Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/21827
Title: Αριθμητική μελέτη μεταφοράς και διασποράς ρύπων σε θαλάσσιο περιβάλλον με εφαρμογή στον Αμβρακικό κόλπο
Authors: ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των υδροδυναμικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών κυκλοφορίας του Αμβρακικού κόλπου.Περιλαμβάνει την αριθμητική επίλυση ενός μόνιμου μαθηματικού μοντέλου με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών και αποτελείται από δύο επιμέρους μοντέλα.Το πρώτο αφορά την ανεμογενή παράκτια κυκλοφορία, και βασίζεται στις εξισώσεις συνεχείας και ορμής, για μέση κατά βάθος τυρβώδη ροή. Κατά την εφαρμογή του παρουσιάζεται η επίδραση του ανέμου, της τυρβώδους κινηματικής συνεκτικότητας και του ανοικτού ορίου στην κυκλοφορία των υδάτων του πεδίου.Το δεύτερο αναφέρεται στην διασπορά ρύπων και αποτελεί συνέχεια του πρώτου. Βασίζεται στις αρχές μεταφοράς-διάχυσης της μάζας και διέπεται από ένα σύνολο εξισώσεων που περιγράφουν τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες που συντελούνται στο υδάτινο οικοσύστημα του κόλπου. Στην επίλυση του παρουσιάζεται η επίδραση του ανέμου, της διασποράς, και του ανοικτού ορίου στις τιμές των συγκεντρώσεων των παραγόντων της ποιότητας (φυτοπλαγκτού, αμμωνιακού αζώτου, νιτρικών, οργανικού και ανόργανου φωσφόρου, BOD και διαλυμένου οξυγόνου), καθώς και συγκρίσεις αυτών με μετρήσεις πεδίου.Από τα αποτελέσματα προκύπτει γενικά ότι η επίδραση του ανέμου είναι πολύ μικρή για όλες τις συγκεντρώσεις των παραμέτρων. Οι μεγάλες τιμές και οι έντονες διακυμάνσεις των συγκεντρώσεων όλων των ρύπων παρατηρούνται στα βόρεια τμήματα του κόλπου. Η διάχυση έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στις συγκεντρώσεις των παραμέτρων από την μεταφορά λόγο ανεμογενούς κυκλοφορίας. Η εφαρμογή της συνθήκης του ανοικτού ορίου επηρεάζει τις τιμές των συγκεντρώσεων μόνο στο νοτιοδυτικό τμήμα του κόλπου.Το μοντέλο ποιότητας έδειξε μια καλή προσέγγιση με τις μετρήσεις πεδίου όσο αναφορά το αμμωνιακό άζωτο και το διαλυμένο οξυγόνο. Οι τιμές του μοντέλου για τα νιτρικά είναι κατά μέσο όρο μικρότερες από τις μετρήσεις, ενώ για τον ανόργανο φωσφόρο παρατηρήθηκαν κάποιες σημαντικές αποκλίσεις.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.