεντρώνει (17,24%) στη μέγιστη και (82,76%) στην ελάχιστη βαθμολογία. Η ερώτηση 39 που αφορά τα συμπεράσματα, συγκεντρώνει ποσοστό 24,14% στη μέγιστη βαθμολογία . Συμπεράσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος είναι πολύ καλές μελέτες. 9εν υπάρχει γραμμική εξέλιξη των μελετών σε σχέση με το χρόνο. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις με απαντήσεις στη μέγιστη βαθμολογία αλλά όχι πάρα πολλές στην ελάχιστη. 9εδομένου ότι οι πιο σημαντικές ερωτήσεις έχουν ίδιο συντελεστή βαρύτητας, δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα από τα μέγιστα και τα ελάχιστα. Οι μελέτες καταπιάνονται με όλα τα θέματα αλλά όχι με απαραίτητη πληρότητα. Σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των ΜΠΕ.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
%CE%92%CE%A1%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%96%CE%9F%CE%A5%20%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%97.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.